بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت جاده بودی ای دل من* شکوفه داده بودی ای دل من به هرکه سایه بخشیدی ، تبر شد* چقدر تو ساده بودی ای دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواست بره بیرون فقط بهش گفتم نه نرو..... گفت خدافظ واسه همیشه....!!! اصلا نفهمیدم چی شد!!!! فقط معطل بود بهش بگم نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مترسک!!!!!!!! آنقدر دستهایت را باز نکن!!!!!!!! کسی تورا در آغوش نمیگیرد........... ایستادگی همیشه تنهایی می آورد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو در به در دنبال بهانه میگردد............!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قدر لحظه های با من بودن را میدانستی ، اکنون زمانی رسیده که تو دیگر نمی توانی بگویی جبران می کنم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را باید بشکنم چگونه در فراقت تاب آورده است من از هر چه رنگ عادت بگیرد بیزارم امروز را خواهم سوخت گوییا به نبودنت عادت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز زدم بهترين ساعتم رو شكستم..... چون لحظه هاي بي تو بودن را به رخم ميكشيد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که میدیدمت نفسم میگرفت! اما حالا که نیستی دلم میگیرد... برگرد..... تحمل اولی اسان تر است!!! فقط برگرررررررد................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه! حق من نیست، اینهمه تنهائی... وقتی تو اینجائی.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک وقتایی خودمو بغل می کنم می گم: غصه نخور دیوونه من که باهاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابمون و امید فردام باش  یا دیروزمو بهم برگردون وبرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا آدما از اینکه بعد مرگ فراموش بشن وحشت دارن... ولی...چه سخته زنده باشی و فراموش بشی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هایه عشق چقدمیتونه بی معرفت باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انقدکه جواب سلامتونده؟؟؟؟ انقد که گریه هاتوببینه وبره؟؟ انقد که..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو نمی دانم چطور می گذرد ...!! اما برای من انگار خنجر بر گلویم گذاشته اند اما نمیبرد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت جاده بودی ای دل من* شکوفه داده بودی ای دل من به هرکه سایه بخشیدی ، تبر شد* چقدر تو ساده بودی ای دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواست بره بیرون فقط بهش گفتم نه نرو..... گفت خدافظ واسه همیشه....!!! اصلا نفهمیدم چی شد!!!! فقط معطل بود بهش بگم نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مترسک!!!!!!!! آنقدر دستهایت را باز نکن!!!!!!!! کسی تورا در آغوش نمیگیرد........... ایستادگی همیشه تنهایی می آورد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو در به در دنبال بهانه میگردد............!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قدر لحظه های با من بودن را میدانستی ، اکنون زمانی رسیده که تو دیگر نمی توانی بگویی جبران می کنم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را باید بشکنم چگونه در فراقت تاب آورده است من از هر چه رنگ عادت بگیرد بیزارم امروز را خواهم سوخت گوییا به نبودنت عادت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز زدم بهترين ساعتم رو شكستم..... چون لحظه هاي بي تو بودن را به رخم ميكشيد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که میدیدمت نفسم میگرفت! اما حالا که نیستی دلم میگیرد... برگرد..... تحمل اولی اسان تر است!!! فقط برگرررررررد................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه! حق من نیست، اینهمه تنهائی... وقتی تو اینجائی.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک وقتایی خودمو بغل می کنم می گم: غصه نخور دیوونه من که باهاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابمون و امید فردام باش  یا دیروزمو بهم برگردون وبرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا آدما از اینکه بعد مرگ فراموش بشن وحشت دارن... ولی...چه سخته زنده باشی و فراموش بشی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هایه عشق چقدمیتونه بی معرفت باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انقدکه جواب سلامتونده؟؟؟؟ انقد که گریه هاتوببینه وبره؟؟ انقد که..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو نمی دانم چطور می گذرد ...!! اما برای من انگار خنجر بر گلویم گذاشته اند اما نمیبرد ...