بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه که گفتی: یکی بهتر از تورو پیدا کردم... . . . . . . . . . . . . . . یاد اون روزایی افتادم که به صد تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی خود دلگیر نباش! آدم های این شهر تن ها دادند تا تنها نمانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرت هم کافی نیست... تفریقت میکنم از تمام زندگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو!! دردناک ترین التماس جهان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند سگ مظهر وفاداریست  اما می گویند مثل سگ پشیمان میشی گویا همیشه آخر وفاداری پشیمانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب چقدر دلم برای تنهایی خودم سوخت. طفلک از سر صبح چشم به ته جاده دوخت، اما وقتی غروب خورشید را دیدف دانست که باید غربت خرید و امید فروخت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دلت میخواد که اون پیشت باشه*باهاش حرف بزنی*درد دل کنی*سرتو بزاری رو شونه هاش*اما دیگه اون نیست رفته پی یکی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باهاش راه میری ازش فاصله میگیری چون چشاش رنگیه باید شماره بگیری ببینم تو با اونی و من همینطور بشینم گلمو تو باغچه یکی دیگه چطور ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من: و تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سیگاریم را خالی نکن اینها که میبینی ته سیگار هستند  لحظه لحظه خاطراتم را برایشان تعریف کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک ها امروز هرزه شده اند... فوتشان که میکنی با آرزویت لاس میزنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گمشده در گذشته دارم  ساعت . . . لجباز نشو  عقربه را برگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت ... يكي بود يكي نبود زيرگنبد كبود غير ازمن و اون وخدا كسي نبود... اون كه رفت ،من موندم زير گنبدكبودتنهاخداا همراه هميشه بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... وسيع باش و تنها ،وسربه زير وسخت ... نصيحت مسافر سهراب است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلـــی سختـــه تـــو ایـــن دنیایـــی کـــه هیـــچ کـــس ، هیـــچ کـــس رو نمی خـــواد ... تـــــــــو بـــخـــوای , اونـــــم بــــخــــواد , امـــــــا ... روزگـــــار نـــــــــخــــــواد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز نگاهمان را برای آنانکه تفسیر گریه هامان را نمی دانند گریان نکنیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه که گفتی: یکی بهتر از تورو پیدا کردم... . . . . . . . . . . . . . . یاد اون روزایی افتادم که به صد تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی خود دلگیر نباش! آدم های این شهر تن ها دادند تا تنها نمانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرت هم کافی نیست... تفریقت میکنم از تمام زندگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو!! دردناک ترین التماس جهان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند سگ مظهر وفاداریست  اما می گویند مثل سگ پشیمان میشی گویا همیشه آخر وفاداری پشیمانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب چقدر دلم برای تنهایی خودم سوخت. طفلک از سر صبح چشم به ته جاده دوخت، اما وقتی غروب خورشید را دیدف دانست که باید غربت خرید و امید فروخت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دلت میخواد که اون پیشت باشه*باهاش حرف بزنی*درد دل کنی*سرتو بزاری رو شونه هاش*اما دیگه اون نیست رفته پی یکی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باهاش راه میری ازش فاصله میگیری چون چشاش رنگیه باید شماره بگیری ببینم تو با اونی و من همینطور بشینم گلمو تو باغچه یکی دیگه چطور ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من: و تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سیگاریم را خالی نکن اینها که میبینی ته سیگار هستند  لحظه لحظه خاطراتم را برایشان تعریف کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک ها امروز هرزه شده اند... فوتشان که میکنی با آرزویت لاس میزنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گمشده در گذشته دارم  ساعت . . . لجباز نشو  عقربه را برگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت ... يكي بود يكي نبود زيرگنبد كبود غير ازمن و اون وخدا كسي نبود... اون كه رفت ،من موندم زير گنبدكبودتنهاخداا همراه هميشه بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... وسيع باش و تنها ،وسربه زير وسخت ... نصيحت مسافر سهراب است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلـــی سختـــه تـــو ایـــن دنیایـــی کـــه هیـــچ کـــس ، هیـــچ کـــس رو نمی خـــواد ... تـــــــــو بـــخـــوای , اونـــــم بــــخــــواد , امـــــــا ... روزگـــــار نـــــــــخــــــواد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز نگاهمان را برای آنانکه تفسیر گریه هامان را نمی دانند گریان نکنیم...