بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور ای دل بی کسم.گریه نکن گلم همه کسم.رسم دنیا بیوفاییه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو استاد خوبی ها!به من درس وفا دادی!و من هم خوب فهمیدم وفا یعنی خداحافظ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته یک سال به یه نفر اس ام اس بدی تنهش بفهمی که شمارت بلوک بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام تا ب امروز فقط متن ها رو میخوندم واسه بعضیا اشکم سرازیر میشد .منم مث شمام اما قبول دارید ب خاطر اشتباه خودمونه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازم نه دیگر آغوشت است! نه دستانت نه لبانت نه چشمانت! با یک فنجان سکوت تلخ فرو میبرم حماقتم را که دوستت داشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته که یه شب دلت اینجوری سخت بگیره ولی هیچکس رو نداشته باشی که حتی به حرفات گوش بده..به درد دلت.. حتی نگات کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش يكي باشه با وفا باشه رفيق لحظه ها باشه كاش يكي باشه نرنجونت تو كنج دلش بگنجونت كاش يكي باشه تو لحظه هات  باشه رفيق سختيات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاييييييييييييي خدا بازي رو نگه دار با دل شكسته نميشه كه ادامه داد خدايا خسته شدم تمومش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُرده آن است که احساس ندارد … من امّا … مُرده تر َم … احساس دارم … تو را ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق در يک نگاه اعتقاد ندارم ؛ اما . . . به اينکه يه نفر در يک لحظه از چشمت بيافته شديداً معتقدم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مغرور و مردانه، سکوت کردی...در برابر سیل اشکهایم، بی تفاوتیت مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه ها كه هيچ رفيق ها هم گاهي به اندازه دو يا سه خط بيشتر حوصله ات را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگه زمان درمان همه مشکلاته... درسته حرفی نیس ولی خاطراتت مث دستمالیس که غبار زمانو پاک میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیای مسخره ای شده... دیگه از دخترو پسراش خستم دخترای آهن پرست و پسرای مانکن پرست... پس خدا پرستیمون چی شد...؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام ... _کجا؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی.... عمق نامردیت را اندازه میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبور میشوی بیخیال شوی تمام خواب های خوشی که برای خود دیده ای...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور ای دل بی کسم.گریه نکن گلم همه کسم.رسم دنیا بیوفاییه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو استاد خوبی ها!به من درس وفا دادی!و من هم خوب فهمیدم وفا یعنی خداحافظ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته یک سال به یه نفر اس ام اس بدی تنهش بفهمی که شمارت بلوک بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام تا ب امروز فقط متن ها رو میخوندم واسه بعضیا اشکم سرازیر میشد .منم مث شمام اما قبول دارید ب خاطر اشتباه خودمونه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازم نه دیگر آغوشت است! نه دستانت نه لبانت نه چشمانت! با یک فنجان سکوت تلخ فرو میبرم حماقتم را که دوستت داشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته که یه شب دلت اینجوری سخت بگیره ولی هیچکس رو نداشته باشی که حتی به حرفات گوش بده..به درد دلت.. حتی نگات کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش يكي باشه با وفا باشه رفيق لحظه ها باشه كاش يكي باشه نرنجونت تو كنج دلش بگنجونت كاش يكي باشه تو لحظه هات  باشه رفيق سختيات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاييييييييييييي خدا بازي رو نگه دار با دل شكسته نميشه كه ادامه داد خدايا خسته شدم تمومش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُرده آن است که احساس ندارد … من امّا … مُرده تر َم … احساس دارم … تو را ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق در يک نگاه اعتقاد ندارم ؛ اما . . . به اينکه يه نفر در يک لحظه از چشمت بيافته شديداً معتقدم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مغرور و مردانه، سکوت کردی...در برابر سیل اشکهایم، بی تفاوتیت مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه ها كه هيچ رفيق ها هم گاهي به اندازه دو يا سه خط بيشتر حوصله ات را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگه زمان درمان همه مشکلاته... درسته حرفی نیس ولی خاطراتت مث دستمالیس که غبار زمانو پاک میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنیای مسخره ای شده... دیگه از دخترو پسراش خستم دخترای آهن پرست و پسرای مانکن پرست... پس خدا پرستیمون چی شد...؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام ... _کجا؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی.... عمق نامردیت را اندازه میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبور میشوی بیخیال شوی تمام خواب های خوشی که برای خود دیده ای...