بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم رفتی یا فرار کردی...!؟ بعضی ها می روند تا فرار کرده باشند... بعضی ها فرار می کنند تا نرفته باشند.. بگذریم هنوز به این دوگانگی رفتن و فرار کردن دچارم... ساده تر بگویم....نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر غیر از وفا ازمن چه سر زد،که دل را بی وفا خواندی و رفتی،مگر غیر از نگاهت به چشمانم که در زد،که ناز چشم خود از دل گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا،خداوندا...قرارم باش ویارم باش.جهان تاریکی محض است،می ترسم کنارم باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام از گريه ى ديشب گرفته چه بارونى چه احساسى چه حالى با اشكام باز مهمونی گرفتم همه چى هست فقط جاي تو خالى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه دنیا ... من فقط ... دلخوش تو بودم ولی ... دلخوشی تو نبودم .... دوسم نداشی یکمی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي به جه دلخوشي؟...سوالت خوب است گفتي كه غريب ...احتمالت خوب است از شهر دلم گرفته بر خواهم گشت اي تنهايي سلام حالت خوب است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين دهان باز كرده و چاك چاك مي خندد نخل ميرقصد بسطامي مي خواند چيزي نمانده كه اين خانه هم بزند زير آوار.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بارونی رو خیلی دوست دارم ... آخه معلوم نیست که منتظرِ تاکسی هستی یا آواره ی خیابون ها ! بخارِ هوا مال سرماست یا دود سیگار !! روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــا آخـــر دنیا همــــینه اون یـــه دونه یوســــفی هم که برگشت به کنعان اش استثنا بود... تو غــــمت را بـــــــخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقــطـ تــواینــ ســایتــ درد"تــاوانــ یکــ عشقــ"رومی فهممـ./ واقعــادردمــی کشــی./ خــدابهتـــ صبــربدهـ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردش" از صدتا گلوله سرب داغم بدتره... "تنهایی" رو میگم....خیلی سخته جلوی دیگران به زور بخندی درحالیکه یه بغض لنتی داره گلوتو پاره میکنه وهمه ی فکرت پیشه خاطرات بااونه ..سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب را میگویم......توراکه نه!!!آری باتونیستم توکی فهمیدی درد دلم را....... وقتی میرفتی نگاهت میکردم که فقط یکبار ببینم به اندازه ی یک فروشنده برایت مهمم.....تا موقع رفتن بگویی خدانگهدار..............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین درد اینه که سرت به سنگی بخوره که قبلا" به سینه ات میزدیش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکرنگ که باشی، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت، این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم حال عشقم خوب نیست...  دارم دیوونه میشم ولی غرور لعنتیم نمیذاره شمارشو بگیرم... آخه ازش ترسیده!غرورمو میگم چند باری خوردش کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد ما شدن!لیاقت میخواهد شریک لحظه ها شدن! تو خوش باش به همین باهم بودن های امروزت من خوشم به همین خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز من من میخندم به فرداهایت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم رفتی یا فرار کردی...!؟ بعضی ها می روند تا فرار کرده باشند... بعضی ها فرار می کنند تا نرفته باشند.. بگذریم هنوز به این دوگانگی رفتن و فرار کردن دچارم... ساده تر بگویم....نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر غیر از وفا ازمن چه سر زد،که دل را بی وفا خواندی و رفتی،مگر غیر از نگاهت به چشمانم که در زد،که ناز چشم خود از دل گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا،خداوندا...قرارم باش ویارم باش.جهان تاریکی محض است،می ترسم کنارم باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام از گريه ى ديشب گرفته چه بارونى چه احساسى چه حالى با اشكام باز مهمونی گرفتم همه چى هست فقط جاي تو خالى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه دنیا ... من فقط ... دلخوش تو بودم ولی ... دلخوشی تو نبودم .... دوسم نداشی یکمی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي به جه دلخوشي؟...سوالت خوب است گفتي كه غريب ...احتمالت خوب است از شهر دلم گرفته بر خواهم گشت اي تنهايي سلام حالت خوب است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين دهان باز كرده و چاك چاك مي خندد نخل ميرقصد بسطامي مي خواند چيزي نمانده كه اين خانه هم بزند زير آوار.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بارونی رو خیلی دوست دارم ... آخه معلوم نیست که منتظرِ تاکسی هستی یا آواره ی خیابون ها ! بخارِ هوا مال سرماست یا دود سیگار !! روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــا آخـــر دنیا همــــینه اون یـــه دونه یوســــفی هم که برگشت به کنعان اش استثنا بود... تو غــــمت را بـــــــخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقــطـ تــواینــ ســایتــ درد"تــاوانــ یکــ عشقــ"رومی فهممـ./ واقعــادردمــی کشــی./ خــدابهتـــ صبــربدهـ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردش" از صدتا گلوله سرب داغم بدتره... "تنهایی" رو میگم....خیلی سخته جلوی دیگران به زور بخندی درحالیکه یه بغض لنتی داره گلوتو پاره میکنه وهمه ی فکرت پیشه خاطرات بااونه ..سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب را میگویم......توراکه نه!!!آری باتونیستم توکی فهمیدی درد دلم را....... وقتی میرفتی نگاهت میکردم که فقط یکبار ببینم به اندازه ی یک فروشنده برایت مهمم.....تا موقع رفتن بگویی خدانگهدار..............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین درد اینه که سرت به سنگی بخوره که قبلا" به سینه ات میزدیش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکرنگ که باشی، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت، این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم حال عشقم خوب نیست...  دارم دیوونه میشم ولی غرور لعنتیم نمیذاره شمارشو بگیرم... آخه ازش ترسیده!غرورمو میگم چند باری خوردش کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد ما شدن!لیاقت میخواهد شریک لحظه ها شدن! تو خوش باش به همین باهم بودن های امروزت من خوشم به همین خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز من من میخندم به فرداهایت