بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار باشد من بیقرار تو باشم و تو تنها قرار زندگی ام باشی... از هر چیزی که قرار است غیر تو باشد، خواهم گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آن نیست که در اوج دوست داشتن وفادار بمانی عشق ان است که............... در اوج اختلاااف خیانت نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میروم  باورکن که میروم اما دلم برایت  مخصوصا به جهنم گفتن هایت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی دیگر تپش قلب ها غوغا نمیکنند... بی گمان همگی شکسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم را می خوانی… و می گویی: چه زیبا! راستی…  دردهای آدم ها زیبایی دارد…؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکه بیشتر عاشقه کمتر وفا میبینه"اونیکه کمتر وفا داره بیشتر محبت میبینه"اینه این دنیایی که همه عاشقشن!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شب و بارون ... ميزنم بيرون ... تو خيابون ... حيرون و سرگردون ... عاشق و ويرون ... زير بارون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشد تمام عشق ها دو طرفه بود هان؟ دنیا طوری شده که تو اونو میخوای اون یکی دیگرو میخواد بعد یکی دیگه تو رو میخواد ای خداااا کاش اصلا عاشقش نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آروم و بر وفق مراد نیست ... اما همچنان ادامه داره.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لدت هایی که تا حالا نبوده اینه که وقتی دارم میرم سفر یکی باشه که بگه مواظب خودت باش زود زود برگرد چون یکی اینجا انتظارتو میکشه ...فقط همین ن ن ن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی هنوز چندساعت نشده ممنوعیت ارسالو برداشتن اما بخش تنهایی دوصفحه آپ شده در حالی که مابقی بخشا یه صفحه هم نشده سلامتی دوستان تنهایی که اگه تمام دنیا هم لایکشون کنه بازم تنهان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که تمام راه را امده ام... حالا که تا تو هیچ نمانده... چقدر خدا دیر یادش امده که ما قسمت هم نیستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ اگه طاقت بیارم/تو ک میدونی از من برنمیاد/سلام آخرم هم مهرلب هام/دلم اما خداحافظ نمیخواد/خداحافظ کسی که از تو دورم/برای اولین و آخرین بار/سلام ای یادگار عشق خاموش/سلام ای قاب عکس روی دیوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته از کسی که دلش میخواد واسه همه باشه  و عام باشه ... بخوای که فقط واسه تو باشه و خاص باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفتند «سختی ها نمک زندگی است».... اما چرا کسی نمی فهمد «نمک»برای من که خاطراتم زخمی ست شور نیست...... مزه ی درد می دهد!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار باشد من بیقرار تو باشم و تو تنها قرار زندگی ام باشی... از هر چیزی که قرار است غیر تو باشد، خواهم گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آن نیست که در اوج دوست داشتن وفادار بمانی عشق ان است که............... در اوج اختلاااف خیانت نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میروم  باورکن که میروم اما دلم برایت  مخصوصا به جهنم گفتن هایت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی دیگر تپش قلب ها غوغا نمیکنند... بی گمان همگی شکسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم را می خوانی… و می گویی: چه زیبا! راستی…  دردهای آدم ها زیبایی دارد…؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکه بیشتر عاشقه کمتر وفا میبینه"اونیکه کمتر وفا داره بیشتر محبت میبینه"اینه این دنیایی که همه عاشقشن!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شب و بارون ... ميزنم بيرون ... تو خيابون ... حيرون و سرگردون ... عاشق و ويرون ... زير بارون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشد تمام عشق ها دو طرفه بود هان؟ دنیا طوری شده که تو اونو میخوای اون یکی دیگرو میخواد بعد یکی دیگه تو رو میخواد ای خداااا کاش اصلا عاشقش نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آروم و بر وفق مراد نیست ... اما همچنان ادامه داره.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لدت هایی که تا حالا نبوده اینه که وقتی دارم میرم سفر یکی باشه که بگه مواظب خودت باش زود زود برگرد چون یکی اینجا انتظارتو میکشه ...فقط همین ن ن ن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی هنوز چندساعت نشده ممنوعیت ارسالو برداشتن اما بخش تنهایی دوصفحه آپ شده در حالی که مابقی بخشا یه صفحه هم نشده سلامتی دوستان تنهایی که اگه تمام دنیا هم لایکشون کنه بازم تنهان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که تمام راه را امده ام... حالا که تا تو هیچ نمانده... چقدر خدا دیر یادش امده که ما قسمت هم نیستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ اگه طاقت بیارم/تو ک میدونی از من برنمیاد/سلام آخرم هم مهرلب هام/دلم اما خداحافظ نمیخواد/خداحافظ کسی که از تو دورم/برای اولین و آخرین بار/سلام ای یادگار عشق خاموش/سلام ای قاب عکس روی دیوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته از کسی که دلش میخواد واسه همه باشه  و عام باشه ... بخوای که فقط واسه تو باشه و خاص باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گفتند «سختی ها نمک زندگی است».... اما چرا کسی نمی فهمد «نمک»برای من که خاطراتم زخمی ست شور نیست...... مزه ی درد می دهد!!!!!