بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه سیگار پیرمردی است که سالها میگوید نخ اخر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در تاریکی در اوج تنهایی  خودم را جایی بگذارم و برگردم ببینم که ......نیستم درست مثل تو که تنهایم گذاشتی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی که تنهام و یه گوشه نشستم  اتفاقی منو ببینی....خیره بشی توی چشمام منم یهو داد بزنم....بگیرینش بگیرینش بعدش حقتو بذارم کف دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا اينقدر تنها شدم که با خط خودم به خودم اس ام اس ميدم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود که اونم رفت . . . کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما وقتــــی پوستشـون چروک می خــوره پیــــر نمی شـــن ....آدمــا وقتـــی رویــــاهاشون چروک می خـــوره ؛ پیـــــــر می شـــن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايت مي گريخت پاهايت به دنبالش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اوج دلتنگی کجاست؟؟؟؟؟اون جا که فقط دلت بخاد شمارشو روی صفحه ی گوشیت ببینی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجاکه همیشه خالی است.... جای تو آنجاست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند ...  کسی نفهمید که آدم برفی را همین محبت هاست که آب میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آدم واسه گوشیش که تو خونه جا مونده یه میس کال بندازه که وقتی رسید خونه دق نکنه که هیچ تماس و مسیجی نداشته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز آرام است دل من استثناست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد خونه حتی اگه باخبر باشی که تنها دل خودت برای تو شور میزنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکشم،میکشی،میکشد... اما او ناز تو را.. تو دست از من... و من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از همان اول گفته بودی... کاش گفته بودی عاشق دیگری شده ای.. من هم عاشق بودم..درکت میکردم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه سیگار پیرمردی است که سالها میگوید نخ اخر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در تاریکی در اوج تنهایی  خودم را جایی بگذارم و برگردم ببینم که ......نیستم درست مثل تو که تنهایم گذاشتی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی که تنهام و یه گوشه نشستم  اتفاقی منو ببینی....خیره بشی توی چشمام منم یهو داد بزنم....بگیرینش بگیرینش بعدش حقتو بذارم کف دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا اينقدر تنها شدم که با خط خودم به خودم اس ام اس ميدم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود که اونم رفت . . . کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما وقتــــی پوستشـون چروک می خــوره پیــــر نمی شـــن ....آدمــا وقتـــی رویــــاهاشون چروک می خـــوره ؛ پیـــــــر می شـــن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايت مي گريخت پاهايت به دنبالش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اوج دلتنگی کجاست؟؟؟؟؟اون جا که فقط دلت بخاد شمارشو روی صفحه ی گوشیت ببینی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجاکه همیشه خالی است.... جای تو آنجاست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند ...  کسی نفهمید که آدم برفی را همین محبت هاست که آب میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی آدم واسه گوشیش که تو خونه جا مونده یه میس کال بندازه که وقتی رسید خونه دق نکنه که هیچ تماس و مسیجی نداشته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز آرام است دل من استثناست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد خونه حتی اگه باخبر باشی که تنها دل خودت برای تو شور میزنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکشم،میکشی،میکشد... اما او ناز تو را.. تو دست از من... و من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از همان اول گفته بودی... کاش گفته بودی عاشق دیگری شده ای.. من هم عاشق بودم..درکت میکردم...