بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره من اونم که گفتم واسه چشم تو دیوونم اره من قول داده بودم تا تهش باهت بمونم ولی پس دادی نگامو زیر رگباره غرورت ... من فقط یکم شکستم خوب نگاه کنی همونم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست ......قبل رفتن ..... خودت جاروش کن تا هر ناکسی .......منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها در خودم دنبال کليک راست ميگردم تا از خودم کپي بگيرم و کنار خودم پيست کنم شايد از اين تنهايي خلاص شوم ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به جای فریاد زدن سکوت می کنند،روزی به جای صبر کردن در را باز می کنند و میروند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی تو تنهـاییـم را پک می زنم تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نیستم! فقط گاهی .....حرف تو که میشود دلم... مثل اینکه تب کند گرم و سرد می شود توی سینه ام چنگ می زند آب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشین حرف دلم/یه مشتی عکس و کاغذن چقدر بهت گفتم نرو/به این زودیاجا نزن یادگاری از تو برام /چیزی نبود جز یه شکست به چشم نیومد عشق من/ از وقتی اون به دل نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید؛ سیگاری بگذاری روی لب هایت یقه های پالتو ات را بدهی بالا دستهایت را بکنی در جیبت و بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل راز پاییزی و من رنگ زمستانم چگونه دل اسیرت شد قسم بر شب نمیدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا شدی دوباره خیره به ساعت... پاشـو بـرو عـزیـزم بـا خیـال راحت... نمیگم هیجا که چجوری بهم کردی خیانت... بـــــــــــــــــــه سلامـــــــــــــــــــــت ولـــی بهــــت کـــــردم عــــــادت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا ولی چند روزه که میام پستهای دلکنده رو نمی بینم  نمی دونم شایدم قسمت تنهایی دیگه نمیاد  امیدوارم هرجا هستی خوب باشی فقط بیا و با یه پست جدید خوشحالم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و همواره گونه هایم را با آرزوی آمدنت آبیاری خواهم کرد… خدا را چه دیدی، شاید سبز شدی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی من شرط ببند! تمام ِدلها را رد کرده ام ! چشم بسته این قمار را می بَرم… دوست داشتن “تـــو” بی دل است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بودی یا اصلا نبودی!!!اینکه هستی و کنارم نیستی دیوونم میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بی وفای من و امشب را فقط امشب برای خاطر آن لحظه های درد کنار بستر تاریک من ، شب زنده داری کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خطر ناک تر از حرف های نیش دار است..... کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت.....!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره من اونم که گفتم واسه چشم تو دیوونم اره من قول داده بودم تا تهش باهت بمونم ولی پس دادی نگامو زیر رگباره غرورت ... من فقط یکم شکستم خوب نگاه کنی همونم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا دلت شکست ......قبل رفتن ..... خودت جاروش کن تا هر ناکسی .......منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها در خودم دنبال کليک راست ميگردم تا از خودم کپي بگيرم و کنار خودم پيست کنم شايد از اين تنهايي خلاص شوم ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به جای فریاد زدن سکوت می کنند،روزی به جای صبر کردن در را باز می کنند و میروند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی تو تنهـاییـم را پک می زنم تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نیستم! فقط گاهی .....حرف تو که میشود دلم... مثل اینکه تب کند گرم و سرد می شود توی سینه ام چنگ می زند آب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشین حرف دلم/یه مشتی عکس و کاغذن چقدر بهت گفتم نرو/به این زودیاجا نزن یادگاری از تو برام /چیزی نبود جز یه شکست به چشم نیومد عشق من/ از وقتی اون به دل نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید؛ سیگاری بگذاری روی لب هایت یقه های پالتو ات را بدهی بالا دستهایت را بکنی در جیبت و بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل راز پاییزی و من رنگ زمستانم چگونه دل اسیرت شد قسم بر شب نمیدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا شدی دوباره خیره به ساعت... پاشـو بـرو عـزیـزم بـا خیـال راحت... نمیگم هیجا که چجوری بهم کردی خیانت... بـــــــــــــــــــه سلامـــــــــــــــــــــت ولـــی بهــــت کـــــردم عــــــادت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا ولی چند روزه که میام پستهای دلکنده رو نمی بینم  نمی دونم شایدم قسمت تنهایی دیگه نمیاد  امیدوارم هرجا هستی خوب باشی فقط بیا و با یه پست جدید خوشحالم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و همواره گونه هایم را با آرزوی آمدنت آبیاری خواهم کرد… خدا را چه دیدی، شاید سبز شدی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی من شرط ببند! تمام ِدلها را رد کرده ام ! چشم بسته این قمار را می بَرم… دوست داشتن “تـــو” بی دل است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بودی یا اصلا نبودی!!!اینکه هستی و کنارم نیستی دیوونم میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بی وفای من و امشب را فقط امشب برای خاطر آن لحظه های درد کنار بستر تاریک من ، شب زنده داری کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خطر ناک تر از حرف های نیش دار است..... کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت.....!!!!!!