بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تنهایی مرگ بود. آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نم گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ای نیست .............غرق شدن فرجام لحظه هایی بود که بیگداربه آب زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن سیگار من میگم سنگ صبور همه میگن سرطان من میگم عقده ی دل همه میگن دود من میگم مونواکسید غصه همه میگن مرگ من میگم چه بهتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : عاشقشی اما حق نداری بهش زنگ بزنی چون تنها نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیت چقدر طول میکشد ............. همیشه عشق واقعی ............... ارزش """" انتظار """ را دارد.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نمیدانم ولی من وقت رفتنت حرف آخرم را با بغض خوردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـــی آرامتـــر بـارانــ.... نکنـد صـدایِ گـریـه هایمـــ در هیـاهـویِ آمـدنتـــ گمــ شـونـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه میکنی بـــاد !! عطـــر موهایـــش را جای دیگـــری بپاش این خـــانه خودش ویـــران است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر هم دیوانه شد وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش ترجمه کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته  همه رو خط بزنی تا به یه نفر برسی! غافل از اینکه تو لیست اون اولین کسی باشی که خط میخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم درد مـــیــکـــنــــد...!!! خام بودند تمام حرفایی که به خوردم دادی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد عجیبی در شکستن داری؛ قلب،غرور،پیمان!!! و من استعداد عجیبی در نشستن دارم؛ به پای تو،به امید تو،در انتظار تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد...بی صدا... آمدو در کنج قلبم لانه کرد... گفت هر آمدنی رفتنی دارد...من اما نشنیدم...شاید هم خود را به نشنیدن زدم...چون دوست داشتم آمدن او رفتن نداشته باشد...اما داشت...آمدنش رفتن سختی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشك ميخنديد به اينكه چرا هرروز بي هيچ پولي برايش دانه ميپاشم .من ميگريستم به اينكه محبت مرا از سادگي ام ميپندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين پس هرگاه ازشدت تنهايي به سرم هوس اعتمادي دوباره ميزند خنجر خيانتي كه درپشتم فرورفته درمياورم ميبوسمش اندكي نمك رويش ميپاشم ودوباره برسرجايش ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط می کنند کسانی که وقتی با من قهری، وقتی صبرم لبریز می شود و اشک می ریزیم می گویند فراموشش کن. به کسی چه که من حتی بدی هایت را میپرستم؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تنهایی مرگ بود. آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نم گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ای نیست .............غرق شدن فرجام لحظه هایی بود که بیگداربه آب زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن سیگار من میگم سنگ صبور همه میگن سرطان من میگم عقده ی دل همه میگن دود من میگم مونواکسید غصه همه میگن مرگ من میگم چه بهتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : عاشقشی اما حق نداری بهش زنگ بزنی چون تنها نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیت چقدر طول میکشد ............. همیشه عشق واقعی ............... ارزش """" انتظار """ را دارد.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نمیدانم ولی من وقت رفتنت حرف آخرم را با بغض خوردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـــی آرامتـــر بـارانــ.... نکنـد صـدایِ گـریـه هایمـــ در هیـاهـویِ آمـدنتـــ گمــ شـونـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه میکنی بـــاد !! عطـــر موهایـــش را جای دیگـــری بپاش این خـــانه خودش ویـــران است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر هم دیوانه شد وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش ترجمه کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته  همه رو خط بزنی تا به یه نفر برسی! غافل از اینکه تو لیست اون اولین کسی باشی که خط میخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم درد مـــیــکـــنــــد...!!! خام بودند تمام حرفایی که به خوردم دادی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد عجیبی در شکستن داری؛ قلب،غرور،پیمان!!! و من استعداد عجیبی در نشستن دارم؛ به پای تو،به امید تو،در انتظار تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد...بی صدا... آمدو در کنج قلبم لانه کرد... گفت هر آمدنی رفتنی دارد...من اما نشنیدم...شاید هم خود را به نشنیدن زدم...چون دوست داشتم آمدن او رفتن نداشته باشد...اما داشت...آمدنش رفتن سختی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشك ميخنديد به اينكه چرا هرروز بي هيچ پولي برايش دانه ميپاشم .من ميگريستم به اينكه محبت مرا از سادگي ام ميپندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين پس هرگاه ازشدت تنهايي به سرم هوس اعتمادي دوباره ميزند خنجر خيانتي كه درپشتم فرورفته درمياورم ميبوسمش اندكي نمك رويش ميپاشم ودوباره برسرجايش ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط می کنند کسانی که وقتی با من قهری، وقتی صبرم لبریز می شود و اشک می ریزیم می گویند فراموشش کن. به کسی چه که من حتی بدی هایت را میپرستم؟؟