بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه کنم خیال تو منو رها نمی کنه.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی چشمای تو /طعنه به رنگ شب زده اما همین چشم سیات/شکستنو خوب بلده شدی تموم زندگیم / همه وجود من شدی تو رفتیو با رفتنت / به ریشه هام تیشه زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستی تو دل منو / به هستیم آتیش کشیدی رفتیو بعد رفتنت /چیا کشیدم ندیدی  عیب نداره شکسته دل / این روزا اسم من شده کار منم این روزا / وصله زدن به دل شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که مرا سر شوق بیاورد جز تو.... تو هم که نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي كه چقـــ ـدر تنـــ ـم ميلـــ ـرزه وقتيـــ كــ ـه ميبينـــ ـم نوشتـــ ـه هـــ ـاي كسيُـــ كــ ـه دوستـــ ـش دارم به دستـــ غريبـــ ـه هـــ ـا پــــ ـر از لايكـــ ميشـــ ـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش از آنهمه اعتمادى که من نسبت به تو داشتم  نــــــــــــــیمى فقط نیمی از آنرا نسبت به من داشتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر... هر بار که به من نزدیک می شوی... باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت! از من فاصله بگیر... خسته ام از امیدهای کوتاه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همیشه این نیست که کسی دورت نباشه! گاهی وقتا هست که یه عالمه آدم اطرافتن ولی اونی که باید باشه نیست و تو به وسعت یه دنیا تنهایی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد گرفته ام وقتی بغض می کنم وقتی اشک می ریزم وقتی میشکنم منتظر هیچ دستــــــــــی نباشم وقتی از درد زخم هایم به خودم می پیچم مرهمی باشم بر جراحتــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالــــم گرفــــــته از ايــــــن شهــــــــر که آدمهايــــش همچـــــون هــــوايش ناپايدارنــــــــد گــــاه آنقــــدر پاک کـــه باورت نميشــــود گــــاه چــــنان آلــــــوده که نفســـت مـــي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هم هیمه است و هم هیمه‌سوز خویشتن و سنگ چخماقی حی و حاضر تکانی کافی است که لهیب به جان هیمه افتد سکونی باید و سکوتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس بند بند وجودم همه در حسرت یک پرواز است من به پرواز نمی اندیشم که تو خود زیباتر از اندیشه ی یک پروازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت می چکد گرم غنیمت دان و ما راهم دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم.. باز مینویسم.. نخـوان! حرف هایم تکراریست .. نشنووو! حرف هایم ارزش شنیدن ندارد .. نبیـن ! همـان دخــتر دیروز هستـم .. فقــط بـرو.. بـرو ولـی حس کـن.. لمــس کـن .. عشق پاکی را که به آتش کشیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـي ايـنـکـه صـبـح هـا... دلـت نـمـي خـواد بـيـدار بـشـي.. هـمـيـشـه نـشـونـه ي تـنـبـلـي نـيـسـت !!! خـسـتـه اي از زنـدگـي...! نـمـي خـواي قـبـول کـنـي کـه يـک روزِ ديـگـه شـروع شـده ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه کنم خیال تو منو رها نمی کنه.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی چشمای تو /طعنه به رنگ شب زده اما همین چشم سیات/شکستنو خوب بلده شدی تموم زندگیم / همه وجود من شدی تو رفتیو با رفتنت / به ریشه هام تیشه زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستی تو دل منو / به هستیم آتیش کشیدی رفتیو بعد رفتنت /چیا کشیدم ندیدی  عیب نداره شکسته دل / این روزا اسم من شده کار منم این روزا / وصله زدن به دل شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نگاه می کنی؟تنهــا ندیده ای؟به من نخنـــد…من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که مرا سر شوق بیاورد جز تو.... تو هم که نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي كه چقـــ ـدر تنـــ ـم ميلـــ ـرزه وقتيـــ كــ ـه ميبينـــ ـم نوشتـــ ـه هـــ ـاي كسيُـــ كــ ـه دوستـــ ـش دارم به دستـــ غريبـــ ـه هـــ ـا پــــ ـر از لايكـــ ميشـــ ـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش از آنهمه اعتمادى که من نسبت به تو داشتم  نــــــــــــــیمى فقط نیمی از آنرا نسبت به من داشتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر... هر بار که به من نزدیک می شوی... باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت! از من فاصله بگیر... خسته ام از امیدهای کوتاه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همیشه این نیست که کسی دورت نباشه! گاهی وقتا هست که یه عالمه آدم اطرافتن ولی اونی که باید باشه نیست و تو به وسعت یه دنیا تنهایی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد گرفته ام وقتی بغض می کنم وقتی اشک می ریزم وقتی میشکنم منتظر هیچ دستــــــــــی نباشم وقتی از درد زخم هایم به خودم می پیچم مرهمی باشم بر جراحتــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالــــم گرفــــــته از ايــــــن شهــــــــر که آدمهايــــش همچـــــون هــــوايش ناپايدارنــــــــد گــــاه آنقــــدر پاک کـــه باورت نميشــــود گــــاه چــــنان آلــــــوده که نفســـت مـــي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هم هیمه است و هم هیمه‌سوز خویشتن و سنگ چخماقی حی و حاضر تکانی کافی است که لهیب به جان هیمه افتد سکونی باید و سکوتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس بند بند وجودم همه در حسرت یک پرواز است من به پرواز نمی اندیشم که تو خود زیباتر از اندیشه ی یک پروازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت می چکد گرم غنیمت دان و ما راهم دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم.. باز مینویسم.. نخـوان! حرف هایم تکراریست .. نشنووو! حرف هایم ارزش شنیدن ندارد .. نبیـن ! همـان دخــتر دیروز هستـم .. فقــط بـرو.. بـرو ولـی حس کـن.. لمــس کـن .. عشق پاکی را که به آتش کشیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـي ايـنـکـه صـبـح هـا... دلـت نـمـي خـواد بـيـدار بـشـي.. هـمـيـشـه نـشـونـه ي تـنـبـلـي نـيـسـت !!! خـسـتـه اي از زنـدگـي...! نـمـي خـواي قـبـول کـنـي کـه يـک روزِ ديـگـه شـروع شـده ...!!!