بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش !! ساده راه برو ! اما در برخورد با دیگران ساده نباش !! زیرا سادگی ات را نشانه می گیرند ! برای درهم شکستن غرورت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل که رخت عوض مي کند دوباره عاشقت مي شوم گيرم زمستان باشد و من آهسته روي پياده روي يخزده راه بروم عشق تو همين شال پشمي است که نفسم را گرم مي کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خاطرات گذشته... چه خوب و چه بد شما داغونم میکنین... خوبتون با بدتون فرقی نداره هردوتون ضدحالی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تنهایی و یک شمع روشن...خدایا نکند باد بیاید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا شنيده بودم کرمت بينهايت است ولي گمان نميکردم اين چنين.... شبيه يک معجزه بود: اين بار او برگشت و مــن نخواستمش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه باران !! شيشه پنجره را باران شستـــ ... از دل تنگـــ مـن اما چه كسي ياد تـــو را خواهد شستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ: ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن بودن کار مشکلی ست ، مجبوری به مانند یک بانو رفتار کنی ؛ همانند یک مرد کار کنی ، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی ! و همتای یک خانوم مسن فکر کنی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا الان دیگه اون آدم سابق نیستی کسی که انتخابش کردی خیلی تو رو اذیت کرده میدونم!!وای از اون روزی که مجبورم بیام جشنت....ای کاش .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا این دنیا ارزش غم خوردن نداره  کسی که خودش خواسته بره یک لحظه ارزش اشک ریختن نداره نداره باور کنین ارزش نداره  خدا بالاترین عشقه از خدا عشق واقعی و بخوایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشتن از عشق به خاطر معشوق نهایت عاشق بودنه".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام من نسبت به تو به تنت زار میزنه!باید کمی از پهلو ها واست تنگش کنم  تا کمی اندازت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن ضمایر را بگو؟گفتم:من من من من من من ...گفتن پس بقیه کو؟گفتم بقیه رفتن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس کن ساعت .دیگر خسته شدم اره من کم اوردم خودم میدونم که نیست. انقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کسی نیست که گریه نکند!!! مرد کسی ست که به گریه نندازد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگی ها, از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که می خندد احساس میکنم خوشبختم.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش !! ساده راه برو ! اما در برخورد با دیگران ساده نباش !! زیرا سادگی ات را نشانه می گیرند ! برای درهم شکستن غرورت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل که رخت عوض مي کند دوباره عاشقت مي شوم گيرم زمستان باشد و من آهسته روي پياده روي يخزده راه بروم عشق تو همين شال پشمي است که نفسم را گرم مي کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خاطرات گذشته... چه خوب و چه بد شما داغونم میکنین... خوبتون با بدتون فرقی نداره هردوتون ضدحالی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تنهایی و یک شمع روشن...خدایا نکند باد بیاید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا شنيده بودم کرمت بينهايت است ولي گمان نميکردم اين چنين.... شبيه يک معجزه بود: اين بار او برگشت و مــن نخواستمش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه باران !! شيشه پنجره را باران شستـــ ... از دل تنگـــ مـن اما چه كسي ياد تـــو را خواهد شستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ: ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن بودن کار مشکلی ست ، مجبوری به مانند یک بانو رفتار کنی ؛ همانند یک مرد کار کنی ، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی ! و همتای یک خانوم مسن فکر کنی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا الان دیگه اون آدم سابق نیستی کسی که انتخابش کردی خیلی تو رو اذیت کرده میدونم!!وای از اون روزی که مجبورم بیام جشنت....ای کاش .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا این دنیا ارزش غم خوردن نداره  کسی که خودش خواسته بره یک لحظه ارزش اشک ریختن نداره نداره باور کنین ارزش نداره  خدا بالاترین عشقه از خدا عشق واقعی و بخوایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشتن از عشق به خاطر معشوق نهایت عاشق بودنه".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام من نسبت به تو به تنت زار میزنه!باید کمی از پهلو ها واست تنگش کنم  تا کمی اندازت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن ضمایر را بگو؟گفتم:من من من من من من ...گفتن پس بقیه کو؟گفتم بقیه رفتن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس کن ساعت .دیگر خسته شدم اره من کم اوردم خودم میدونم که نیست. انقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کسی نیست که گریه نکند!!! مرد کسی ست که به گریه نندازد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگی ها, از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که می خندد احساس میکنم خوشبختم.......