بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نفر؛آنقدر از آدمای واقعی خسته میشه که،خودشو تبعید میکنه به دنیای مجازی!!! این یک نفر واقعا درد داره ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عاشقانه هایت بوی رفتن می داد...این روزهای تنهایی دور از انتظار نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم: ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “.. صد در صد تضمینی..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز نو شدن را باید دانست وگرنه بهار فصلی تکراریست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که تا دیروز می گفتند: بدون تو نفس هم نمی توان کشید و امروز چه بی تفاوت در اغوش دیگری نفس نفس میزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حـــــرف از صداقـت شد، صـــــــدا... قطـــــــــــــع شد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلـــومه اصـــلا نــــــمی دونـــی چــه لـــــذتی داره تــــنهایــــی رفتی... خــــوشـــی ســهم تـــو بـاشـــه  بـــا هــــر کـــیو هـــر جــــایــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دردی توپاهات حس کردی،اگه احساس میکنی خیلی خسته ای،به خاطراینه که روزی هزاربارتوخاطرم میای ومیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ابنه که اینجام،تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باشی...:/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند 13 عددی نحس است... اما من میگویم عامل نحسی 1 و 3 هستند نه 13 عشقهای امروزی یا 1 طرفه اند یا 3 طرفه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ.نه ادعای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا.دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست...که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايى راه رفتن سخت نيست ولى وقتى ما اين همه راهو با هم رفتيم تنهايى برگشتن خيلى سخته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت که مال من باشد هیچکس مرا دست کم نخوهد گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن... خاطرات کسی را که تو را دور زده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم روزای نبودنتو با تیغ رو دستهام هک می کنم دیگه جای خالی نداره دستهام برگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتون باشه گاهی وقتا در دیزی رو باز بذارین تا سطح حیا گربه های دور و برتون رو بسنجین ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نفر؛آنقدر از آدمای واقعی خسته میشه که،خودشو تبعید میکنه به دنیای مجازی!!! این یک نفر واقعا درد داره ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عاشقانه هایت بوی رفتن می داد...این روزهای تنهایی دور از انتظار نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل خوبی دارم: ” آدم میکنم و تحویل دیگری میدهم “.. صد در صد تضمینی..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز نو شدن را باید دانست وگرنه بهار فصلی تکراریست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند کسانی که تا دیروز می گفتند: بدون تو نفس هم نمی توان کشید و امروز چه بی تفاوت در اغوش دیگری نفس نفس میزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حـــــرف از صداقـت شد، صـــــــدا... قطـــــــــــــع شد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلـــومه اصـــلا نــــــمی دونـــی چــه لـــــذتی داره تــــنهایــــی رفتی... خــــوشـــی ســهم تـــو بـاشـــه  بـــا هــــر کـــیو هـــر جــــایــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دردی توپاهات حس کردی،اگه احساس میکنی خیلی خسته ای،به خاطراینه که روزی هزاربارتوخاطرم میای ومیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ابنه که اینجام،تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باشی...:/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند 13 عددی نحس است... اما من میگویم عامل نحسی 1 و 3 هستند نه 13 عشقهای امروزی یا 1 طرفه اند یا 3 طرفه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ.نه ادعای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا.دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست...که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايى راه رفتن سخت نيست ولى وقتى ما اين همه راهو با هم رفتيم تنهايى برگشتن خيلى سخته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت که مال من باشد هیچکس مرا دست کم نخوهد گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن... خاطرات کسی را که تو را دور زده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم روزای نبودنتو با تیغ رو دستهام هک می کنم دیگه جای خالی نداره دستهام برگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتون باشه گاهی وقتا در دیزی رو باز بذارین تا سطح حیا گربه های دور و برتون رو بسنجین ...