بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که به هيــــــچ دردی نميخورم... . . . اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی اگر گوشه ی این اتاق نبود من آواره بودم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که مدام خودتو به دیگری یادآوری کنی تا فراموشش نشی عجیب غم انگیزه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار بود روزی او را نبینم چرا خدا خواست که دوستش داشته باشم؟؟؟؟؟.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدم ما یه پشه بود ! هوا سرد شد … اونم رفت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت … کاش همه این را مى فهمیدند … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گم شده ام.... از يابنده تقاضا ميشود مرا به حال خود رها كنند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زنها”تنهاییشان راگریه میکنندو”مردها”گریه هایشان راتنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکند یه وقت..انکه بعد از او بغل گرفته ام زانوی غم است.... باورکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جشماتو ببند...بستي؟حالا باز كن...بازكردي؟جقدر طول كشيد؟همين قدر هم نميتونم دوريتو تحمل كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است در بند سر زلف نگاري بوده است اين دستي كه بر گردن او مي بيني دستي است كه بر گردن ياري بوده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ و نفسی تــازه کنمـــ ... گــرد گــرد استـــ این زمین.. ایــنــ روزگــــار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من دلمو صابون زدم به عشق اون..... پس چرا چشام میسوزه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهاخوابم نميبرد از درد ضربات شلاق خاطراتت روي قلبم . بي انصاف محكم زدي جايش هنوز مانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس است... مزرعه که نیست هی شخمش میزنی لعنتی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که به هيــــــچ دردی نميخورم... . . . اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی اگر گوشه ی این اتاق نبود من آواره بودم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که مدام خودتو به دیگری یادآوری کنی تا فراموشش نشی عجیب غم انگیزه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار بود روزی او را نبینم چرا خدا خواست که دوستش داشته باشم؟؟؟؟؟.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدم ما یه پشه بود ! هوا سرد شد … اونم رفت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت … کاش همه این را مى فهمیدند … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گم شده ام.... از يابنده تقاضا ميشود مرا به حال خود رها كنند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زنها”تنهاییشان راگریه میکنندو”مردها”گریه هایشان راتنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکند یه وقت..انکه بعد از او بغل گرفته ام زانوی غم است.... باورکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جشماتو ببند...بستي؟حالا باز كن...بازكردي؟جقدر طول كشيد؟همين قدر هم نميتونم دوريتو تحمل كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است در بند سر زلف نگاري بوده است اين دستي كه بر گردن او مي بيني دستي است كه بر گردن ياري بوده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ و نفسی تــازه کنمـــ ... گــرد گــرد استـــ این زمین.. ایــنــ روزگــــار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من دلمو صابون زدم به عشق اون..... پس چرا چشام میسوزه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهاخوابم نميبرد از درد ضربات شلاق خاطراتت روي قلبم . بي انصاف محكم زدي جايش هنوز مانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ، سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس است... مزرعه که نیست هی شخمش میزنی لعنتی.