بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هيچکدام تنها نيستيم خدا هميشه باماست آنکه تنهاست شيطان است که حتى خداهم اورا از خود رانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمین رویایم را طوری به آتش کشید و رفت، که حالا بعد از گذشت سالیان هر چه آرزو میکارم میان این همه خاکستر.... فقط حسرت برداشت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده ای که در ان افتادیم یک راه بیشتر نداشت باید چمدانهایمان را نصف میکردیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمیرگاهی باید ساخت از آغوشت برای وقت هاییی که حالم بدجور خراب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایت زمانی ارزش دارد که دلیلش من باشم  نه دلقک بازی های این دنیا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آنقدر انتظارها ازم زیاد نبود تا با هر فرصتی دلها ازم نا امید نشن.*******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های دستم را می بستو می گفت چرا با خود این چنین کردی؟؟؟ولی زخم بزرگ دلم را ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردم.********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم حــــــق نـــــــــداری خــــــروار خــــــروار بـــــــــری لعنتی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعتــــ قلـبــــ كوچكمـــ به يـــ ــادتــــ هستــ ــــمـــ ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه میکنی؟... تنها ندیده ای؟ به من نخند.... من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...! گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد...!نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...! ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش... فردا روز دیگر ے ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی، تظاهر به بی خیـــــالی، به شادی، به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها دلت فقط دستهایش را تمنا میکند .... چقدر سخت است آرام کردن دلی که بهانه میگیرد .... اما کاری از دستت بر نمیاد جز اینکه بگی .... ساکت باش دله دیوونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که هیچ کس نیست که صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس گذشته ام را بدرقه میکنم پشت سرش آب هم نمیریزم می دانم دیگر قرار نیست به پیشوازش بروم! برای همیشه به جایی دور تر از دور فرستادمش این یک آغاز است... آغاز یک پایان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتـــــــه هـ ـایم را مـی خوانیــــــ و می گـــــویی چه زیبــــــا.... راســـــــــــــــــــــتی!!! درد هایـــــ آدم هــــــــــا زیـ ـبایی دارد؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هيچکدام تنها نيستيم خدا هميشه باماست آنکه تنهاست شيطان است که حتى خداهم اورا از خود رانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمین رویایم را طوری به آتش کشید و رفت، که حالا بعد از گذشت سالیان هر چه آرزو میکارم میان این همه خاکستر.... فقط حسرت برداشت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده ای که در ان افتادیم یک راه بیشتر نداشت باید چمدانهایمان را نصف میکردیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمیرگاهی باید ساخت از آغوشت برای وقت هاییی که حالم بدجور خراب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایت زمانی ارزش دارد که دلیلش من باشم  نه دلقک بازی های این دنیا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آنقدر انتظارها ازم زیاد نبود تا با هر فرصتی دلها ازم نا امید نشن.*******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های دستم را می بستو می گفت چرا با خود این چنین کردی؟؟؟ولی زخم بزرگ دلم را ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردم.********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم حــــــق نـــــــــداری خــــــروار خــــــروار بـــــــــری لعنتی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعتــــ قلـبــــ كوچكمـــ به يـــ ــادتــــ هستــ ــــمـــ ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه میکنی؟... تنها ندیده ای؟ به من نخند.... من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...! گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد...!نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...! ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش... فردا روز دیگر ے ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... تظاهر به بی تفاوتی، تظاهر به بی خیـــــالی، به شادی، به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها دلت فقط دستهایش را تمنا میکند .... چقدر سخت است آرام کردن دلی که بهانه میگیرد .... اما کاری از دستت بر نمیاد جز اینکه بگی .... ساکت باش دله دیوونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که هیچ کس نیست که صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس گذشته ام را بدرقه میکنم پشت سرش آب هم نمیریزم می دانم دیگر قرار نیست به پیشوازش بروم! برای همیشه به جایی دور تر از دور فرستادمش این یک آغاز است... آغاز یک پایان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتـــــــه هـ ـایم را مـی خوانیــــــ و می گـــــویی چه زیبــــــا.... راســـــــــــــــــــــتی!!! درد هایـــــ آدم هــــــــــا زیـ ـبایی دارد؟!