بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهایم نیز روشن بود.....به روشنی روزهایم امانمیدانم ناگهان چه شد که تاریکی همه جاراگرفت حتی روزهایم را.....فکرمیکنم وقتی خدازندگی من روکشید رنگ سیاهش تموم شد‏‏ ۰۰۰آخه همشوتوزندگی من خالی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي قدرت مي خواهد.اين را كسي به من ياد داد كه روزي مي گفت(تنهايت نمي گذارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و زمان را غافل گیر کن... من با تک تک ثانیه ها شرط بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خاطــرت رامیخواســــتم نه خاطـــره اتــــ را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها مهمترین حرف میان دو نفر همانی است که هرگز به هم نمی گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله شده ام درخودم با بوی سیگارو طعم چای مانده... پنجره را باز نکن!امروزدوست دارم غمگین باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ طلوعم خداحافظ غروبم خداحافظ تو ای تنها امیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندنش من خواهش کردم, او اما سازش نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر ارزوهايم را به گور بردم كه ديگر جايي براي جسمم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ای که حالمان را گرفته است ، آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم ، و حالی که حالمان را بهم میزند  چه زندگی شیرینی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همانند مادری که کودک بیمارش با لبخند می گوید : امسال، سین هشتم سفره ی ما سرطان من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتمعکسی در ابعادسه در بی نهایت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش اشک هایت را دست های خودت پاک کن که همه رهگذرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون موقعس که به خودت میای میبینی شده همه کست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي دير يادم ميكنه نگرانش نميشم چون شاد بوده كه از يادش رفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست تکراری تایید نمیشه...مثل من که برای اون تکراری بودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهایم نیز روشن بود.....به روشنی روزهایم امانمیدانم ناگهان چه شد که تاریکی همه جاراگرفت حتی روزهایم را.....فکرمیکنم وقتی خدازندگی من روکشید رنگ سیاهش تموم شد‏‏ ۰۰۰آخه همشوتوزندگی من خالی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي قدرت مي خواهد.اين را كسي به من ياد داد كه روزي مي گفت(تنهايت نمي گذارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و زمان را غافل گیر کن... من با تک تک ثانیه ها شرط بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خاطــرت رامیخواســــتم نه خاطـــره اتــــ را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها مهمترین حرف میان دو نفر همانی است که هرگز به هم نمی گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله شده ام درخودم با بوی سیگارو طعم چای مانده... پنجره را باز نکن!امروزدوست دارم غمگین باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ طلوعم خداحافظ غروبم خداحافظ تو ای تنها امیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندنش من خواهش کردم, او اما سازش نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر ارزوهايم را به گور بردم كه ديگر جايي براي جسمم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ای که حالمان را گرفته است ، آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم ، و حالی که حالمان را بهم میزند  چه زندگی شیرینی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همانند مادری که کودک بیمارش با لبخند می گوید : امسال، سین هشتم سفره ی ما سرطان من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتمعکسی در ابعادسه در بی نهایت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش اشک هایت را دست های خودت پاک کن که همه رهگذرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون موقعس که به خودت میای میبینی شده همه کست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي دير يادم ميكنه نگرانش نميشم چون شاد بوده كه از يادش رفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست تکراری تایید نمیشه...مثل من که برای اون تکراری بودم