بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني بن بست زندگي کجاست؟جاييکه نه حق خواستن داري؛نه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به من بگو تو چه مخدري بودي  که الان در نبودت اينقدر درد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم حوالي خواب هاي شبانه ام پرسه ميزني لعنتي..... دير وقت است ارام بگير بگذار يک امشب را اسوده بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه هرکی زدیم رفت و غمش موند  این دفعه میزنیم سلامتیه غم شاید اونم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ! تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار هم که باشی ... ترک بر میداری وقتی ... سر به شانه ات داشته باشند و به حسابت نیاورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو میدانی تو میدانی که انسان بودن وماندن در این دنیاچه دشوار است چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشااااااااار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی آدم از اووووووووووون همه آرزوی بچگی  فقط بزرگ بشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را پا برهنه قدم میزنم ، با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها … از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ پاهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی قشنگترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به “هیـــــچکـــــس” نداری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی خیانت و خرد شدن از مولکول های جامد هم به قلب مهربون و صادق نزدیک تره ------------------- یه سوال چرا سایت به روزرسانی نمیشه؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــــــلامتى... پدری که کف تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا طاها بازگشتت به خونه رو تبریک میگم... کــــــــــی شیرینی میدى???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی خیانت و خرد شدن از مولکول های جامد هم به قلب مهربون و صادق نزدیک تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــلایه ها عیبی ندارد کــــــــــنایه هاست که ویران میکند آدم را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني بن بست زندگي کجاست؟جاييکه نه حق خواستن داري؛نه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به من بگو تو چه مخدري بودي  که الان در نبودت اينقدر درد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم حوالي خواب هاي شبانه ام پرسه ميزني لعنتي..... دير وقت است ارام بگير بگذار يک امشب را اسوده بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه هرکی زدیم رفت و غمش موند  این دفعه میزنیم سلامتیه غم شاید اونم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ! تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار هم که باشی ... ترک بر میداری وقتی ... سر به شانه ات داشته باشند و به حسابت نیاورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو میدانی تو میدانی که انسان بودن وماندن در این دنیاچه دشوار است چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشااااااااار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی آدم از اووووووووووون همه آرزوی بچگی  فقط بزرگ بشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را پا برهنه قدم میزنم ، با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها … از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ پاهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی قشنگترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به “هیـــــچکـــــس” نداری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی خیانت و خرد شدن از مولکول های جامد هم به قلب مهربون و صادق نزدیک تره ------------------- یه سوال چرا سایت به روزرسانی نمیشه؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــــــلامتى... پدری که کف تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا طاها بازگشتت به خونه رو تبریک میگم... کــــــــــی شیرینی میدى???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی خیانت و خرد شدن از مولکول های جامد هم به قلب مهربون و صادق نزدیک تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــلایه ها عیبی ندارد کــــــــــنایه هاست که ویران میکند آدم را