بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که چشم ها را خیس نمی کنند..... به «استخوان» رسیده اند...... لایک=خیلی تنهام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار های بهمنت را دوست دارم بوی بد پیراهنت را دوست دارم گفتند:دیوانه ندیدی؟زن گرفته... دیوانه ام حتی زنت را دوست دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را نقشی بکش از معرفت  بی شرف نقش تو را عریان در آغوشم کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بدتر از شماره‌هایی نیست که تو گوشیت سیو می‌مونند فقط برای اینکه اگه یه روزی دوباره تلفنت زنگ خورد، بدونی که نباید جواب بدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــناهانـم را دوسـت دارم................! بیشـتر از تمـــــام کارهای خـــوبی که کـرده ام، مـی دانـی چـــــــرا ...................؟! آن هـا واقعــــــی ترین انتخــــاب های مننـد............... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچکدام تو نیستی!!!! "دلم" خوش کرد خودش را به این فکر که شاید "پابرهنه" بیایی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در صبوری من، اشتیاق کشتن خویش و انهدام وجود مرا نمی بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب برما نتاب که ما دل شکسته ایم/ما دل شکستگان همه یک جا نشسته ایم/کاری نکرده ایم کسی را نکشته ایم/خاکستریم که بر رخ آتش نشسته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر درده گوشیشو بگیریو برنامه بلک لیست براش نصب کنی تا شماره مزاحماشو توش بزاره ... اونوخ اولین شماره ای که میره توش شماره خودته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب حداقل دلیل رفتنتو بهم میگفتی بخدا حقم بود بدونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای خوب من، هم بغض دریا شو، خداحافظ….! برو با بی کسی هایت هم آوا شو، خداحافظ….! تو را با من نمی خواهم که “ما” معنا کنم دیگر…. برو با یک “من” دیگر بمان “ما” شو، خداحافظ….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست را به دلت قفل کن... حواست را پرت می کنند! دلت را می برند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست را نینداز گردن آلودگی,بجه نیستم, فهمیدم دلیل نفس نفس زدنهایت را...!! راستش را بگو؟!! دلت کجا گیر کرده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سر دردها نه با چایی خوب میشه..... نه با ژلفن..... و نه حتی با خواب.... بعضی از سر دردها فقط با دیدن اون دو تا چشای تو خوب میشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرامیگویند “ها” علامت جمع است؟ “تن” را با “ها” جمع کنی خودت میمانی و خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم راه رو عوضی بره اما با یه عوضی راه نره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که چشم ها را خیس نمی کنند..... به «استخوان» رسیده اند...... لایک=خیلی تنهام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار های بهمنت را دوست دارم بوی بد پیراهنت را دوست دارم گفتند:دیوانه ندیدی؟زن گرفته... دیوانه ام حتی زنت را دوست دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را نقشی بکش از معرفت  بی شرف نقش تو را عریان در آغوشم کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بدتر از شماره‌هایی نیست که تو گوشیت سیو می‌مونند فقط برای اینکه اگه یه روزی دوباره تلفنت زنگ خورد، بدونی که نباید جواب بدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــناهانـم را دوسـت دارم................! بیشـتر از تمـــــام کارهای خـــوبی که کـرده ام، مـی دانـی چـــــــرا ...................؟! آن هـا واقعــــــی ترین انتخــــاب های مننـد............... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچکدام تو نیستی!!!! "دلم" خوش کرد خودش را به این فکر که شاید "پابرهنه" بیایی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در صبوری من، اشتیاق کشتن خویش و انهدام وجود مرا نمی بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب برما نتاب که ما دل شکسته ایم/ما دل شکستگان همه یک جا نشسته ایم/کاری نکرده ایم کسی را نکشته ایم/خاکستریم که بر رخ آتش نشسته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر درده گوشیشو بگیریو برنامه بلک لیست براش نصب کنی تا شماره مزاحماشو توش بزاره ... اونوخ اولین شماره ای که میره توش شماره خودته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب حداقل دلیل رفتنتو بهم میگفتی بخدا حقم بود بدونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای خوب من، هم بغض دریا شو، خداحافظ….! برو با بی کسی هایت هم آوا شو، خداحافظ….! تو را با من نمی خواهم که “ما” معنا کنم دیگر…. برو با یک “من” دیگر بمان “ما” شو، خداحافظ….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست را به دلت قفل کن... حواست را پرت می کنند! دلت را می برند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست را نینداز گردن آلودگی,بجه نیستم, فهمیدم دلیل نفس نفس زدنهایت را...!! راستش را بگو؟!! دلت کجا گیر کرده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سر دردها نه با چایی خوب میشه..... نه با ژلفن..... و نه حتی با خواب.... بعضی از سر دردها فقط با دیدن اون دو تا چشای تو خوب میشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرامیگویند “ها” علامت جمع است؟ “تن” را با “ها” جمع کنی خودت میمانی و خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم راه رو عوضی بره اما با یه عوضی راه نره