بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتمعکسی در ابعادسه در بی نهایت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی نگران شدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که جای امیرطاها نیستم... تا اینهمه آدم بهم بگن عشقتو فراموش کن از دلت بیرونش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی به سلامت از اولم میدانستم رفتنی میره  ولی حالا که رفتی دلم را پس میدادی میرفتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگفتند این پرنده کوچیه ! بال های مرا زد ولی خودش کوچ کرد ! قلبم را دزدید و رفت اخه قلبم به چه دردت میخورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته شریک تمام خاطراتم یک شماره ی خاموشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دختری ک سرش دوستامون غرورمون همه چیزمون رو سوخت دادیم اخر بمون گفت بازیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــویند: دنیـا بی وفاســت امـا قدرش را بدانید! من دنیــــای بـی وفــاتری هم داشتـه ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم پشیمانم اما اینبار نه از کارم،از اینکه حقیقتو گفتم تازه فهمیدم تو جایی که من زندگی میکنم حقیقت بزگرترین خیانته که میتونی درحق خودت انجام بدی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ههههع منو باش !!! میخواستم با خداحافظی کردنم تهدیدت کنم !!!نمیدونستم با این کار خوشحالت میکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دلشکستگی غم باشد اما از ان بدتر درد عشق کسی است ک میگوید دوستت دارد میدانی دروغ میگوید اما میخواهی باور کنی و قلبت میماند بین هزاران سوال بی پاسخ... اونایی ک تجربه کرده باشن میفهمن چی میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1سال دیگر گذشت من ماندمو.... سال ها و سال ها میگذرد من به یاد تو زنده تو به یاد او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مدتها به او رو انداختم ... گفتم: سرم شانه میخواهد. بی معرفت برایم خرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مادرم نداریم که هروقت دلمون گرفت بریم تو بغلشو هییی خودمون و لوس کنیییم...خدایا دلم واسه مهربووونیاش تنگه ، مهربووونیایی که هیییچوقت نصیبم نشد..:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان شده ام و حسرت میخورم که ای کاش به جای عکس هایت خودم را سوزانده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بعضیا گفت: باور کن غلو یا بلوف نیست کم نیاوردم کوتاه آمدم…!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتمعکسی در ابعادسه در بی نهایت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی نگران شدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که جای امیرطاها نیستم... تا اینهمه آدم بهم بگن عشقتو فراموش کن از دلت بیرونش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی به سلامت از اولم میدانستم رفتنی میره  ولی حالا که رفتی دلم را پس میدادی میرفتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگفتند این پرنده کوچیه ! بال های مرا زد ولی خودش کوچ کرد ! قلبم را دزدید و رفت اخه قلبم به چه دردت میخورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته شریک تمام خاطراتم یک شماره ی خاموشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دختری ک سرش دوستامون غرورمون همه چیزمون رو سوخت دادیم اخر بمون گفت بازیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــویند: دنیـا بی وفاســت امـا قدرش را بدانید! من دنیــــای بـی وفــاتری هم داشتـه ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم پشیمانم اما اینبار نه از کارم،از اینکه حقیقتو گفتم تازه فهمیدم تو جایی که من زندگی میکنم حقیقت بزگرترین خیانته که میتونی درحق خودت انجام بدی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ههههع منو باش !!! میخواستم با خداحافظی کردنم تهدیدت کنم !!!نمیدونستم با این کار خوشحالت میکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دلشکستگی غم باشد اما از ان بدتر درد عشق کسی است ک میگوید دوستت دارد میدانی دروغ میگوید اما میخواهی باور کنی و قلبت میماند بین هزاران سوال بی پاسخ... اونایی ک تجربه کرده باشن میفهمن چی میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1سال دیگر گذشت من ماندمو.... سال ها و سال ها میگذرد من به یاد تو زنده تو به یاد او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مدتها به او رو انداختم ... گفتم: سرم شانه میخواهد. بی معرفت برایم خرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مادرم نداریم که هروقت دلمون گرفت بریم تو بغلشو هییی خودمون و لوس کنیییم...خدایا دلم واسه مهربووونیاش تنگه ، مهربووونیایی که هیییچوقت نصیبم نشد..:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان شده ام و حسرت میخورم که ای کاش به جای عکس هایت خودم را سوزانده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بعضیا گفت: باور کن غلو یا بلوف نیست کم نیاوردم کوتاه آمدم…!!!