بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی قهوه ام را شیرین کن ، آن روز ها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عجیب است رسم روزگار تویی که بهترین بهار را بریم رقم زدی امسال با رفتنت بد ترین نوروز را تجربه میکنم امید وارم شیرینی لحظهایت به اندازه تلخی لحظها هایم زیاد باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که بوی عید نیست … چه فایده … جوانه ی درختان … نور خورشید … لباس نو … من تنها با تو عید را می خواستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــا به حد کافی خیال بافتم  و تنم کردم یه کم واقعیت شیرین لطفا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش همین بس که : نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است با تیغِ کُند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم مثل اون پلیسی که متهمش رفیق صمیمیش باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لشـــگر انـــدوه،هـــمیـــشـــه بـــه قــــــلـــب هـــای ســـاده مـــی تــــــازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را کســی شریک نیست مطمــــئن باش دستِ احتــــیاج به سمت ِتــــو که هیـــچ به سمت ِ خودم هم دراز نخواهم کرد شایـــد کــه تنهایی هایم از تنهایی دق کنــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته سوم بود. وقتی که دخترک روی قبر مادرش آب می ریخت رو کرد به پدرش و گفت: چرا مامان سبز نمیشه...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال خوبی داشته باشی بایارجدیدت، همونی که نظرمیده توی خریدت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و ته سیگار و پنجره باز... مانده ایم که کدام یک براى سقوط مناسب تریم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه....به کوچه بن بست ناسزا نگو...رنج بن بست بودن برای کوچه کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازت پرسید یارت چه جوری بود؟ بگونامرد نبود تا آخرش بود ولی قسمت نبود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی رودخانه ایست که سنگریزه ها را آسان میبرد اما صخره ها را هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قط یکبـــار فقط یکبـــار سیـــگار را ازطـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد بکــش تـــابــــدانــی که من چـــه میـــکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشت زدم بر زمين.... تكه اي خاك برداشتم... بوييدمش... بوسيدمش... آري اين همان يا خلق نشده من است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی قهوه ام را شیرین کن ، آن روز ها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عجیب است رسم روزگار تویی که بهترین بهار را بریم رقم زدی امسال با رفتنت بد ترین نوروز را تجربه میکنم امید وارم شیرینی لحظهایت به اندازه تلخی لحظها هایم زیاد باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که بوی عید نیست … چه فایده … جوانه ی درختان … نور خورشید … لباس نو … من تنها با تو عید را می خواستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــا به حد کافی خیال بافتم  و تنم کردم یه کم واقعیت شیرین لطفا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش همین بس که : نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است با تیغِ کُند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم مثل اون پلیسی که متهمش رفیق صمیمیش باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لشـــگر انـــدوه،هـــمیـــشـــه بـــه قــــــلـــب هـــای ســـاده مـــی تــــــازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را کســی شریک نیست مطمــــئن باش دستِ احتــــیاج به سمت ِتــــو که هیـــچ به سمت ِ خودم هم دراز نخواهم کرد شایـــد کــه تنهایی هایم از تنهایی دق کنــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته سوم بود. وقتی که دخترک روی قبر مادرش آب می ریخت رو کرد به پدرش و گفت: چرا مامان سبز نمیشه...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال خوبی داشته باشی بایارجدیدت، همونی که نظرمیده توی خریدت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و ته سیگار و پنجره باز... مانده ایم که کدام یک براى سقوط مناسب تریم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه....به کوچه بن بست ناسزا نگو...رنج بن بست بودن برای کوچه کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازت پرسید یارت چه جوری بود؟ بگونامرد نبود تا آخرش بود ولی قسمت نبود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی رودخانه ایست که سنگریزه ها را آسان میبرد اما صخره ها را هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قط یکبـــار فقط یکبـــار سیـــگار را ازطـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد بکــش تـــابــــدانــی که من چـــه میـــکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشت زدم بر زمين.... تكه اي خاك برداشتم... بوييدمش... بوسيدمش... آري اين همان يا خلق نشده من است...