بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سريا آغوششون ديگه "بغل" نيست!!! توالت عموميه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى فرامـوش کردنت هـرشب آرزوى آلزایمر مـیکنم … خوش بــه حال تو … که وقتى “ او” آمد، بدون هیچ دردسرى فراموشم کردى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ما آدما هم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشیدن ، میفهمیدیم که هر آشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بعد من سیگار را ترک کرده ای گفتم نه کبریت را ترک کرده ام سیگار را با سیگار روشن میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست منم دلِ یکی دیگه رو بسوزونم " برعکس " اونو اونقدر خوشبخت می کنم کـه به هر روزی که جای اون نیستی لعـنت بفرستی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن همیشه هم بد نیست گاهی باید خلوت کسی راشکست  تابداند به یادش هستی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستن نمیدانم... ولی هرکس از کنارم گذشت شکستن را خوب بلد بود... دلم را...عهدش را...غرورم را... قلبم را با نگاه سردش و کمرم را با رفتنش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن ، عاشق کردنش و در اوج تنهاییش رها کردنش و گفتن اینکه : دیگر تو را نمیخواهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي سرنوشت......... اسكار حق توست.............. سالهاست كه مرا فيلم كرده اي............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی بازم میل خودته برو دوراتو بزن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی بخاطر نبودن شخصی نیست گاهی بخاطر حضور کسی که در کنارت است که حواسش به تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان هایت را با تمام دروغ بودنش دوست دارم این حماقت نیست صدایت ارزش دروغ شنیدن را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار میخندی؟ کمی حرمت نگه دار مگر نمی بینی سیاهپوش ارزو هایم هستم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــــــــاهی احســــــــــاس میکنم روی دست خدا مانده ام خستـــــــــــه اش کرده ام خودش هم نمیداند با من چه کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تخت خوابت کیست ..... اما هنوز شریک بی خوابی من خیال توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روآرزو نکردم این یعنی نهایت درد.... خیلی چیزا هست تو دنیا که نمیشه آرزو کرد.... نا امیدی به سفر نیست از همین فاصله برگرد...خیلی از فاصله ها رو با سفر نمیشه پر کرد......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سريا آغوششون ديگه "بغل" نيست!!! توالت عموميه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى فرامـوش کردنت هـرشب آرزوى آلزایمر مـیکنم … خوش بــه حال تو … که وقتى “ او” آمد، بدون هیچ دردسرى فراموشم کردى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ما آدما هم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشیدن ، میفهمیدیم که هر آشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بعد من سیگار را ترک کرده ای گفتم نه کبریت را ترک کرده ام سیگار را با سیگار روشن میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست منم دلِ یکی دیگه رو بسوزونم " برعکس " اونو اونقدر خوشبخت می کنم کـه به هر روزی که جای اون نیستی لعـنت بفرستی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن همیشه هم بد نیست گاهی باید خلوت کسی راشکست  تابداند به یادش هستی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستن نمیدانم... ولی هرکس از کنارم گذشت شکستن را خوب بلد بود... دلم را...عهدش را...غرورم را... قلبم را با نگاه سردش و کمرم را با رفتنش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن ، عاشق کردنش و در اوج تنهاییش رها کردنش و گفتن اینکه : دیگر تو را نمیخواهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي سرنوشت......... اسكار حق توست.............. سالهاست كه مرا فيلم كرده اي............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی بازم میل خودته برو دوراتو بزن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی بخاطر نبودن شخصی نیست گاهی بخاطر حضور کسی که در کنارت است که حواسش به تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان هایت را با تمام دروغ بودنش دوست دارم این حماقت نیست صدایت ارزش دروغ شنیدن را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار میخندی؟ کمی حرمت نگه دار مگر نمی بینی سیاهپوش ارزو هایم هستم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــــــــاهی احســــــــــاس میکنم روی دست خدا مانده ام خستـــــــــــه اش کرده ام خودش هم نمیداند با من چه کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تخت خوابت کیست ..... اما هنوز شریک بی خوابی من خیال توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روآرزو نکردم این یعنی نهایت درد.... خیلی چیزا هست تو دنیا که نمیشه آرزو کرد.... نا امیدی به سفر نیست از همین فاصله برگرد...خیلی از فاصله ها رو با سفر نمیشه پر کرد......