بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لَعنتــــ به تـُــــو ای “دل” کــهـ هَمیشـــهـ جــائی جـــآ می مــآنیــــ کهـ تـُــــو را نِمیــ خواهَنــــــد…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــــــــر درد داری ؛ تحمــــل کــــن ! روی هــــم کـــه تلنبــــار شــــد ، دیگـــــر نمیفهمــــی کـــــدام درد از کجــــــاست ؟! کــــم کــــم خــــودش بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند خدا ازهمه تنها تر است ما که خدا نیستیم چرا از همه تنها تریم؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سکوت َت آشنا ست ... ، ما در کدام تنهائی هم دیگر را دیده ایم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودن اخر قصه ها همیشه شیرین است... پس چرا اخر قصه ی من تلخ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای با دلم چه بکنی؟؟؟ هربار که کلمه"داداش"از دهانت بیرون می اید... باید غربت صد جمعه رو تحمل کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشنیده بگیر عزیزم..... مهم نیست.... صدای شکستنم بود!!!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی خود لذت ببر... تا دیگران نتوانند از بازی دادن تو لذت ببرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بی خوابی ام را چگونه بگویم؟؟ وقتی یاد تو هرشب از سقف اطاقم چکه میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبي توي تنم افتاد با تو تن از پيراهنم افتاد با تو تو بودي، من نبودم هيچ انگار تمام بودنم افتاد با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجا بي‌حال يك جغرافياييم؟ جدا، دنبال يك جغرافياييم؟ من و تو، مهرمان مرزي ندارد من و تو مال يك جغرافياييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رفت و لبت با قند آمد لبت با يك سبد لبخند آمد بغل كردي حضور عاشقم را و بوسيدي، زبانم بند آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبيه نقل شيرين بر زبانم تو را قِل مي‌دهم توي دهانم چه طعمي داري، انگاري كه از روح غبار كهنگي را مي‌تكانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم ای قلم ... تو إی همراه و إی همزاد من ... سرنوشت هردومان ، حیران بازیهای زشتِ سرنوشت شعرهایم را نوشتی دست خوش اشک هایم را کجا خواهی نوشت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه دلم با اوست آگاه شوم.........!!!!!!!! این بار که دلتنگی را بهانه کردم....... فردا را چه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع می سوزد و پروانه به دورش من که می سوزم و پروانه ندارم چکنم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لَعنتــــ به تـُــــو ای “دل” کــهـ هَمیشـــهـ جــائی جـــآ می مــآنیــــ کهـ تـُــــو را نِمیــ خواهَنــــــد…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــــــــر درد داری ؛ تحمــــل کــــن ! روی هــــم کـــه تلنبــــار شــــد ، دیگـــــر نمیفهمــــی کـــــدام درد از کجــــــاست ؟! کــــم کــــم خــــودش بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند خدا ازهمه تنها تر است ما که خدا نیستیم چرا از همه تنها تریم؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سکوت َت آشنا ست ... ، ما در کدام تنهائی هم دیگر را دیده ایم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودن اخر قصه ها همیشه شیرین است... پس چرا اخر قصه ی من تلخ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای با دلم چه بکنی؟؟؟ هربار که کلمه"داداش"از دهانت بیرون می اید... باید غربت صد جمعه رو تحمل کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشنیده بگیر عزیزم..... مهم نیست.... صدای شکستنم بود!!!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی خود لذت ببر... تا دیگران نتوانند از بازی دادن تو لذت ببرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بی خوابی ام را چگونه بگویم؟؟ وقتی یاد تو هرشب از سقف اطاقم چکه میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبي توي تنم افتاد با تو تن از پيراهنم افتاد با تو تو بودي، من نبودم هيچ انگار تمام بودنم افتاد با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجا بي‌حال يك جغرافياييم؟ جدا، دنبال يك جغرافياييم؟ من و تو، مهرمان مرزي ندارد من و تو مال يك جغرافياييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رفت و لبت با قند آمد لبت با يك سبد لبخند آمد بغل كردي حضور عاشقم را و بوسيدي، زبانم بند آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبيه نقل شيرين بر زبانم تو را قِل مي‌دهم توي دهانم چه طعمي داري، انگاري كه از روح غبار كهنگي را مي‌تكانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم ای قلم ... تو إی همراه و إی همزاد من ... سرنوشت هردومان ، حیران بازیهای زشتِ سرنوشت شعرهایم را نوشتی دست خوش اشک هایم را کجا خواهی نوشت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه دلم با اوست آگاه شوم.........!!!!!!!! این بار که دلتنگی را بهانه کردم....... فردا را چه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع می سوزد و پروانه به دورش من که می سوزم و پروانه ندارم چکنم؟