بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست خیلی دلت میخواد بایکی درد ودل کنی. به مخطبای تو گوشیت نگاه میکنی و یهو به خودت میگی: ولش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــــیشـه یــک طرفه بودن گند میزنه به همـّـــه چی::: از جـــادّش گرفتـــه  تــــــــا  ♥...عاشقی...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟؟ دلـــــــــم یک امدن میخواهد بـــــــی هیچ رفتنی و یک همدرد  که خیانت نداند...!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی... دوتا بن تخفیف واسه دهکده آبی پارس دارم.یکیتون باهام میاد بریم?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست  من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند  حرف میزدند ، سیگار میکشیدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نعمتي كه خدابهم داده بعدازسلامتي اينه كه هرروز صبح كه بيدارميشم اول ازهمه عشقموكنارم ميبينم.خدايا هزار بارشكرت خداكنه هيجكس ازعشقش جدانباشه آمين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم بعد از مرگم.....  به احترامم یک دقیقه سکوت کنی......  اکنون که زبانت نیش دارد......  دهنت را ببند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دلم پاره شد :( بند لباس تو واسه اون بازه؟‌: (( دیر وقته تو بخواب کنارش  ولی واسه من که سر شبه تازه :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چـــــشم خیلیـــــا افتـــــادم... چون جدیـــــداً دارم جوری زندگــــــی میکنم.... که خودم حال میکنـــــــم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها هميشه نياز ب نصيحت ندارند،گاهي تنها چيزي كه واقعا به ان محتاجند دستي است كه بگيرد،گوشي است كه بشنود و قلبي است كه ان ها را درك كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اینم که همجوره پام وایساده با اینکه چند ماهه نتونستم ببینمش اما بازم میگه تا تههههش پات وایسادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کاشفان کوچه‌ی بن‌بستیم حرف‌های خسته‌ام داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دلم پر شده از لکه های اشک... تو فقط "ها"کن یک دم ببین چگونه صاف میشود  برای دیدن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ازون لحظه که ازخاب بیدارمیشی وخابش رودیدی ،صداش توگوشت وچه ره ش جلو صورتت.وای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی روزی که من خاک پایِ همه هستم و همه پایِ خاک من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی خیلی شکستما اینو به مادرم نگو عشقمو میگفتم یادته اونم رفت آخرم نموند ولی به مادرم نگو دلش میشکنه خوب من از جایی بریدم اخر که راحتم نبود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست خیلی دلت میخواد بایکی درد ودل کنی. به مخطبای تو گوشیت نگاه میکنی و یهو به خودت میگی: ولش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــــیشـه یــک طرفه بودن گند میزنه به همـّـــه چی::: از جـــادّش گرفتـــه  تــــــــا  ♥...عاشقی...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟؟ دلـــــــــم یک امدن میخواهد بـــــــی هیچ رفتنی و یک همدرد  که خیانت نداند...!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی... دوتا بن تخفیف واسه دهکده آبی پارس دارم.یکیتون باهام میاد بریم?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست  من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند  حرف میزدند ، سیگار میکشیدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نعمتي كه خدابهم داده بعدازسلامتي اينه كه هرروز صبح كه بيدارميشم اول ازهمه عشقموكنارم ميبينم.خدايا هزار بارشكرت خداكنه هيجكس ازعشقش جدانباشه آمين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم بعد از مرگم.....  به احترامم یک دقیقه سکوت کنی......  اکنون که زبانت نیش دارد......  دهنت را ببند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دلم پاره شد :( بند لباس تو واسه اون بازه؟‌: (( دیر وقته تو بخواب کنارش  ولی واسه من که سر شبه تازه :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چـــــشم خیلیـــــا افتـــــادم... چون جدیـــــداً دارم جوری زندگــــــی میکنم.... که خودم حال میکنـــــــم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها هميشه نياز ب نصيحت ندارند،گاهي تنها چيزي كه واقعا به ان محتاجند دستي است كه بگيرد،گوشي است كه بشنود و قلبي است كه ان ها را درك كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اینم که همجوره پام وایساده با اینکه چند ماهه نتونستم ببینمش اما بازم میگه تا تههههش پات وایسادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کاشفان کوچه‌ی بن‌بستیم حرف‌های خسته‌ام داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دلم پر شده از لکه های اشک... تو فقط "ها"کن یک دم ببین چگونه صاف میشود  برای دیدن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ازون لحظه که ازخاب بیدارمیشی وخابش رودیدی ،صداش توگوشت وچه ره ش جلو صورتت.وای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی روزی که من خاک پایِ همه هستم و همه پایِ خاک من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی خیلی شکستما اینو به مادرم نگو عشقمو میگفتم یادته اونم رفت آخرم نموند ولی به مادرم نگو دلش میشکنه خوب من از جایی بریدم اخر که راحتم نبود