بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد هایم در اغوشی مداوا شد که نمیدانستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کردونه برایم سوال شد فقط یه بغض خفه ام میکند چگونه نگاهت کرد مرا اینگونه تنها گذاشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است.. تکرار نامنظم من بی تو... بی انکه بدانی برای تو نفس میکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم یادش میوفتم.بریدم به خدا.ای کاش تنهام نمیزاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خوردن قسم دروغ کفاره داره تو که خوردی نوش جونت حداقل کفاره اش یادت نره می ترسم تو گلوت گیر کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم جاریست ... دانه دانه اشک هایم بر روی گونه هایم بوسه می زند و تا اعماق وجودم را می سوزاند و من همچنان یتیم دستان تو ام. کجاست دستانی که اشک هایم را پاک کند و مرا در اغوش بگیرد...???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه مادرزندگی،هزاران کارغلطی نیست ک انجام میدهیم؛بلکه هزاران کاردرستی است ک برای اشخاص غلط انجام میدهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــــــا.... بـــت بود....بـــت شکن فرستـــادی... من پـــر از بغضـــم بغـــض شکن هم داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم تونستم یکی از آرزوهای مامان بابامو برآورده کنم.... از عشقم جدا شدم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود به نبودن باهم عادت کردیم… انگار دیگر هیچکدام از ما تنها نیست! من با تنهایی… و تو با تن هایی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی.....  با چتر هم که قدم میزنم گونه هایم خیس میشود.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق! ازتو چه پنهان ادم ها انقدر دورم زده اند ک بعید نیست یکی ازهمین روزها میدانی رابه نامم کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود که اونم رفت...... کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مطلبمو با غم و دلتنگی مینویسم.. امروز فهمیدم کسی که فکر میکردم برای همیشه فراموشم کرده از شدت دلتنگی نفس کشیدن براش سخت شده اما شرایط زندگیم جوریه که نمیتونم کمکش کنم...تورو خدا براش دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت بهانه هایی میگیرد که خودت انگشت به دهان میمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبودنـت را بــاور کــرده اسـت قـلب تنـهایـم … امــا گـونـه هـایـم رد نـبودنــت را حـس مـیـکند … بــازگـــــــــــــــرد…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد هایم در اغوشی مداوا شد که نمیدانستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کردونه برایم سوال شد فقط یه بغض خفه ام میکند چگونه نگاهت کرد مرا اینگونه تنها گذاشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است.. تکرار نامنظم من بی تو... بی انکه بدانی برای تو نفس میکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم یادش میوفتم.بریدم به خدا.ای کاش تنهام نمیزاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خوردن قسم دروغ کفاره داره تو که خوردی نوش جونت حداقل کفاره اش یادت نره می ترسم تو گلوت گیر کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم جاریست ... دانه دانه اشک هایم بر روی گونه هایم بوسه می زند و تا اعماق وجودم را می سوزاند و من همچنان یتیم دستان تو ام. کجاست دستانی که اشک هایم را پاک کند و مرا در اغوش بگیرد...???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه مادرزندگی،هزاران کارغلطی نیست ک انجام میدهیم؛بلکه هزاران کاردرستی است ک برای اشخاص غلط انجام میدهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــــــا.... بـــت بود....بـــت شکن فرستـــادی... من پـــر از بغضـــم بغـــض شکن هم داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم تونستم یکی از آرزوهای مامان بابامو برآورده کنم.... از عشقم جدا شدم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود به نبودن باهم عادت کردیم… انگار دیگر هیچکدام از ما تنها نیست! من با تنهایی… و تو با تن هایی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی.....  با چتر هم که قدم میزنم گونه هایم خیس میشود.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق! ازتو چه پنهان ادم ها انقدر دورم زده اند ک بعید نیست یکی ازهمین روزها میدانی رابه نامم کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود که اونم رفت...... کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مطلبمو با غم و دلتنگی مینویسم.. امروز فهمیدم کسی که فکر میکردم برای همیشه فراموشم کرده از شدت دلتنگی نفس کشیدن براش سخت شده اما شرایط زندگیم جوریه که نمیتونم کمکش کنم...تورو خدا براش دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت بهانه هایی میگیرد که خودت انگشت به دهان میمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبودنـت را بــاور کــرده اسـت قـلب تنـهایـم … امــا گـونـه هـایـم رد نـبودنــت را حـس مـیـکند … بــازگـــــــــــــــرد…