بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی تلخ منم چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم با هر کسی میتونه بخوابه ولی فقط با یک نفر میتونه تا صبح بیدار بمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام راه را آمدم وقتی تا تو هیچ نمانده بود چقدر دیر یادش آمد خدا……… که قسمت هم نبودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم ، تازه کابوس هایم آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست ! آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش برام میگفت اما صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـــجـا فـــــقــــط واژه می فـــُـــروشــــیـم و ســــُـکــوت می خــریــم چــه تـــجــارت درد نـــاکی ســـت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــاے آدم هــــا ...! مـــــرا ڪہ هـیـچ مـقـصـدے بـه نـامـم و هـیـچ چـشـمـے در انـتـظـارم نـیـسـت را بـبـخـشـیـد ! ڪہ بـا بـودنـم تـرافـیـڪ ایجاد ڪـــرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب امروز من تاوان سادگی دیروزم بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکر زمین زدنم هستند... حتی بند کفشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آבمآیے کـﮧ عشقشـوטּ رو مثل کآنآل تے وـے عوضـ میکنـטּ آخـرش بآیـב بشینـטּ برفکـ تمآشـآ کنـטּ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است..بعضی ها تنها ترت میکنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشتی در کار نیست… یک بار که برود برای همه ی عمر رفته است… حتی اگر برگردد باز هم دیگر او نیست…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه غصه های من. قصه کدوخاله پیرزن است! قل میدهم و میروم تا روزیکه به خانه برسد کلاغ قصه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی به ما رسیـــد مال یکی دیگــه بـــود از مالکیــن محـــترم خواهشمنــــدم معــــشوقعه هایتـــان را جمـــع کنیــــد از ایـــن وســـط !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچگاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی تلخ منم چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم با هر کسی میتونه بخوابه ولی فقط با یک نفر میتونه تا صبح بیدار بمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام راه را آمدم وقتی تا تو هیچ نمانده بود چقدر دیر یادش آمد خدا……… که قسمت هم نبودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم ، تازه کابوس هایم آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست ! آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش برام میگفت اما صدای بوق پشت خطی امانش را بریده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـــجـا فـــــقــــط واژه می فـــُـــروشــــیـم و ســــُـکــوت می خــریــم چــه تـــجــارت درد نـــاکی ســـت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــاے آدم هــــا ...! مـــــرا ڪہ هـیـچ مـقـصـدے بـه نـامـم و هـیـچ چـشـمـے در انـتـظـارم نـیـسـت را بـبـخـشـیـد ! ڪہ بـا بـودنـم تـرافـیـڪ ایجاد ڪـــرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب امروز من تاوان سادگی دیروزم بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکر زمین زدنم هستند... حتی بند کفشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آבمآیے کـﮧ عشقشـوטּ رو مثل کآنآل تے وـے عوضـ میکنـטּ آخـرش بآیـב بشینـטּ برفکـ تمآشـآ کنـטּ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است..بعضی ها تنها ترت میکنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشتی در کار نیست… یک بار که برود برای همه ی عمر رفته است… حتی اگر برگردد باز هم دیگر او نیست…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه غصه های من. قصه کدوخاله پیرزن است! قل میدهم و میروم تا روزیکه به خانه برسد کلاغ قصه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی به ما رسیـــد مال یکی دیگــه بـــود از مالکیــن محـــترم خواهشمنــــدم معــــشوقعه هایتـــان را جمـــع کنیــــد از ایـــن وســـط !