بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بسته ام به کس دل،نه بسته کس به من دل*چو تخته پاره بر موج،رها رها رها من*ستاره ها نهفتم در آسمان ابری*دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من... چه خوب توصیف کرده شاعر احوال مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یـــــــــــــــــــــــــا درسی برای زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جای قصه ی زندگی جاییه که عشقت برات آرزوی خوشبختی کنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش....راحت برو!هرکی ازم سراغت را گرفت نمیگویم:وجود نداری!! میگویم وجودش را نداشتی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید راست میگه یا دروغ … اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا که با چشمشونم دروغ میگن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشوون میخندن آدمایی هستن که با خاطره هاشوون زندن... مسخرشـــــــــــون نکنیـــــــــد لطفــــاً!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دستای عشقتوتودستای دیگری ببینی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تومهتاب شبی باز ازان کوچه گذشتم... اره تنهای تنهابودم وتورفته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم........... درست مثل دخترکی که عاشق سرباز دشمن شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره شب  دوباره من  دوباره تو ویک دویا سکوت ! وسنگینی نا گفته های این شب ها . که بر دلم نشسته ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست،گر در این خلوت بمیرم هیچ کس آگاه نیست،من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی،این رفیق نیمه راهم گاه هست گاه نیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که با تمام وجود دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش نیستم...! ولی تمام لحظه های بی تو بودن را#درد#میکشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای دلم بودی، وقتی شب امتحان بجای درس خواندن شعر میسرودم برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام برایت بــه زمیـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا اشکها هـم شـبـیـه تـو شـده انـد گـریـه کـه می کـنـم نـمی آیـنـــــد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بسته ام به کس دل،نه بسته کس به من دل*چو تخته پاره بر موج،رها رها رها من*ستاره ها نهفتم در آسمان ابری*دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من... چه خوب توصیف کرده شاعر احوال مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یـــــــــــــــــــــــــا درسی برای زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جای قصه ی زندگی جاییه که عشقت برات آرزوی خوشبختی کنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش....راحت برو!هرکی ازم سراغت را گرفت نمیگویم:وجود نداری!! میگویم وجودش را نداشتی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید راست میگه یا دروغ … اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا که با چشمشونم دروغ میگن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشوون میخندن آدمایی هستن که با خاطره هاشوون زندن... مسخرشـــــــــــون نکنیـــــــــد لطفــــاً!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دستای عشقتوتودستای دیگری ببینی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تومهتاب شبی باز ازان کوچه گذشتم... اره تنهای تنهابودم وتورفته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم........... درست مثل دخترکی که عاشق سرباز دشمن شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره شب  دوباره من  دوباره تو ویک دویا سکوت ! وسنگینی نا گفته های این شب ها . که بر دلم نشسته ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست،گر در این خلوت بمیرم هیچ کس آگاه نیست،من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی،این رفیق نیمه راهم گاه هست گاه نیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که با تمام وجود دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش نیستم...! ولی تمام لحظه های بی تو بودن را#درد#میکشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای دلم بودی، وقتی شب امتحان بجای درس خواندن شعر میسرودم برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام برایت بــه زمیـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا اشکها هـم شـبـیـه تـو شـده انـد گـریـه کـه می کـنـم نـمی آیـنـــــد....