بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب غزلی سرودعاشق شده بود،بادست ودلی کبودعاشق شده بود،ب جرم عاشقی اورابردارزدند،آدم ک نکشته بودعاشق شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها دلم گرفته خییییییلی گرفته... گریه می خوام دوست دارم برم وایسم بلند ترین نقطه دنیا دادبزنم... بگم خدا آخه چرا نوکرتم..... آخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی دانـم چــــرا ؟! ایـن روزهــــا در جـــواب هـــركــــه از حـــالم مـــی پرســــد تـــا مــــی گویــــم ... " خوبــــــــم " چشمـــــانم خیس مــــی شـــــود ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جدایی ها انهایی هستند که نه کسی پرسید چرا،و نه کسی فهمید چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک کنم قلبش سیمانی بود!اخه هرچی پاش اشک ریختم سفت تر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه خاطراتی هست که آدم وقتی یادش میوفته میگه :من چه ساده بودما !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي تو روح اوني که ميدونه ،با يه اس ام اس يا زنگش ميتـونه کل حالتـو عــوض کـنه.... اما دریغ میکنه ازت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نیمکتهای پارک دو نفره اند بی خیال... به درخت تکیه میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی تایید نشدن مطالب ارسالیم تو 4جوک اینکه همیشه یه جایی رو دارم تا وقتی دلم گرفت باشه تا از غصه نترکم خـــــــــدا این خلوت و از ما نگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامــــــــــــــــــــــــــــــ بچه های بخش تنهایی رفقای خوبــــــــــ یه چیزی بپرسم از داداش مهران میگم داداشی جان شما کجایی؟؟؟؟؟؟؟ من دلم برا پستات تنگیده یه خبر بکن مارو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــی مــی گویـــمـــ : برایـــمــ دعــا کــــن یـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . . یــعنــــی دیــگـــر کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آیــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته جاهایی رو که دوتایی باهم میرفتین رو تنهایی ازش بری و از اونجاها عبور کنی ،داغون شی،بغض کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه دلم تنگ شده واسه علی آقا گفتناش ... دیگه هر کی بم میگه علی آقا میگم شما هوووی صدام کن , ولی اونو نگو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از سخترین لحظه ها اینه که  قلیونتم دیگه نتونه درداتو تحمل کنه و زودبزود بسوزه و حالتو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگند عصر عصر ارتباطاته... چرا دروغ میگند کی با کی در ارتباطه همه تنهاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُشکـِـل از تو نیســتــ مُشکـِـل از قــواعـد دَستــوری اســتــ همیشــه بعــد از تــو ، او مــی آیــد وســط ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب غزلی سرودعاشق شده بود،بادست ودلی کبودعاشق شده بود،ب جرم عاشقی اورابردارزدند،آدم ک نکشته بودعاشق شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها دلم گرفته خییییییلی گرفته... گریه می خوام دوست دارم برم وایسم بلند ترین نقطه دنیا دادبزنم... بگم خدا آخه چرا نوکرتم..... آخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی دانـم چــــرا ؟! ایـن روزهــــا در جـــواب هـــركــــه از حـــالم مـــی پرســــد تـــا مــــی گویــــم ... " خوبــــــــم " چشمـــــانم خیس مــــی شـــــود ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جدایی ها انهایی هستند که نه کسی پرسید چرا،و نه کسی فهمید چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک کنم قلبش سیمانی بود!اخه هرچی پاش اشک ریختم سفت تر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه خاطراتی هست که آدم وقتی یادش میوفته میگه :من چه ساده بودما !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي تو روح اوني که ميدونه ،با يه اس ام اس يا زنگش ميتـونه کل حالتـو عــوض کـنه.... اما دریغ میکنه ازت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نیمکتهای پارک دو نفره اند بی خیال... به درخت تکیه میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی تایید نشدن مطالب ارسالیم تو 4جوک اینکه همیشه یه جایی رو دارم تا وقتی دلم گرفت باشه تا از غصه نترکم خـــــــــدا این خلوت و از ما نگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامــــــــــــــــــــــــــــــ بچه های بخش تنهایی رفقای خوبــــــــــ یه چیزی بپرسم از داداش مهران میگم داداشی جان شما کجایی؟؟؟؟؟؟؟ من دلم برا پستات تنگیده یه خبر بکن مارو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــی مــی گویـــمـــ : برایـــمــ دعــا کــــن یـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . . یــعنــــی دیــگـــر کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آیــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته جاهایی رو که دوتایی باهم میرفتین رو تنهایی ازش بری و از اونجاها عبور کنی ،داغون شی،بغض کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه دلم تنگ شده واسه علی آقا گفتناش ... دیگه هر کی بم میگه علی آقا میگم شما هوووی صدام کن , ولی اونو نگو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از سخترین لحظه ها اینه که  قلیونتم دیگه نتونه درداتو تحمل کنه و زودبزود بسوزه و حالتو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگند عصر عصر ارتباطاته... چرا دروغ میگند کی با کی در ارتباطه همه تنهاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُشکـِـل از تو نیســتــ مُشکـِـل از قــواعـد دَستــوری اســتــ همیشــه بعــد از تــو ، او مــی آیــد وســط ...