بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهایت را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی را که میگویی ندارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی ازم سراغت رو میگیره نمیگم وجود نداری ، میگم وجودش رو نداشتی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جماعت می گفتن اشک هایت را خرج رفتنش نکن راست می گفتن بی من تو مفت هم نمی ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست........ که من خسته و رنجور..... پروانه او باشم و..... او شمع جماعت....... بخدا انصاف نیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست ! تو دلم دارم بهت فحش می دم بدبخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين درد اينست كه درد بكشي و نتواني دردت را با كس بگويي ... واقعا جگر سوز است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب از سگ وفادارتره این تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبام درد داره وقتی نمیدونم کدوم لعنتی شبا چرا اتاق خوابتو خاموش میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره براي خاص ترين كس ات ...عادي بشي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای .... که اینچنین بیخیال ما شدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودی / گمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودی رها کردی مرا رفتی ، شکستن بود تقدیرم / تمام فکر من هستی ، به فکر دیگران بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرچه که میترسیدم به سرم امد!!!! تنهایی... بی اوبودن... خوردشدن... شکتن دلم... ... ای کاش اوهم ترسناک بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود تنهایی راتحمل کرد  اما... بی اوبودن را... هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهايت بگو نگاهم نکنند بگو وقتي خيـره ات مي شوم سرشان به کار خودشان باشد ! نه که فکر کني خجالت ميکشم ، نه ! حواسم نيست ، عاشقت ميشوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر که کنارم نیستی به حجم تمام محبتی که در قلبم جاگذاشتی به یادتم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمهایت را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی را که میگویی ندارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی ازم سراغت رو میگیره نمیگم وجود نداری ، میگم وجودش رو نداشتی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جماعت می گفتن اشک هایت را خرج رفتنش نکن راست می گفتن بی من تو مفت هم نمی ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست........ که من خسته و رنجور..... پروانه او باشم و..... او شمع جماعت....... بخدا انصاف نیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست ! تو دلم دارم بهت فحش می دم بدبخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين درد اينست كه درد بكشي و نتواني دردت را با كس بگويي ... واقعا جگر سوز است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب از سگ وفادارتره این تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبام درد داره وقتی نمیدونم کدوم لعنتی شبا چرا اتاق خوابتو خاموش میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره براي خاص ترين كس ات ...عادي بشي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای .... که اینچنین بیخیال ما شدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با دیگری دیدم که بی من شادمان بودی / گمانم بود بی احساسی و تو بیش از آن بودی رها کردی مرا رفتی ، شکستن بود تقدیرم / تمام فکر من هستی ، به فکر دیگران بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرچه که میترسیدم به سرم امد!!!! تنهایی... بی اوبودن... خوردشدن... شکتن دلم... ... ای کاش اوهم ترسناک بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود تنهایی راتحمل کرد  اما... بی اوبودن را... هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهايت بگو نگاهم نکنند بگو وقتي خيـره ات مي شوم سرشان به کار خودشان باشد ! نه که فکر کني خجالت ميکشم ، نه ! حواسم نيست ، عاشقت ميشوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر که کنارم نیستی به حجم تمام محبتی که در قلبم جاگذاشتی به یادتم...