بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:خدایا تو ک همیشه تنهایی چه میکنی؟گریه میکنی؟یه کنج مینشینی و زانوی غم بغل میگیری؟باچه کسی درد ودل میکنی؟به یک جا خیره میشی؟غصه میخوری؟توک تنهایی..... خدایا خسته شدم از بس این مدت خدابودم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دوست مکن محرم کسی نیست ،  من تجربه کردم  کسی یار کسی نیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بوی پاییزی و آسمان ابری !  که آدم نه خودش می‌داند دردش چیست و نه هیچکس دیگر . فقط می‌داند هرچه سردتر می‌شود دلش قلبی گرمتر می‌خواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را باید با خط بریل نوشت شنیدنش کافی نیست  باید لمسش کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفنتد: بدون تو نفس کشیدن غیر ممکن است و امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشته بهت زنگ زد . . . . . . بذار بره روی پیغامگیر چون حرف تازه ای برای گفتن نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه من درد میکشم برای بی تو بودن نیست تاوان باتو بودن است برای دوباره آمدنم دعا نکن شاید وقتی آمدم همانی نباشم که رفته بودم تقصیر تو نیست بنده ای بیش نبودی من خدایت کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم چراوقتي ميرفت دلم لال موني گرفته بود. حالا حرفاشو به خداميگه و چشامم تائيد ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما خطای دیدن ، آدم نیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رابطه هایی مثل ریگ کفش می مونه ، اولش سعی میکنی قِلش بدی ته کفشت و باهاش کنار بیای ولی آخرش مجبوری بندازیش بیرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شن و . . . بی ظرفیت تر . . . احمق تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت حوا ، خودت بودی و آدمت ! وگرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها هرگز گریه نمیکنند اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها تنگ میشود که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالتون چقدر خاطره های عاشقانه دارید با عشقتون ولی من............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بو یکی نبود  زیر گنبد کبود سهم من از ستار ها..... حتی..... یه چشمک هم نبود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده کسی که وقتی بهش نیاز داشتی،از پیشت رفت،به زندگیت برگرده. اگه نمیتونه برای پاک کردن اشک هات کنار تو باشه ،پس لیاقت دیدن لبخند تو رو نداره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:خدایا تو ک همیشه تنهایی چه میکنی؟گریه میکنی؟یه کنج مینشینی و زانوی غم بغل میگیری؟باچه کسی درد ودل میکنی؟به یک جا خیره میشی؟غصه میخوری؟توک تنهایی..... خدایا خسته شدم از بس این مدت خدابودم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دوست مکن محرم کسی نیست ،  من تجربه کردم  کسی یار کسی نیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بوی پاییزی و آسمان ابری !  که آدم نه خودش می‌داند دردش چیست و نه هیچکس دیگر . فقط می‌داند هرچه سردتر می‌شود دلش قلبی گرمتر می‌خواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را باید با خط بریل نوشت شنیدنش کافی نیست  باید لمسش کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفنتد: بدون تو نفس کشیدن غیر ممکن است و امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشته بهت زنگ زد . . . . . . بذار بره روی پیغامگیر چون حرف تازه ای برای گفتن نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه من درد میکشم برای بی تو بودن نیست تاوان باتو بودن است برای دوباره آمدنم دعا نکن شاید وقتی آمدم همانی نباشم که رفته بودم تقصیر تو نیست بنده ای بیش نبودی من خدایت کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم چراوقتي ميرفت دلم لال موني گرفته بود. حالا حرفاشو به خداميگه و چشامم تائيد ميكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما خطای دیدن ، آدم نیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رابطه هایی مثل ریگ کفش می مونه ، اولش سعی میکنی قِلش بدی ته کفشت و باهاش کنار بیای ولی آخرش مجبوری بندازیش بیرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شن و . . . بی ظرفیت تر . . . احمق تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت حوا ، خودت بودی و آدمت ! وگرنه آدم تو هم به هوای دیگری می رفت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها هرگز گریه نمیکنند اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها تنگ میشود که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالتون چقدر خاطره های عاشقانه دارید با عشقتون ولی من............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بو یکی نبود  زیر گنبد کبود سهم من از ستار ها..... حتی..... یه چشمک هم نبود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده کسی که وقتی بهش نیاز داشتی،از پیشت رفت،به زندگیت برگرده. اگه نمیتونه برای پاک کردن اشک هات کنار تو باشه ،پس لیاقت دیدن لبخند تو رو نداره...