بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدم ها و اشیاء....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم میونه این همه آدم  ببین من دل به کی دادم؟؟ به اونی که نمی خوااااااااااادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را بلندترین شاخه درخت خوب می فهمد! انگار هر چه بزرگتر می شویم تنهاتر می شویم! براستی خدا از بزرگی تنهاست یا از تنهایی بزرگ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود تنهایی بچگی کرد تنهایی بزرگ شد تنهایی زندگی کرد تنهایی مُرد ولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را نمی شود تنهایی خورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : " آخـــــــی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم ................ ازاین نازاحتم که ازاین به بعد دیگر نمیتوانم.................... باورت کنم!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری تنهایی این همه تنهایی را به دوش میکشم تعجب ندارد تنها هم میشه زندگی کرد بهترین چیز ها تنهان!باور نداری از خدا بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر غریب...!انگار هیچکس هوای هیچکس را نمیکند!یخ کرد زمین از بی هوایی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی حالا که وابسته شدم / چشمات روی من بسته شدن منی که از همه ظربه خوردم / حالا تو راحت میگی ازت خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر"تنهایم"که کسی نیست صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی … ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شنبه چرا تلخ و بی حوصله ؟ سه شنبه چرا این همه فاصله ؟ سه شنبه چه سنگین !چه سرسخت, فرسخ به فرسخ ! سه شنبه خدا کوه را آفرید ! "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم.... بد باختم.... نامرد خیلی قوی شده بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتن عشقت داره بهت خیانت میکنه! گفتم میدونم. گفتن این یعنی دوست نداره ها! گفتم میدونم گفنتن احمق یه روز میزاره میره تنها میشی! گفتم میدونم گفتن پس چرا ولش نمی کنی؟گفتم این تنها چیزیه که نمیدونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوستت دارم که بعضی وقت ها یادم میرود تو دوستم نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که سقف خانه ها چوبی بود گفتارو عمل درهمه جاخوبی بود امروز بنای خانه ها سنگ شده دلها همه با بنا هماهنگ شده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدم ها و اشیاء....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم میونه این همه آدم  ببین من دل به کی دادم؟؟ به اونی که نمی خوااااااااااادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را بلندترین شاخه درخت خوب می فهمد! انگار هر چه بزرگتر می شویم تنهاتر می شویم! براستی خدا از بزرگی تنهاست یا از تنهایی بزرگ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود تنهایی بچگی کرد تنهایی بزرگ شد تنهایی زندگی کرد تنهایی مُرد ولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را نمی شود تنهایی خورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : " آخـــــــی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم ................ ازاین نازاحتم که ازاین به بعد دیگر نمیتوانم.................... باورت کنم!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری تنهایی این همه تنهایی را به دوش میکشم تعجب ندارد تنها هم میشه زندگی کرد بهترین چیز ها تنهان!باور نداری از خدا بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر غریب...!انگار هیچکس هوای هیچکس را نمیکند!یخ کرد زمین از بی هوایی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی حالا که وابسته شدم / چشمات روی من بسته شدن منی که از همه ظربه خوردم / حالا تو راحت میگی ازت خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر"تنهایم"که کسی نیست صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی … ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شنبه چرا تلخ و بی حوصله ؟ سه شنبه چرا این همه فاصله ؟ سه شنبه چه سنگین !چه سرسخت, فرسخ به فرسخ ! سه شنبه خدا کوه را آفرید ! "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم.... بد باختم.... نامرد خیلی قوی شده بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتن عشقت داره بهت خیانت میکنه! گفتم میدونم. گفتن این یعنی دوست نداره ها! گفتم میدونم گفنتن احمق یه روز میزاره میره تنها میشی! گفتم میدونم گفتن پس چرا ولش نمی کنی؟گفتم این تنها چیزیه که نمیدونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوستت دارم که بعضی وقت ها یادم میرود تو دوستم نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که سقف خانه ها چوبی بود گفتارو عمل درهمه جاخوبی بود امروز بنای خانه ها سنگ شده دلها همه با بنا هماهنگ شده