بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها میگذرد اما  ◄ من از این روزها نمیگذرم ►

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر غريبانه به لحظه هايم رنگ شادی زد و رفت‏ هيچ گاه از خاطر من نميرود زيرا او آشناترين غريبه من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو ننداز گردن الودگی هوا... ببـین دلــت کجا گیر کرده...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود.... یکی هست.... یکی همیشه خواهد بود...... خواهشا دیگه نگین یکی بود دیگه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جغرافیا که باشی جهت ها فرقی ندارند،دامنه های دلت سمت خوشبختی باد. تقدیم به همه ی دوستان من تازه اومدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلتنگ" شده ام! هم برای تو،هم برای دیروزهایی که "باتو"سر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخت خوابم بی تــــــــــــو.... تخت بیداری شد  عشق تورو دود کردم..... خونه سیگاری شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی … اونی که نشسته … همیشه خسته نیست ! شاید جایی برای رفتن نداره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...بـــــیـــــا و بــــهــــــم ریــخـــتـــــگـــی افــــکــــارم را بـــبــــــیـــــن ... !! کــه لـــــحـــــــظـــــــه ای " نــبــودنـت " مــــعـــــــمــــــایــــی سخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حآضِرَم بآ عَرُوسَک بآزی کُنَم تآ بِهِم بِگَن بَچِه  وَلی حآضِر نیستَم بآ قَلبِ یِه دُختَر بآزی کُنَم تآ بِه مَن بِگَن مَرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرـہ شــَرمــَنـــᑐَم פּَلــے نـــہ اَز تــو... اَز ✤✤آᑐَمـــے✤✤ ڪـــہ شــُᑐَم بــَعــᑐ اَز ✘تــو✘...!: (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق شك كن... باورش كردي بخند... خندت كه تموم شد,فراموشش كن... چون نكني مجبوري وقتي اشكت ميادفراموشش كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بخاطر نگاه عسلی اش نیش خوردم که نپرس ! میگفت : عسل خالص است . اما ته چشمش قندک زده بود . بنابراین فهمیدم نگاهش تقلبی است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم میگم : پشیمون نیستم از اینکه عاشقت بودم... با تمام دردایی ک واسه داشتنت کشیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كردن من مردن تدريجی بود‏ آنچه جان كند تنم عمر حسابش كردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این حوالی نیا پاهایت زخمی میشوند!!اینجا چیزهای زیادی شکسته شده است!دل...قول....عشق...علاقه...دوست داشتن...بغض...غرور...از همه مهمتر خودَمـــــ....!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها میگذرد اما  ◄ من از این روزها نمیگذرم ►

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر غريبانه به لحظه هايم رنگ شادی زد و رفت‏ هيچ گاه از خاطر من نميرود زيرا او آشناترين غريبه من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو ننداز گردن الودگی هوا... ببـین دلــت کجا گیر کرده...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود.... یکی هست.... یکی همیشه خواهد بود...... خواهشا دیگه نگین یکی بود دیگه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جغرافیا که باشی جهت ها فرقی ندارند،دامنه های دلت سمت خوشبختی باد. تقدیم به همه ی دوستان من تازه اومدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلتنگ" شده ام! هم برای تو،هم برای دیروزهایی که "باتو"سر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخت خوابم بی تــــــــــــو.... تخت بیداری شد  عشق تورو دود کردم..... خونه سیگاری شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی … اونی که نشسته … همیشه خسته نیست ! شاید جایی برای رفتن نداره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...بـــــیـــــا و بــــهــــــم ریــخـــتـــــگـــی افــــکــــارم را بـــبــــــیـــــن ... !! کــه لـــــحـــــــظـــــــه ای " نــبــودنـت " مــــعـــــــمــــــایــــی سخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حآضِرَم بآ عَرُوسَک بآزی کُنَم تآ بِهِم بِگَن بَچِه  وَلی حآضِر نیستَم بآ قَلبِ یِه دُختَر بآزی کُنَم تآ بِه مَن بِگَن مَرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرـہ شــَرمــَنـــᑐَم פּَلــے نـــہ اَز تــو... اَز ✤✤آᑐَمـــے✤✤ ڪـــہ شــُᑐَم بــَعــᑐ اَز ✘تــو✘...!: (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق شك كن... باورش كردي بخند... خندت كه تموم شد,فراموشش كن... چون نكني مجبوري وقتي اشكت ميادفراموشش كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بخاطر نگاه عسلی اش نیش خوردم که نپرس ! میگفت : عسل خالص است . اما ته چشمش قندک زده بود . بنابراین فهمیدم نگاهش تقلبی است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم میگم : پشیمون نیستم از اینکه عاشقت بودم... با تمام دردایی ک واسه داشتنت کشیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كردن من مردن تدريجی بود‏ آنچه جان كند تنم عمر حسابش كردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این حوالی نیا پاهایت زخمی میشوند!!اینجا چیزهای زیادی شکسته شده است!دل...قول....عشق...علاقه...دوست داشتن...بغض...غرور...از همه مهمتر خودَمـــــ....!!!!!