بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی من ایندفه ببینمت...میزنم.....لبخندی را که نشانه خریت منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست مجازی میخندیم… مجازی شادیم… مجازی عاشق میشیم… مجازی همدیگه رو دلداری میدیم… امــــــا………….. . . . واقعی تنهاییم! واقعی درد میکشیم! واقعی از عشقهای مجازی لطمه میبینیم…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی دوریت را چه کسی مینوازد که صدای سکوتش همه هستی مرا فراگرفته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــوانـــه ام مــی کــنــد فــکــر ایــنــکـــه زنــده زنــده نــیــمــی از مــن را از مــن جـدا کـنـنـد لـطـفــا … تــا زنـده ام بـــــــــــــمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه خیلی وقته آب از سرش گذشته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها زیر دوش آب سرد رها می کنم بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند: خوش به حالش... چه زود فراموش کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهام در زیر سرمای برف فقط  یک نخ سیگار میچسبه تا اون روز ها رو یادم بیاره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی الان کجاست ؟ با کی دلش خوشه ؟ یادش میاد منو دوریش میکشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم همیشه در برابر عشقش سکوت میکنه.. ونمیتونه جوابشو بده.. واز خودش دفاع کنه..درصورتیکه تو این ناراحتی بوجود اومده اونم مقصره..اما این تویی که باید کوتاه بیای وآخرشم بگی ببخشید عشقم.. چرا آخه؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به یکدیگر.. به تمام "دوستت دارم"های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند وآنها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت هایم را امشب پشت در می گذارم بیچاره رفتگر چه بار سنگینی دارد امشب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب هر آدمی را وسوسه میکند  که برود ودیگر هیچ وقت  باز نگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســلامتــی اون پسری که به دختره دست نــزد گفت: شــاید مــاله هم نبــاشیم... نمــیخوام دســت خورده باشــی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ها هم روی وقار من حساب نکن … قطب زمین هم که باشم تو را که میبینم یخ هایم آب میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته … فریاد میزنم دوستت دارم و تو آرام و خونسرد … به ترکیدن حباب ها میخندی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی من ایندفه ببینمت...میزنم.....لبخندی را که نشانه خریت منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست مجازی میخندیم… مجازی شادیم… مجازی عاشق میشیم… مجازی همدیگه رو دلداری میدیم… امــــــا………….. . . . واقعی تنهاییم! واقعی درد میکشیم! واقعی از عشقهای مجازی لطمه میبینیم…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی دوریت را چه کسی مینوازد که صدای سکوتش همه هستی مرا فراگرفته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــوانـــه ام مــی کــنــد فــکــر ایــنــکـــه زنــده زنــده نــیــمــی از مــن را از مــن جـدا کـنـنـد لـطـفــا … تــا زنـده ام بـــــــــــــمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه خیلی وقته آب از سرش گذشته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها زیر دوش آب سرد رها می کنم بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند: خوش به حالش... چه زود فراموش کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهام در زیر سرمای برف فقط  یک نخ سیگار میچسبه تا اون روز ها رو یادم بیاره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی الان کجاست ؟ با کی دلش خوشه ؟ یادش میاد منو دوریش میکشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم همیشه در برابر عشقش سکوت میکنه.. ونمیتونه جوابشو بده.. واز خودش دفاع کنه..درصورتیکه تو این ناراحتی بوجود اومده اونم مقصره..اما این تویی که باید کوتاه بیای وآخرشم بگی ببخشید عشقم.. چرا آخه؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به یکدیگر.. به تمام "دوستت دارم"های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند وآنها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت هایم را امشب پشت در می گذارم بیچاره رفتگر چه بار سنگینی دارد امشب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب هر آدمی را وسوسه میکند  که برود ودیگر هیچ وقت  باز نگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســلامتــی اون پسری که به دختره دست نــزد گفت: شــاید مــاله هم نبــاشیم... نمــیخوام دســت خورده باشــی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ها هم روی وقار من حساب نکن … قطب زمین هم که باشم تو را که میبینم یخ هایم آب میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته … فریاد میزنم دوستت دارم و تو آرام و خونسرد … به ترکیدن حباب ها میخندی . . .