بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بی وفاییت هرکی گفت گذاشتم پای حرف مفت گفتم که اون یارمنه چطور از من دل میکنه  منو فروختی بی حیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دانه دانه می افتد روی صورتم شور است طعم نبودنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا برای تفریح کردن به دنیا میان منم برای تفریح دیگران.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو . . . با اشک چشمانم بدرقه ات میکنم. . . تا برای همیشه خوشبخت شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دو روز که رفته... حالا تنها شدنم و دلتنگیم به کنار، نگرانیمو چیکارش کنم؟؟ آخه قلبش درد میکنه... یعنى حالش چطوره الان...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه فکر می‌‌کنم حرفم نمیاید ……. خیالت را گم کرده‌ام یا مسیر عاشقیت را ؟؟؟ شاید هم تو راه قلبم را گم کرده‌ای و در شعر دیگران نشسته ای!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلشکسته قربون دل کوچیک آجیای خودم برم که اینقدر نگرانمن هستم تا وقتی که خدا بخواد و تا اون موقع مثل کوه پای همتون واستادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا تا حالا از دلتنگی با صدای بلند توو ماشینشون گریه کردن حتی وقتی ترانه شاد داشته پخش میشده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اصلا وجود نداره بچه ها این تجربه زندگی منه....... همه آدما تنهان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریب اشنای من، شکستن دل اسونه، اما اینو یادت نره دنیا یه جور نمیمونه، یکی نشسته اون بالا، درد منو خوب میدونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غافلگیرت کردم... لحظه ای که به یادم نبودی به یادت بودم..... هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است داشتــــن بعضــــی هـــاتنهــــاتــــرت مـــی کــنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستای خوبم.من تازه عضو سایت شدم.چند روزی هست که میام اینجا و پستاتونو میخونم...منم مثل شما تنهام! امیدوارم منو توو جمع خوب و مهربونتون بپذیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایــــا .....! خدا جون می شه تو امشب، منو تو بغل بگیری ؟ بگی آروم توی گوشم، دیگه وقتشه بمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا براي بعضي بچه ها متاسفم كه انقدر ناراحتند نميشناسمتون اما حالتونو ميفهمم شمام مثل من دلتونو گل بگيريد تا اذيت نشيد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بی وفاییت هرکی گفت گذاشتم پای حرف مفت گفتم که اون یارمنه چطور از من دل میکنه  منو فروختی بی حیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دانه دانه می افتد روی صورتم شور است طعم نبودنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا برای تفریح کردن به دنیا میان منم برای تفریح دیگران.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو . . . با اشک چشمانم بدرقه ات میکنم. . . تا برای همیشه خوشبخت شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دو روز که رفته... حالا تنها شدنم و دلتنگیم به کنار، نگرانیمو چیکارش کنم؟؟ آخه قلبش درد میکنه... یعنى حالش چطوره الان...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه فکر می‌‌کنم حرفم نمیاید ……. خیالت را گم کرده‌ام یا مسیر عاشقیت را ؟؟؟ شاید هم تو راه قلبم را گم کرده‌ای و در شعر دیگران نشسته ای!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلشکسته قربون دل کوچیک آجیای خودم برم که اینقدر نگرانمن هستم تا وقتی که خدا بخواد و تا اون موقع مثل کوه پای همتون واستادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا تا حالا از دلتنگی با صدای بلند توو ماشینشون گریه کردن حتی وقتی ترانه شاد داشته پخش میشده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اصلا وجود نداره بچه ها این تجربه زندگی منه....... همه آدما تنهان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریب اشنای من، شکستن دل اسونه، اما اینو یادت نره دنیا یه جور نمیمونه، یکی نشسته اون بالا، درد منو خوب میدونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غافلگیرت کردم... لحظه ای که به یادم نبودی به یادت بودم..... هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است داشتــــن بعضــــی هـــاتنهــــاتــــرت مـــی کــنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دوستای خوبم.من تازه عضو سایت شدم.چند روزی هست که میام اینجا و پستاتونو میخونم...منم مثل شما تنهام! امیدوارم منو توو جمع خوب و مهربونتون بپذیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایــــا .....! خدا جون می شه تو امشب، منو تو بغل بگیری ؟ بگی آروم توی گوشم، دیگه وقتشه بمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا براي بعضي بچه ها متاسفم كه انقدر ناراحتند نميشناسمتون اما حالتونو ميفهمم شمام مثل من دلتونو گل بگيريد تا اذيت نشيد