بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.  گاهی باید به آتش زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک‌شب با تو تنها بودم یک‌عمر بی‌تو تنها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دری که روو به “آمدن” باز می‌شود پشت به “رفتن” بسته خواهد شد، تو می‌آیی تنهایی می‌رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خیابانی ست که هر روز قدم می زنم. تَه ندارد لاکردار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخند مَرد! مَشقی نیستند این گلوله‌ها که هر روز می‌نشینند به سینه‌ات. تنهایی، آدم را هم مثلِ خدا رویین‌تَن می‌کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست در آغوش زنی‌ که دیگر نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد، تنها؛ پشتِ میزِ کافه زن، تنها؛ پشتِ پنجره‌ی خانه و این میان “تنهایی” به جشن و پایکوبی‌ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی من ، کوچه ی بن بستی ست که پشت آن خانه ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم :  می آید …..  می ماند …. و به تنهائیم پایان میدهد  آمد ….. رفت …… و به زندگی ام پایان داد … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی خــــــــودم را مال تو کرده ام چقــــدر دنیای تـــــــو بزرگــــــــ است هنوز از تنهایی سخن می گویی چقدر کم هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرها بودنشان را مدیون نبودن “تو” اند! … تو که هستی زندگی که خوب است شعر از لب شاعر چنان می افتد که غذا از دهان که برگ از درخت که کسی از چشم کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  بیا یک بارِ دیگر  تقسیم کُن « تنهایی » را به نامِ توست ولی به کامِ من….!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانِ حکایتم شنیدن دارد من عاشقِ او بودم و او عاشقِ او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جـــایی نرفتـــم   تنها گوشـــه‌ای از خـــودم  نشستــه‌ام   همـــــین…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جـــایی نرفتـــم   تنها گوشـــه‌ای از خـــودم  نشستــه‌ام   همـــــین…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اگر دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه‌ای باز نشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.  گاهی باید به آتش زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک‌شب با تو تنها بودم یک‌عمر بی‌تو تنها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دری که روو به “آمدن” باز می‌شود پشت به “رفتن” بسته خواهد شد، تو می‌آیی تنهایی می‌رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خیابانی ست که هر روز قدم می زنم. تَه ندارد لاکردار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخند مَرد! مَشقی نیستند این گلوله‌ها که هر روز می‌نشینند به سینه‌ات. تنهایی، آدم را هم مثلِ خدا رویین‌تَن می‌کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست در آغوش زنی‌ که دیگر نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد، تنها؛ پشتِ میزِ کافه زن، تنها؛ پشتِ پنجره‌ی خانه و این میان “تنهایی” به جشن و پایکوبی‌ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی من ، کوچه ی بن بستی ست که پشت آن خانه ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم :  می آید …..  می ماند …. و به تنهائیم پایان میدهد  آمد ….. رفت …… و به زندگی ام پایان داد … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی خــــــــودم را مال تو کرده ام چقــــدر دنیای تـــــــو بزرگــــــــ است هنوز از تنهایی سخن می گویی چقدر کم هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرها بودنشان را مدیون نبودن “تو” اند! … تو که هستی زندگی که خوب است شعر از لب شاعر چنان می افتد که غذا از دهان که برگ از درخت که کسی از چشم کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  بیا یک بارِ دیگر  تقسیم کُن « تنهایی » را به نامِ توست ولی به کامِ من….!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانِ حکایتم شنیدن دارد من عاشقِ او بودم و او عاشقِ او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جـــایی نرفتـــم   تنها گوشـــه‌ای از خـــودم  نشستــه‌ام   همـــــین…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جـــایی نرفتـــم   تنها گوشـــه‌ای از خـــودم  نشستــه‌ام   همـــــین…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اگر دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه‌ای باز نشود