بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه خاطره بازم میگی توهم من بوده؟ اولش تو میگفتی: باورم نمیشه کنارمی آخرش من گفتم: باورم نمیشه نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب ساعت یک دو که میشه منتظرم اس بدی بگی خوابیدی منم بگم نوچ .......... و ادامش که مختص من و تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از " میم " مالکیت استفاده نمی کنم.. شب بخیر " قشنگش "..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ذره ای مردن میخواهد...! فقط میخواهم بدانم من اگرنباشم تمام مشکلات حل میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی...؟ !هم مــــن...؟! هم او...؟ ...خیانت می کردی یا می خواستی !!!عدالت را رعایت کنـــــــی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته اي مرد شده ام ! بسته بسته سيگار مي کشم تا تو را دود کنم در خيال خسته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه می گفت می مرد برات دیدی راس راستی مرد رفت و همه خاطرشم به خاطرت برداشت و برد بهش بگین نشست به پات بهش بگین نیومدی بگین هنوز دوست داره با اینکه قیدشو زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام... چای مینوشم، و بغض می کنم ! هیچکس مرا به یاد نمی آورد ! این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی ! و من ... حتی آرزوی یکی نبودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلنا وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیشکی حق نداره به یه عشق شک کنه همون جور که من به عشقش به اون یکی شک نکردم و کنار کشیدم به عشقم شک نکنید  معشوقم با من نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيزايي داشتم كه ازدست دادم زندگيمو غرورمو عشقمو دلمو خودمو لعنت بهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو چي كم گذاشتم واست؟ بگوتقصيرمن چي بوداين وسط؟ بگو كم گذشتم ازخطاهات؟ بگو چي كم داشتم من ازاون يارو؟ يه چيزي بگو چراهمش بهم ميگي فقط برو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شكستي غرورموشكستي  خودمو شكستي شيشه عمرم دست توبود شكستي راحت ميگم عزيزم نابودم كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار نگاه كن تو چشمام بگو دوسم نداشتي بگو ازت سيرشده بودم بگو ازت خوشم نمياد د لامصب چرا بي دليل ميري لااقل بگو واست تكراري شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم سوخت وقتی صدایم کردی . .  " شما ". . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میتونستی این همه بد باشی........ غلط کردی اوائل اون همه خووووووبــــ بودی.......:(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه خاطره بازم میگی توهم من بوده؟ اولش تو میگفتی: باورم نمیشه کنارمی آخرش من گفتم: باورم نمیشه نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب ساعت یک دو که میشه منتظرم اس بدی بگی خوابیدی منم بگم نوچ .......... و ادامش که مختص من و تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از " میم " مالکیت استفاده نمی کنم.. شب بخیر " قشنگش "..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ذره ای مردن میخواهد...! فقط میخواهم بدانم من اگرنباشم تمام مشکلات حل میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی...؟ !هم مــــن...؟! هم او...؟ ...خیانت می کردی یا می خواستی !!!عدالت را رعایت کنـــــــی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته اي مرد شده ام ! بسته بسته سيگار مي کشم تا تو را دود کنم در خيال خسته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه می گفت می مرد برات دیدی راس راستی مرد رفت و همه خاطرشم به خاطرت برداشت و برد بهش بگین نشست به پات بهش بگین نیومدی بگین هنوز دوست داره با اینکه قیدشو زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام... چای مینوشم، و بغض می کنم ! هیچکس مرا به یاد نمی آورد ! این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی ! و من ... حتی آرزوی یکی نبودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است قبلنا وقتی می گفتند: دوستت دارم معنی فارسی اش ساده بود اما حالا “دوستت دارم” هزار معنی مختلف دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیشکی حق نداره به یه عشق شک کنه همون جور که من به عشقش به اون یکی شک نکردم و کنار کشیدم به عشقم شک نکنید  معشوقم با من نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيزايي داشتم كه ازدست دادم زندگيمو غرورمو عشقمو دلمو خودمو لعنت بهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو چي كم گذاشتم واست؟ بگوتقصيرمن چي بوداين وسط؟ بگو كم گذشتم ازخطاهات؟ بگو چي كم داشتم من ازاون يارو؟ يه چيزي بگو چراهمش بهم ميگي فقط برو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شكستي غرورموشكستي  خودمو شكستي شيشه عمرم دست توبود شكستي راحت ميگم عزيزم نابودم كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار نگاه كن تو چشمام بگو دوسم نداشتي بگو ازت سيرشده بودم بگو ازت خوشم نمياد د لامصب چرا بي دليل ميري لااقل بگو واست تكراري شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم سوخت وقتی صدایم کردی . .  " شما ". . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میتونستی این همه بد باشی........ غلط کردی اوائل اون همه خووووووبــــ بودی.......:(