بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی ...... من ازمردهم مردترم!!!!! وقتی با عشقت مقابلم سبزشد....نامرد...... شبش تاصبح گریه کرده بودم خم به ابرونیاوردم!!!!هیچی نگفتم  تافقط تویه پست خوش باشی حرومت باشه همه ی عشقم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو عشقـــ بوديــــ اينـــ را  از رفتن اتـــــ فهميدمـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم:نه برای کسی،از بی کسی. خسته ام:نه از تکاپو،از در ب دری. نه دوستی،نه یادی،نه خاطره شیرینی . تنهایم:تنها تر از آن سنگ کنار جاده،اما مشتاقم:مشتاق دیدار  کسی ک صادقانه یادم کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش میگفت... اما... صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیـــش هیـــچ آدمـــــــی بــه خطایــــَت اعـــــترافـــ نکــــن... آدم هـــــا جـــنبه نـــدارنـد... . . . ژســــــتِ خـــــدایـــــــــی بـــــرایـــَت میــــگیـــرنـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـے ڪـســے نیـωـتــ ڪـﮧ بـﮧ בآבتـــ بـرωــﮧ בآב نـزטּ!!! شـآیـב از سـڪوتتــ بفهـمـטּـב ڪـﮧ چـقـבر غمـ ـــ تـو وجـوבتـﮧ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَب هـــآ خوابَم نِمے بـَـرَد… از دَرد ِ ضَربـــآت ِ شَلاق ِ خـــآطـِـراتَت روے قَلبـــَــم ! ! بے اِنصاف مُحکــَـم زَدے ، جــآیَش هنـــُـوز مــآنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگــی هــا  وام هـــای کــوتـــاه مــدتــی هستــند بــا بهــره هـــای سنگیــن...........  ولی می ارزد به گرفتنش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق هايي كز پي رنگي بــود عشـــق نبود عاقبتـــ رنگي بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوام صادق باشم دیگر به دنبال کسی که درکم کند نیستم! من از ابتدای کودکی روروکم را شکستم تا روی پاهای خودم بایستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احــساس میـکنـــم بــَـــد بـــ ــازی را باخــتـ ـــم ...  حـــ ـــــواســ ت هســـت؟ مـــ ـن یـــارت بـــــ ــودم نـــــه حــــریــفـ ــت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باز دیدمش.. . آخه یکی نیست بهش بگه تو که با دیدن من میری تو فکر،اخمات میره تو هم،به همه میپری، و هیچکی نمیتونه آرومت کنه.. . په چرا اینقدر بیخیاااااااااااااااالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من چه کردی دنیا؟ با احساسم با لحظه هایم با عشقم به کدامین جرم؟ با کدامین حکم؟ چرا؟؟؟؟؟ چرا دنیا؟چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــق تـنـهـایـیـم مـیـدونـم هـیـچ وقـت مـنـو تـنـهـا نـمـیـزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــ كهــ چــقدر دلمـ ـهـوايـ تازهـ مبخواهد فقـط كميــ در "سرنگــ".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه در شطرنج عشقت شاه قلبم مات شد درحقیقت باختم امافراموشم نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی ...... من ازمردهم مردترم!!!!! وقتی با عشقت مقابلم سبزشد....نامرد...... شبش تاصبح گریه کرده بودم خم به ابرونیاوردم!!!!هیچی نگفتم  تافقط تویه پست خوش باشی حرومت باشه همه ی عشقم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو عشقـــ بوديــــ اينـــ را  از رفتن اتـــــ فهميدمـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم:نه برای کسی،از بی کسی. خسته ام:نه از تکاپو،از در ب دری. نه دوستی،نه یادی،نه خاطره شیرینی . تنهایم:تنها تر از آن سنگ کنار جاده،اما مشتاقم:مشتاق دیدار  کسی ک صادقانه یادم کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش میگفت... اما... صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیـــش هیـــچ آدمـــــــی بــه خطایــــَت اعـــــترافـــ نکــــن... آدم هـــــا جـــنبه نـــدارنـد... . . . ژســــــتِ خـــــدایـــــــــی بـــــرایـــَت میــــگیـــرنـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـے ڪـســے نیـωـتــ ڪـﮧ بـﮧ בآבتـــ بـرωــﮧ בآב نـزטּ!!! شـآیـב از سـڪوتتــ بفهـمـטּـב ڪـﮧ چـقـבر غمـ ـــ تـو وجـوבتـﮧ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَب هـــآ خوابَم نِمے بـَـرَد… از دَرد ِ ضَربـــآت ِ شَلاق ِ خـــآطـِـراتَت روے قَلبـــَــم ! ! بے اِنصاف مُحکــَـم زَدے ، جــآیَش هنـــُـوز مــآنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگــی هــا  وام هـــای کــوتـــاه مــدتــی هستــند بــا بهــره هـــای سنگیــن...........  ولی می ارزد به گرفتنش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق هايي كز پي رنگي بــود عشـــق نبود عاقبتـــ رنگي بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوام صادق باشم دیگر به دنبال کسی که درکم کند نیستم! من از ابتدای کودکی روروکم را شکستم تا روی پاهای خودم بایستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احــساس میـکنـــم بــَـــد بـــ ــازی را باخــتـ ـــم ...  حـــ ـــــواســ ت هســـت؟ مـــ ـن یـــارت بـــــ ــودم نـــــه حــــریــفـ ــت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باز دیدمش.. . آخه یکی نیست بهش بگه تو که با دیدن من میری تو فکر،اخمات میره تو هم،به همه میپری، و هیچکی نمیتونه آرومت کنه.. . په چرا اینقدر بیخیاااااااااااااااالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من چه کردی دنیا؟ با احساسم با لحظه هایم با عشقم به کدامین جرم؟ با کدامین حکم؟ چرا؟؟؟؟؟ چرا دنیا؟چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــق تـنـهـایـیـم مـیـدونـم هـیـچ وقـت مـنـو تـنـهـا نـمـیـزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــ كهــ چــقدر دلمـ ـهـوايـ تازهـ مبخواهد فقـط كميــ در "سرنگــ".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه در شطرنج عشقت شاه قلبم مات شد درحقیقت باختم امافراموشم نکن