بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم سرنوشت درختان باغ من تبر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو با هر سیب کرم خورده ای... وسوسه می شوی،... بـــــــــرو.... تو از بهشت قــــلب من رانده شده ای، در بهشت ماندن، لایق هر کس نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم تـقصـیر تـــو نیـست … حـتمـاً اشـتبـاه از متـصـدی ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محضِ اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده ، کوله بارِ آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک ! داغِ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را پس میدهم ، بر دلم سنگینی میکند این همه دروغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای وارد شدم که پیرمردی از آن خارج می شد پیرمرد گفت:نرو بن بست است گوش نکردم و رفنم بن بست بود،برگشتم.به سرکوچه که رسیدم پیر شده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من میگفت تا اخر عمر کنارت میمونم... و من ساده نمیدانستم ک خاطراتش را میگوید... خودش رفت و خاطراتش تا اخر عمر با من ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم های من تنهایی را از بهرند،انجایی که سنگ فرش خیابان ها،نگاه عابران،دستان سرد و حسرت های چشمانم جایی برای حفظ کردن زمان نمیگذارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ام میگیرد وقتی می بینم کسی که همه دنیای من بود ،،،، منت آغوش دیگری را می کشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خداااااااااوقتی پیام دوستمون zendani رو دیدم اشک از چشام جاری شد و باصدای بلند گفتم خدایا شکرت....خدا پدرتون رو بیامرزه و به شما صبر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دفتری بااشک وآه،درشبی تاریک وغمگین وسیاه،می نویسم خاطرات ازروی درد،تابدانی دوریت بامن چه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوووووووستش داشتم که حتی حاضر بودم تموم  عمرم رو بدم برای یک لحظه بودنش ولی هیچ وقت مال من نشد.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسایی مثل خودم که بااینکه بی شرفی رو مخاطب خاصش به انتهارسوند  ولی هنوزم که هنوزه حتی بانگاهم بهش خیانت نکرده....................!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی...؟صدای قلبم نمی آید!!!به دار کشیده مرا بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسكوت دادگاه سرنوشت عشق برماحكم سنگيني نوشت گفته شد((دل داده هاازهم جدا))واي براين حكم واين قانون زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندي تلخ بر لبانم مينشيند هنگامي كه شيريني نگاهت را تقديم كس ديگري ميكني.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم سرنوشت درختان باغ من تبر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو با هر سیب کرم خورده ای... وسوسه می شوی،... بـــــــــرو.... تو از بهشت قــــلب من رانده شده ای، در بهشت ماندن، لایق هر کس نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم تـقصـیر تـــو نیـست … حـتمـاً اشـتبـاه از متـصـدی ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محضِ اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده ، کوله بارِ آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک ! داغِ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را پس میدهم ، بر دلم سنگینی میکند این همه دروغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای وارد شدم که پیرمردی از آن خارج می شد پیرمرد گفت:نرو بن بست است گوش نکردم و رفنم بن بست بود،برگشتم.به سرکوچه که رسیدم پیر شده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من میگفت تا اخر عمر کنارت میمونم... و من ساده نمیدانستم ک خاطراتش را میگوید... خودش رفت و خاطراتش تا اخر عمر با من ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم های من تنهایی را از بهرند،انجایی که سنگ فرش خیابان ها،نگاه عابران،دستان سرد و حسرت های چشمانم جایی برای حفظ کردن زمان نمیگذارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ام میگیرد وقتی می بینم کسی که همه دنیای من بود ،،،، منت آغوش دیگری را می کشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خداااااااااوقتی پیام دوستمون zendani رو دیدم اشک از چشام جاری شد و باصدای بلند گفتم خدایا شکرت....خدا پدرتون رو بیامرزه و به شما صبر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دفتری بااشک وآه،درشبی تاریک وغمگین وسیاه،می نویسم خاطرات ازروی درد،تابدانی دوریت بامن چه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوووووووستش داشتم که حتی حاضر بودم تموم  عمرم رو بدم برای یک لحظه بودنش ولی هیچ وقت مال من نشد.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسایی مثل خودم که بااینکه بی شرفی رو مخاطب خاصش به انتهارسوند  ولی هنوزم که هنوزه حتی بانگاهم بهش خیانت نکرده....................!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی...؟صدای قلبم نمی آید!!!به دار کشیده مرا بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسكوت دادگاه سرنوشت عشق برماحكم سنگيني نوشت گفته شد((دل داده هاازهم جدا))واي براين حكم واين قانون زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندي تلخ بر لبانم مينشيند هنگامي كه شيريني نگاهت را تقديم كس ديگري ميكني.