بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من!! بیا باهم حرف بزنیم، درد دلهای داغم همه چیز را در خود حل میکند، مشکلات که دیگر چیزی نیست.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی.. هنوز داغ ترین خاطره ام سیگاری ست که با هم روشن کردیم ومن تنها خاموشش کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنــــــــــج ... نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس فقط خســــته ام ... خسته از اعتــــــمادهای بیــــجا ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم فقط دارم آروم آروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنی از تو تنفر دارم ؟؟؟ اشتباه میکنی ! من به تو فکر هم نمیکنم چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم !!! وقتی یکی رو “تیک” می زنی... رو بقیه “ضربدر” بزن... لطفا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد... چمدانهایمان جا به جا شده اند دلم را به جای خاطراتت بردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلــب مـــن بُـــت بــود که خدا تـــو را برای شکستنش فرستاد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك ها هميشه شور نيستند گاهي تلخ اند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هوای مرا نداری. خفه نمیشوی؟ بی هوای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستان خدا پیدا بود...تا درآنوقت که بی حوصله و تنهایی... و دلت ازغم دنیا دریاست ، بزنی تکیه برآن و بخندی به همه رنج جهان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بدون دوستت دارم....همین برام کافیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجــــــــــــــــــــز دوری تو چیزی بمن نزدیک نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی باوفاترین حسیه که هیچ وقت تنهات نمیذاره... از تنهایی بیزار نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کسی را نداشته باسید بهتراشت باورکن بعضی ها تنها ترت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از کلمه ی “عزیزم” و “عشقم” بهم می خوره… من رو همون “ببین” صدا کن; بی ریایی شرف دارد به ریا کاری . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من!! بیا باهم حرف بزنیم، درد دلهای داغم همه چیز را در خود حل میکند، مشکلات که دیگر چیزی نیست.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی.. هنوز داغ ترین خاطره ام سیگاری ست که با هم روشن کردیم ومن تنها خاموشش کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنــــــــــج ... نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس فقط خســــته ام ... خسته از اعتــــــمادهای بیــــجا ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم فقط دارم آروم آروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنی از تو تنفر دارم ؟؟؟ اشتباه میکنی ! من به تو فکر هم نمیکنم چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم !!! وقتی یکی رو “تیک” می زنی... رو بقیه “ضربدر” بزن... لطفا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد... چمدانهایمان جا به جا شده اند دلم را به جای خاطراتت بردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلــب مـــن بُـــت بــود که خدا تـــو را برای شکستنش فرستاد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك ها هميشه شور نيستند گاهي تلخ اند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هوای مرا نداری. خفه نمیشوی؟ بی هوای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستان خدا پیدا بود...تا درآنوقت که بی حوصله و تنهایی... و دلت ازغم دنیا دریاست ، بزنی تکیه برآن و بخندی به همه رنج جهان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بدون دوستت دارم....همین برام کافیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا بجــــــــــــــــــــز دوری تو چیزی بمن نزدیک نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی باوفاترین حسیه که هیچ وقت تنهات نمیذاره... از تنهایی بیزار نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کسی را نداشته باسید بهتراشت باورکن بعضی ها تنها ترت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از کلمه ی “عزیزم” و “عشقم” بهم می خوره… من رو همون “ببین” صدا کن; بی ریایی شرف دارد به ریا کاری . . .