بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میسوختم بخاطر او.. . او میسوخت بخاطر یک نفر انسان نما.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلخوریم از خودم اینه; وقتی بودی نبودم حالا که نیستی هستم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منو تنها گذاشت روي دل من پا گذاشت با دل من بيگانه شد من پيله و اون پروانه شد بي تو ويرونه دنياي من بي تو خيس چشمهاي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونيكه با تو زنده بود لحظه به لحظه هرنفس وقتي كه اسمت ميومد شكسته ميشد اين قفس ديوونه بود اما دلم ديوونه تر از عشق اون اسمشو زد به اسم اون پر زد و رفت از اين آشيون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنارم گذاشت تا تلخم كند حالا شرابي شدم ناب تاحسرتم را بكشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چي رسيدي حالا كه تنهام گذاشتي؟ به جزاينكه من پرشدم ازنفرت واسه تو. حالا كه رفتي برو ديگه عاقل شده دلم دلم پرشده ازنفرت جايي نداري برو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام اون خدايي كه واسه همه دنيا نفسه كاشكي كه فردانرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم…دلخوریهایم…وتمام اشکهای من… بماند برای بعد، تنها به من بگو با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست... نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک جایی میرسد که آدم دست به خود کشی میزند... نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند،نه قید احساسش را میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اینجا چه مهربانند دیدند کفش ندارم... برایم پاپوش درست کردند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق او بودم....او عاشق او.. رفیق دنیا این است پس خورده نگیر از خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاد کامپیوترمعتاد نیست بخدا ! فقط تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیـــزم حـــتی دیــــگر نمیـــخواهم آرزویــت باشــم آرزو میکـنــم او آرزوی تـــو باشد و آرزوی او دیــگری.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میسوختم بخاطر او.. . او میسوخت بخاطر یک نفر انسان نما.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلخوریم از خودم اینه; وقتی بودی نبودم حالا که نیستی هستم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منو تنها گذاشت روي دل من پا گذاشت با دل من بيگانه شد من پيله و اون پروانه شد بي تو ويرونه دنياي من بي تو خيس چشمهاي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونيكه با تو زنده بود لحظه به لحظه هرنفس وقتي كه اسمت ميومد شكسته ميشد اين قفس ديوونه بود اما دلم ديوونه تر از عشق اون اسمشو زد به اسم اون پر زد و رفت از اين آشيون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنارم گذاشت تا تلخم كند حالا شرابي شدم ناب تاحسرتم را بكشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چي رسيدي حالا كه تنهام گذاشتي؟ به جزاينكه من پرشدم ازنفرت واسه تو. حالا كه رفتي برو ديگه عاقل شده دلم دلم پرشده ازنفرت جايي نداري برو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام اون خدايي كه واسه همه دنيا نفسه كاشكي كه فردانرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم…دلخوریهایم…وتمام اشکهای من… بماند برای بعد، تنها به من بگو با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست... نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک جایی میرسد که آدم دست به خود کشی میزند... نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند،نه قید احساسش را میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اینجا چه مهربانند دیدند کفش ندارم... برایم پاپوش درست کردند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق او بودم....او عاشق او.. رفیق دنیا این است پس خورده نگیر از خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاد کامپیوترمعتاد نیست بخدا ! فقط تنهاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیـــزم حـــتی دیــــگر نمیـــخواهم آرزویــت باشــم آرزو میکـنــم او آرزوی تـــو باشد و آرزوی او دیــگری.....