بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دوست برایم به قدریست که پلی برای عبورش شوم ،حتی اگرلحظه ای به زیرپایش نگاه نکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می توني هديه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ريزی که نمی خوای از دستش بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر هیچکس دست از ارزشهایت نکش ، چون زمانى که آن فرد از تو دست بکشد ، تو مى مانى و یک من بى ارزش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم خداجون...‏ قدتمام دنیا...‏↳اونم دوستم داره...‏↳قدتمام دنیا...‏↳‏ خداجون کمک کن؛ما به هم دیگه برسیم وباهم بمونیم تا آخر دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش، گم نمی شدم مثله یک قطره فانوس... میون ظلمت عشقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو باختمو این بازیو تو بردی تبریک زیر و رو شدم به روتم نیاوردی تبریک بودنو نبودنم برای تو فرقی نداشت واسه مرگ عزیزتم غصه نخوردی تبریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی دیگه مثل خودت پیدا شده... دستگاه تنفسی اش شده ام، اوهم به من میگوید"نفس ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است............ خیلی بی خیال!!!!!! همان کسی که تمام خیال من است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد بدانی فراموش کردنت مانند برآورده شدن آرزوهایم محال است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم که نگذاشتی سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نامهربانم: وقتی که نیستی، نگاهم، دست خالی به چشمم باز می گردد!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ای بود.... که زیر چترمن، تااتتهای کوچه بیایی، کاش نه کوچه انتهایی داشت ونه باران بند می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین نخ سیگارم به حرف آمد...؟؟ مرا نسوزان...تنها میمانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینهمه دعوا،اینهمه جنگ،اینهمه بحث؛اینهمه جدل میدونین به چی دلخوشم؟ به اینکه تهش بگه ببخش ای عاشق دیوونه رو که اینقد اذیتت میکنه و من با همه وجودم بخندم و بگم:تو باش،این چیزا مهم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا در دلهای شکسته جای دارد پس چرا بوسه بر دستان کسی که دلم را شکست نزنم؟؟؟؟؟ بزن لایکو به عشق کسی که هیچوقت تنهامون نمیزاره حتی اگه ما تنهاش بزاریم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم جدا شد و گفت: کار خداست..... فقط یک سوال: مگه خدای اون خدای منم نبود؟؟؟...........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دوست برایم به قدریست که پلی برای عبورش شوم ،حتی اگرلحظه ای به زیرپایش نگاه نکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می توني هديه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ريزی که نمی خوای از دستش بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر هیچکس دست از ارزشهایت نکش ، چون زمانى که آن فرد از تو دست بکشد ، تو مى مانى و یک من بى ارزش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم خداجون...‏ قدتمام دنیا...‏↳اونم دوستم داره...‏↳قدتمام دنیا...‏↳‏ خداجون کمک کن؛ما به هم دیگه برسیم وباهم بمونیم تا آخر دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش، گم نمی شدم مثله یک قطره فانوس... میون ظلمت عشقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو باختمو این بازیو تو بردی تبریک زیر و رو شدم به روتم نیاوردی تبریک بودنو نبودنم برای تو فرقی نداشت واسه مرگ عزیزتم غصه نخوردی تبریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی دیگه مثل خودت پیدا شده... دستگاه تنفسی اش شده ام، اوهم به من میگوید"نفس ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است............ خیلی بی خیال!!!!!! همان کسی که تمام خیال من است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد بدانی فراموش کردنت مانند برآورده شدن آرزوهایم محال است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم که نگذاشتی سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نامهربانم: وقتی که نیستی، نگاهم، دست خالی به چشمم باز می گردد!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ای بود.... که زیر چترمن، تااتتهای کوچه بیایی، کاش نه کوچه انتهایی داشت ونه باران بند می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین نخ سیگارم به حرف آمد...؟؟ مرا نسوزان...تنها میمانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینهمه دعوا،اینهمه جنگ،اینهمه بحث؛اینهمه جدل میدونین به چی دلخوشم؟ به اینکه تهش بگه ببخش ای عاشق دیوونه رو که اینقد اذیتت میکنه و من با همه وجودم بخندم و بگم:تو باش،این چیزا مهم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا در دلهای شکسته جای دارد پس چرا بوسه بر دستان کسی که دلم را شکست نزنم؟؟؟؟؟ بزن لایکو به عشق کسی که هیچوقت تنهامون نمیزاره حتی اگه ما تنهاش بزاریم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم جدا شد و گفت: کار خداست..... فقط یک سوال: مگه خدای اون خدای منم نبود؟؟؟...........