بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دیگه حسش نیست غصه بخوری رسما” غصه تو رو میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هایم را با هیچ کس تقسیم نخواهم کرد شاید سهم من از این دنیا همین تنهایی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُلی می‌شوم برای عبورت... به فکر تخریب من نباش... به آخر که رسیدی دست تکان بده  خودم فرو می‌ریزم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا هرکی بدتر بود چرا بی درد و خوشبخته  خدایا برای رفتن از اینجا حواست بمنم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل دیوونرو کجا کشوندی  کی اومد بجای من با من نموندی  دیگه این آخرشه نفس بریدم  هرچی دنبال تو بودم نرسیدم  دل من آروم بگیر اشکات و پاک کن خاطراتشو واسه همیشه خاک کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی  دل تو دلت نبود که بزنی ذوقم و کورش کنی  کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم  با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند،به جرم دوستی با پرنده...که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد... اینجا "قحطی عاطفه" هاست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگرنميگويم گشتم نبود،نگرد نيست!بگذار صادقانه بگويم:اتفاقاگشتم!بود!فقط مال من نبود!بگذار ديگري بگردد،لابد مال اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به حس برگی که میداند باد از هر طرف بوزد... عاقبتش افتادن است..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میشود بلیطم را پس بگیری . . . ؟ مقصد را اشتباه آمدم . . اینجا را نمی خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا تو خونـه بــه مامان میــگفت "خـانـومــی" مـن مـیــخـنــدیــدم "ایــن لــوس بـــازیــا چـــیــه؟!!؟ ایـــش . . ." حالــا . . . تو صِـدام مـیکـنـی "خـانـومــی"قنــد در دِلَـم آبـــــ میـــشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو و فکر منم نکن تنهاااااااااااااااایی رو بلدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــم خونــــی مــن از فقــــر آهــــن نـیــست! دکـــتر هــم نفـــهمــید عـــشـــق در خــونـــــم پـاییــــن آمـــــده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واااااای ازنیمه شبی که بیدارشوی ودلت اورابخواهداما........خود را در اغوش دیگری ببینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــنهـا ، بــی هـــوایـــی .. آدمــی را خــفـه نــمی کـــنـد .. گــاهـی ، هـــوایـــی شـــدن .. آرام آرام .. بــــدون ِ روسیــاهـــی .. خــامــوشــت مــی کـــــنـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــنهـایـــی ام ، فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــنهـمه بـــزرگـی اش .. جــــای ِ خــــالــی ات را .. پُـــــر نــــمی کـــــــنــــد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دیگه حسش نیست غصه بخوری رسما” غصه تو رو میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هایم را با هیچ کس تقسیم نخواهم کرد شاید سهم من از این دنیا همین تنهایی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُلی می‌شوم برای عبورت... به فکر تخریب من نباش... به آخر که رسیدی دست تکان بده  خودم فرو می‌ریزم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا هرکی بدتر بود چرا بی درد و خوشبخته  خدایا برای رفتن از اینجا حواست بمنم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل دیوونرو کجا کشوندی  کی اومد بجای من با من نموندی  دیگه این آخرشه نفس بریدم  هرچی دنبال تو بودم نرسیدم  دل من آروم بگیر اشکات و پاک کن خاطراتشو واسه همیشه خاک کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی  دل تو دلت نبود که بزنی ذوقم و کورش کنی  کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم  با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند،به جرم دوستی با پرنده...که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد... اینجا "قحطی عاطفه" هاست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگرنميگويم گشتم نبود،نگرد نيست!بگذار صادقانه بگويم:اتفاقاگشتم!بود!فقط مال من نبود!بگذار ديگري بگردد،لابد مال اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به حس برگی که میداند باد از هر طرف بوزد... عاقبتش افتادن است..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میشود بلیطم را پس بگیری . . . ؟ مقصد را اشتباه آمدم . . اینجا را نمی خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا تو خونـه بــه مامان میــگفت "خـانـومــی" مـن مـیــخـنــدیــدم "ایــن لــوس بـــازیــا چـــیــه؟!!؟ ایـــش . . ." حالــا . . . تو صِـدام مـیکـنـی "خـانـومــی"قنــد در دِلَـم آبـــــ میـــشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو و فکر منم نکن تنهاااااااااااااااایی رو بلدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــم خونــــی مــن از فقــــر آهــــن نـیــست! دکـــتر هــم نفـــهمــید عـــشـــق در خــونـــــم پـاییــــن آمـــــده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واااااای ازنیمه شبی که بیدارشوی ودلت اورابخواهداما........خود را در اغوش دیگری ببینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــنهـا ، بــی هـــوایـــی .. آدمــی را خــفـه نــمی کـــنـد .. گــاهـی ، هـــوایـــی شـــدن .. آرام آرام .. بــــدون ِ روسیــاهـــی .. خــامــوشــت مــی کـــــنـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــنهـایـــی ام ، فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــنهـمه بـــزرگـی اش .. جــــای ِ خــــالــی ات را .. پُـــــر نــــمی کـــــــنــــد !