بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*خـستــه ام از ایـن مـواظــب خـودت باش ها ! تـو اگـر نگـران مــن بــودی ،نمیــرفـتی ، اگر مـیمـوندی ،با یـک نـگاه ، با یـک نفــس مــواظـبـم بـودی پـس نـگران مـن نــباش بــــــرو . . . !*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنها که از راه میرسند بگو: دیگر نه شعر؛ نه شور؛ نه شیرین… رفته است… دختری پر از شعر های سرسخت با چشمانی لبریزِ حرفهای دست نخورده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی لبهایم از سیگار نیست.. .! سیا ه پوش هزار حرف نگفته است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولو: چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟ پسر کوچولو: میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟ آخه من خیلـــــــــــِ دوست دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت دوستت دارم, و من چه ساده باورم شد چه بی رحمانه ترکم کرد, و چه عاشقانه برایش گریستم هنوز رفتنش را باور ندارم خدایا... یا اورا برایم برگردان یا مرا به او برسان,مورد دیگری را دوست ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آنچه گذشت و آنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمیشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که گفته دوری و دوستی...... یا طعم دوستی رو نچشیده.... یا درد جدایی رو نکشیده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقایی که میخ نگاهشون لاستیک دلمون و پنچر کرد تا بی زاپاس تو جاده رفاقت اسیرشون باشیم.... اینا رو گفتم ولی کو طبیبی که شناسد غم دل را هیهات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز گریه ها بی صدا بودند و امروز صدا دار و فردا نمیدونم چطور خواهد شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کجایی که دلم مرد... به جای خوشبختی بد آورد... به دست قلب سنگ نارفیقش... شکستو کم آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا التماست میکنم... همه دنیایت ارزانی دیگران... ولی آنکه دنیای من است... مال دیگری نباشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!!! یا خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو، اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند،خیالت راحت! من مانده ام و چهارتا هم صحبت این گوشه نشسته ایم ودلتنگ توایم من،عشق،خدا،عقربه های ساعت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده کسیو از ته قلبت دوست داشته باشی و اونم بگه که خخخخخ تو رو دوس داره اما وقتایی که کنارشی همش از ترس اینکه نکنه یه روزی از دستش بدی تو عذاب باشی .؟؟؟؟.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییم...... که هر وقت بهش خیانت کردم..... بازم اومد سراغم......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـﮧ موقعی هست کـﮧ هی از خودت می پـرسی: اونم دلـش برام تنگ میشـﮧ ..؟؟ اصلا بهم فکـر می کنـﮧ ..؟؟ یـﮧ دفـﮧ گوشیت زنگ می خوره و بـﮧ جواب همــه ی سوالات میرسی . . .! اون لحظـﮧ بهترین لحظـﮧ ی دنیـاس . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*خـستــه ام از ایـن مـواظــب خـودت باش ها ! تـو اگـر نگـران مــن بــودی ،نمیــرفـتی ، اگر مـیمـوندی ،با یـک نـگاه ، با یـک نفــس مــواظـبـم بـودی پـس نـگران مـن نــباش بــــــرو . . . !*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنها که از راه میرسند بگو: دیگر نه شعر؛ نه شور؛ نه شیرین… رفته است… دختری پر از شعر های سرسخت با چشمانی لبریزِ حرفهای دست نخورده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی لبهایم از سیگار نیست.. .! سیا ه پوش هزار حرف نگفته است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولو: چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟ پسر کوچولو: میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟ آخه من خیلـــــــــــِ دوست دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت دوستت دارم, و من چه ساده باورم شد چه بی رحمانه ترکم کرد, و چه عاشقانه برایش گریستم هنوز رفتنش را باور ندارم خدایا... یا اورا برایم برگردان یا مرا به او برسان,مورد دیگری را دوست ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آنچه گذشت و آنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمیشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که گفته دوری و دوستی...... یا طعم دوستی رو نچشیده.... یا درد جدایی رو نکشیده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقایی که میخ نگاهشون لاستیک دلمون و پنچر کرد تا بی زاپاس تو جاده رفاقت اسیرشون باشیم.... اینا رو گفتم ولی کو طبیبی که شناسد غم دل را هیهات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز گریه ها بی صدا بودند و امروز صدا دار و فردا نمیدونم چطور خواهد شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کجایی که دلم مرد... به جای خوشبختی بد آورد... به دست قلب سنگ نارفیقش... شکستو کم آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا التماست میکنم... همه دنیایت ارزانی دیگران... ولی آنکه دنیای من است... مال دیگری نباشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!!! یا خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو، اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند،خیالت راحت! من مانده ام و چهارتا هم صحبت این گوشه نشسته ایم ودلتنگ توایم من،عشق،خدا،عقربه های ساعت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده کسیو از ته قلبت دوست داشته باشی و اونم بگه که خخخخخ تو رو دوس داره اما وقتایی که کنارشی همش از ترس اینکه نکنه یه روزی از دستش بدی تو عذاب باشی .؟؟؟؟.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییم...... که هر وقت بهش خیانت کردم..... بازم اومد سراغم......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـﮧ موقعی هست کـﮧ هی از خودت می پـرسی: اونم دلـش برام تنگ میشـﮧ ..؟؟ اصلا بهم فکـر می کنـﮧ ..؟؟ یـﮧ دفـﮧ گوشیت زنگ می خوره و بـﮧ جواب همــه ی سوالات میرسی . . .! اون لحظـﮧ بهترین لحظـﮧ ی دنیـاس . .