بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میتونستم راحت حرف بزنم...اما این سکوت رودوست دارم  لال بودن روترجیح میدم... وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده توحرفات روحس کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی تلفن سنگین ترین سکوتهاست نه از دست ها کاری ساخته است نه از چشم ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که تو نیستی برام یاد آور یه کلمه قشنگه٬ مثل بغض  وقتی نیستی من که خیلی به یادتم اینو رد شدن خاطرهات ازذهنم و بغضم بهم میفهمونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

● ○ میـگـטּ قلبـم شـڪسـتـہ ● ○  نبیـن کـه ↙میخنـدم↘ ✘مـن✘ دیگـه بـاورم شـده کـه کـارم از ↙گريـه↘ گذشتـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻓﺴـــــﺮכﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌــــﯽ ﺍﻭﻧﺠـــــﺎ ﺷـــﺮﻭﻉ ﻣﯿـــﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻــכﺍﯼ ﺧﻨـــכﻩ ﺍﻃﺮﺍﻓـــــــﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿـــﻔﻬﻤﯽ ﮐـــﻪ ﺗــــﻮﺍﻡ ﺑــﺎﯾכ ﺑﺨــﻨכﯼ ... ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شكست خدايا..... من نميفهمم تو بگو مصلحت از شكستن دل من چه بود!!!؟ گيرم من به آرزوهايم نرسيدم چه به تو ميرسد؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می خواهم از تو دل بکنم  صبر می آید چقدر دوستد دارم این عطسه های زمستانی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد آمد که من و تو  ....یک جایی خیلی دور............. شب و روز در آغوش یک غریبه بی قرار هم باشیم و بعد از هر هم آغوشی به یاد آغوش هم ....... بیصدا گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی حسه بدیه وقتی بایدقبول کنم که تو دیگه شدی  برام مثه بقیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسـی نباش که از بـی کسـی میخواد بــــا تـــو بـــاشــه با کســـــــی بــــاش کــــه از بیــــن همــــه میخواد فقط بــــا تــو باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت..هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من اگر ارامی من نمی خواهم که کنار من باشی...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفي ست!!! با يك عالمه قنديل دلتنگي از گوشه ي دلم آويزان!!! آهاي!!! كافي ست كمي "ها" كني... تا كه آب شوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↙↙مشتی خاک برمیدارم ..... شاید شاید این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کند ...↘↘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من مثه خیلیا بودم الان با خیلیا بودم  جا داره یادی کنیم از کسایی که یه زمانی کنار ما بودن .. ولی الان کنار ما بودن آرزوشونه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عشق بودی این را از رفتنت فهمیدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میتونستم راحت حرف بزنم...اما این سکوت رودوست دارم  لال بودن روترجیح میدم... وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده توحرفات روحس کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی تلفن سنگین ترین سکوتهاست نه از دست ها کاری ساخته است نه از چشم ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که تو نیستی برام یاد آور یه کلمه قشنگه٬ مثل بغض  وقتی نیستی من که خیلی به یادتم اینو رد شدن خاطرهات ازذهنم و بغضم بهم میفهمونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

● ○ میـگـטּ قلبـم شـڪسـتـہ ● ○  نبیـن کـه ↙میخنـدم↘ ✘مـن✘ دیگـه بـاورم شـده کـه کـارم از ↙گريـه↘ گذشتـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻓﺴـــــﺮכﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌــــﯽ ﺍﻭﻧﺠـــــﺎ ﺷـــﺮﻭﻉ ﻣﯿـــﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻــכﺍﯼ ﺧﻨـــכﻩ ﺍﻃﺮﺍﻓـــــــﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿـــﻔﻬﻤﯽ ﮐـــﻪ ﺗــــﻮﺍﻡ ﺑــﺎﯾכ ﺑﺨــﻨכﯼ ... ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شكست خدايا..... من نميفهمم تو بگو مصلحت از شكستن دل من چه بود!!!؟ گيرم من به آرزوهايم نرسيدم چه به تو ميرسد؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می خواهم از تو دل بکنم  صبر می آید چقدر دوستد دارم این عطسه های زمستانی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد آمد که من و تو  ....یک جایی خیلی دور............. شب و روز در آغوش یک غریبه بی قرار هم باشیم و بعد از هر هم آغوشی به یاد آغوش هم ....... بیصدا گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی حسه بدیه وقتی بایدقبول کنم که تو دیگه شدی  برام مثه بقیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسـی نباش که از بـی کسـی میخواد بــــا تـــو بـــاشــه با کســـــــی بــــاش کــــه از بیــــن همــــه میخواد فقط بــــا تــو باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت..هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من اگر ارامی من نمی خواهم که کنار من باشی...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفي ست!!! با يك عالمه قنديل دلتنگي از گوشه ي دلم آويزان!!! آهاي!!! كافي ست كمي "ها" كني... تا كه آب شوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↙↙مشتی خاک برمیدارم ..... شاید شاید این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کند ...↘↘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من مثه خیلیا بودم الان با خیلیا بودم  جا داره یادی کنیم از کسایی که یه زمانی کنار ما بودن .. ولی الان کنار ما بودن آرزوشونه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عشق بودی این را از رفتنت فهمیدم