بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف!!!! این گره با یک نگاه تو باز میشد!!!!!!!! تمام دندان هایم درد میکند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی ....... تنهاییت توجه کسی را جلب نخواهد کرد....... جز پیرمرد سیگار فروش.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِلتِمـــاس مـــالِ دیـــروز بــــود مـــــالِ وَقتـــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــاده بودم اِمــــــروز میــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟ هیـــــــــــس !!! فَقَطــ ”خــُـــداحــــــــــافِظـــ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تــــا خوابت ببره نـــــــــه شب بخیری که من هـــر شب بهت میگفتم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی گیری. ولی تا حرف من می شه یه لحظه تو خودت می ری... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمیگیری ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی آب گرم میخواهد تا صابونهای با تو بودن را که به دل مالیده بودم، بشویم! اینجا آب نیست با تیغ وچاقو به جان دلم افتاده ام؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربانتر باش لطفا....... برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی ها!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند...... خوش به حالش چه زود فراموشش کرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سر نگاه میکنم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد,اما افسوس... همه کاسه آب به دست,منتظر رفتن من هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت اینه كه او را با تمام بدیهایی كه در حقت كرده هنوزم دوستش داری.....! چشمان عروسکم را می گیرم نمی خواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد می ترسم بهانه گیر شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه دریــــ ــــــ ــــــا عـمــق داره .... ولـــــــــــــــی ... پـــُـر کـــردنش بـــــا یـه لـیــــــــوان { مــــحــبــــت } مـمـکـــنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت ... بی صدا اما با ادعا ..... بی خداحافظی و با غرور ....  حال من ماندم و تنهایی .... اما دیگر طلب صبر را دارم .... نه او را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیامدی خیلی نیامدی آنقدر که نشده تا به حال کسی اینقدر نیامده باشد اما شاید زیرا حتی اگر تمام نیامدنهای دنیا را کنار هم بگذارم از نیامدن تو کم نمیشود نفس گیر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کناره اونی که دوسش داری باشی و بدونی که هیچ وقت بهش نمیرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی تنهام خیلی داغونم هست کسی مثل من دلش نه برای کسی نه عشقی نه جایی نه چیزی بلکه دلش برای خودش تنگ شده باشد فقط خود خودش؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف!!!! این گره با یک نگاه تو باز میشد!!!!!!!! تمام دندان هایم درد میکند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی ....... تنهاییت توجه کسی را جلب نخواهد کرد....... جز پیرمرد سیگار فروش.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِلتِمـــاس مـــالِ دیـــروز بــــود مـــــالِ وَقتـــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــاده بودم اِمــــــروز میــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟ هیـــــــــــس !!! فَقَطــ ”خــُـــداحــــــــــافِظـــ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تــــا خوابت ببره نـــــــــه شب بخیری که من هـــر شب بهت میگفتم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی گیری. ولی تا حرف من می شه یه لحظه تو خودت می ری... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمیگیری ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی آب گرم میخواهد تا صابونهای با تو بودن را که به دل مالیده بودم، بشویم! اینجا آب نیست با تیغ وچاقو به جان دلم افتاده ام؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربانتر باش لطفا....... برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی ها!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند...... خوش به حالش چه زود فراموشش کرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سر نگاه میکنم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد,اما افسوس... همه کاسه آب به دست,منتظر رفتن من هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت اینه كه او را با تمام بدیهایی كه در حقت كرده هنوزم دوستش داری.....! چشمان عروسکم را می گیرم نمی خواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد می ترسم بهانه گیر شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه دریــــ ــــــ ــــــا عـمــق داره .... ولـــــــــــــــی ... پـــُـر کـــردنش بـــــا یـه لـیــــــــوان { مــــحــبــــت } مـمـکـــنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت ... بی صدا اما با ادعا ..... بی خداحافظی و با غرور ....  حال من ماندم و تنهایی .... اما دیگر طلب صبر را دارم .... نه او را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیامدی خیلی نیامدی آنقدر که نشده تا به حال کسی اینقدر نیامده باشد اما شاید زیرا حتی اگر تمام نیامدنهای دنیا را کنار هم بگذارم از نیامدن تو کم نمیشود نفس گیر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کناره اونی که دوسش داری باشی و بدونی که هیچ وقت بهش نمیرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی تنهام خیلی داغونم هست کسی مثل من دلش نه برای کسی نه عشقی نه جایی نه چیزی بلکه دلش برای خودش تنگ شده باشد فقط خود خودش؟