بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي خواهيم فهميد از زندگي هيچ نداريم جز خاطره اي كه رهايمان نميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايم را هم بخواهي ميدهم فقط ازكنارم كه رد ميشوي نگاهت را ندزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

● ○ میـگـטּ قلبـم شـڪسـتـہ ● ○  چــہ تلخــہ ...  خـودت مجبـور بشـی بـزاری بـری  امـا دلـت باهـات نیـاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر به قتل من دیوانه کشیدی ، حیف است که پیش تو سِپَر داشته باشم ... ***** چه فرقی می کند کجا باشم . من که جز تو چیزی نمی بینم ..!! ***** میخت را خوب کوبیده ای... جای خاطراتت هنوز تیر می کشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که ندیدم.... ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعا دوست داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک ترن لحظاتش را از کسی دارد  . . که شیرین ترین خاطراتش را رقم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــ سـلامتــیـــ خودمــــ: کهــ دلــمـــ مثـــهــ قــــبـــــرمـــ فقـــطـ جـــآیـــ یهـــ نــــفرهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هرکس میخواهی باش ولی اگر روزی سمت من آمدی و نخواستمت بدان من بی تقصیرم! نخواستنت تقاص تمام نبودن هایت برای من و بودن هایت برای غیر من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی وقتی میریو چندروزی ازت خبری نیست .وقتی برمیگردی توقع نداشته باش آغوشم برات باز باشه واسه من بی خبری مثل خیانته پس وقتی رفتی دیگه بر نگردحتی برا ی نصف روز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آرامش ! طوفان زده ام بی پناه مانده ام برای یک دل گرفته جا داری؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگها نیست، آدمها همینند، نفس که می دهی، لهت می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای پــژو خــوشگـلت بــشـم .... الــبــت عــمرااااااا مارو سوار کـنـی والـا .... :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنمون راضی نیستیم  اما به سلامتی خودمون که با کسی نیستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــــــــــق یعنــــــــــی... قلبشـــو.... پـــَــس نـــــدی... حتـــی به خــــــودش...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو که بر سرم میزند ابری میشود خیالم سیل می چکد از چشمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛ به رفتن که فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی، می خواهی بمانی رفتاری می بینی که انگار باید بروی..! و این بلاتکلیفی خودش کلــــــی جـــــــهنم است ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي خواهيم فهميد از زندگي هيچ نداريم جز خاطره اي كه رهايمان نميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايم را هم بخواهي ميدهم فقط ازكنارم كه رد ميشوي نگاهت را ندزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

● ○ میـگـטּ قلبـم شـڪسـتـہ ● ○  چــہ تلخــہ ...  خـودت مجبـور بشـی بـزاری بـری  امـا دلـت باهـات نیـاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر به قتل من دیوانه کشیدی ، حیف است که پیش تو سِپَر داشته باشم ... ***** چه فرقی می کند کجا باشم . من که جز تو چیزی نمی بینم ..!! ***** میخت را خوب کوبیده ای... جای خاطراتت هنوز تیر می کشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که ندیدم.... ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعا دوست داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک ترن لحظاتش را از کسی دارد  . . که شیرین ترین خاطراتش را رقم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــ سـلامتــیـــ خودمــــ: کهــ دلــمـــ مثـــهــ قــــبـــــرمـــ فقـــطـ جـــآیـــ یهـــ نــــفرهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هرکس میخواهی باش ولی اگر روزی سمت من آمدی و نخواستمت بدان من بی تقصیرم! نخواستنت تقاص تمام نبودن هایت برای من و بودن هایت برای غیر من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی وقتی میریو چندروزی ازت خبری نیست .وقتی برمیگردی توقع نداشته باش آغوشم برات باز باشه واسه من بی خبری مثل خیانته پس وقتی رفتی دیگه بر نگردحتی برا ی نصف روز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آرامش ! طوفان زده ام بی پناه مانده ام برای یک دل گرفته جا داری؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگها نیست، آدمها همینند، نفس که می دهی، لهت می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای پــژو خــوشگـلت بــشـم .... الــبــت عــمرااااااا مارو سوار کـنـی والـا .... :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنمون راضی نیستیم  اما به سلامتی خودمون که با کسی نیستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــــــــــق یعنــــــــــی... قلبشـــو.... پـــَــس نـــــدی... حتـــی به خــــــودش...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو که بر سرم میزند ابری میشود خیالم سیل می چکد از چشمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛ به رفتن که فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی، می خواهی بمانی رفتاری می بینی که انگار باید بروی..! و این بلاتکلیفی خودش کلــــــی جـــــــهنم است ...