بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِه عصــر جـآلبــی اَز روآبِط انـسـآنی رسیــدیمــ !جآیی که دَر قَرارهـ ـآیی ِ عآشقـآنه هَمـ میتـَوان تنهـآیی رآ حِس کَرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درددارد... سرت به سنگي بخوردكه روزي به سينه ميزدي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خودم گفتم فردا بهش میگم ...  بهش میگم که همه زندگیمه اما لعنت به این زندگی که هیچوقت اون فردا نرسید تا.... تا اینکه امروز بهش گفتم همه زندگیمه اما چه فایده که عکس روی دیوار با آدم حرف نمیزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ماجراي من..... سه واژه شد براي تو.... سه واژه ي جدا جدا..... من و.... شب و.... هواي تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯽ ,ﮐﻪ ﭼﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻨﺠﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺁﻩ ﺍﯼ ﺳﺮﻭ , ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چــوپــان پــیــری کــه دیــگــرتــوان چــوپــانــی نــداشــت پــرسِــدم چـه خـبـر؟ بـآ نـگـرانـی گــفت : گــرگ شــد , آن بـرهّ ای کـه نـوازشـش کـردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه اونایی که تنها موندن وعاشق... خدایا... به هرکه میوه ی سنگین عشق میدهی شاخه های وجودش می شکند تو خود مرهم شاخه های شکسته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که رفت،بگذار برود. هوای سرد بهانه است....!!! هوای دیگری درسر دارد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پر است از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اینست که باید پس از این قسمت ها سال ها منتظر قسمت آخر باشم......!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ه ه ه دلت بودنش رو بخواد... ولی مجبور باشی به نبودنش عادت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا امشب خیلی خسته ام  . . فردا صبح بیدارم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... آدم ِ تنها شبیه آدم ِ معمولی است ... ولی از دور ... از خیلی دور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تنهایی صبر کن و دوست بد اختیار مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بست منم غریبه ترین آشنا یادت هست ؟ ما که در قفسیم خبر از دوست نداریم دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مجبوری... تو فضای بغضت بخندی.. دلت بگیره ولی دلگیری نکنی.. شاکی بشی ولی شکایت نکنی ... گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن... يه كسي رو دوست داشته باشي و بخوايش ولي از دستت خيلي خيلي دور باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِه عصــر جـآلبــی اَز روآبِط انـسـآنی رسیــدیمــ !جآیی که دَر قَرارهـ ـآیی ِ عآشقـآنه هَمـ میتـَوان تنهـآیی رآ حِس کَرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درددارد... سرت به سنگي بخوردكه روزي به سينه ميزدي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خودم گفتم فردا بهش میگم ...  بهش میگم که همه زندگیمه اما لعنت به این زندگی که هیچوقت اون فردا نرسید تا.... تا اینکه امروز بهش گفتم همه زندگیمه اما چه فایده که عکس روی دیوار با آدم حرف نمیزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ماجراي من..... سه واژه شد براي تو.... سه واژه ي جدا جدا..... من و.... شب و.... هواي تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯽ ,ﮐﻪ ﭼﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻨﺠﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺁﻩ ﺍﯼ ﺳﺮﻭ , ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چــوپــان پــیــری کــه دیــگــرتــوان چــوپــانــی نــداشــت پــرسِــدم چـه خـبـر؟ بـآ نـگـرانـی گــفت : گــرگ شــد , آن بـرهّ ای کـه نـوازشـش کـردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه اونایی که تنها موندن وعاشق... خدایا... به هرکه میوه ی سنگین عشق میدهی شاخه های وجودش می شکند تو خود مرهم شاخه های شکسته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که رفت،بگذار برود. هوای سرد بهانه است....!!! هوای دیگری درسر دارد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پر است از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اینست که باید پس از این قسمت ها سال ها منتظر قسمت آخر باشم......!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ه ه ه دلت بودنش رو بخواد... ولی مجبور باشی به نبودنش عادت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا امشب خیلی خسته ام  . . فردا صبح بیدارم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... آدم ِ تنها شبیه آدم ِ معمولی است ... ولی از دور ... از خیلی دور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تنهایی صبر کن و دوست بد اختیار مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بست منم غریبه ترین آشنا یادت هست ؟ ما که در قفسیم خبر از دوست نداریم دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مجبوری... تو فضای بغضت بخندی.. دلت بگیره ولی دلگیری نکنی.. شاکی بشی ولی شکایت نکنی ... گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن... يه كسي رو دوست داشته باشي و بخوايش ولي از دستت خيلي خيلي دور باشه