بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندنی بالگد نمیره، رفتنی باخواهش نمیمونه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولش کردم ورفتم !! نه اینکه دوستش نداشتم..نه !!ازنخودی بودن متنفرم..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات، که جاهای تاریک تنهات می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سهراب... کجایی که صدای سخن عشق صدای فاصله ها نیست... صدای فنر تخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی، همدم است!من...به خوش آمدگویی تابلوی خیابان هم دلخوشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ” او ” بگویید ! کمتر برایم بمیرد ! دیگر نمیدانم . . کجا خاکش کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي داشت ميرفت گفت توراهم ميبرم،گفتم کجا؟گفت"ازيادم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است اما هنوز هم تو در ان جا می شوی.. چقدر ابعاد بودنت عجیب است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفتن جان از بدن گویـــــــند هر نوعــــــی سخن من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت "اندازه " تن ما نشد حتی وقتیکه "خودمان" بریدیم و دوختیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هیچکس  افسانه امید نخواندیم عمریست همان بی کسی ماست کس ما...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خدا گریستم تا نوازشم کندخداوند پرسید فرزندم پس حوایت کو؟ اشکهایم را پاک کردم وگفتم در اغوش دیگریست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر شانه هايم ميزني تا "تنهايي" م را بتکاني ، به چه مي انديشي ؟ تکاندن برف از روي شانه آدم برفي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بزرگي پرسيدن:خوش ميگذره؟ گفت: خوش ميگذره مال قديم بود. الان ديگه فقط خوشيم كه ميگذره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین نوشیدنی رو که خوردم همان قهوه ترکی بود که باهام خوردیم با همه ی تلخیش با تو شیرین شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر...وقتایی که اتاقمون رو بهم میریختیمو مامانمون مرتبش میکرد...مامانم ...ببین..خیلی وقته بهم ریختم ...دیگه خودمو تو خودم گم کردم..مرتبم میکنی؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندنی بالگد نمیره، رفتنی باخواهش نمیمونه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولش کردم ورفتم !! نه اینکه دوستش نداشتم..نه !!ازنخودی بودن متنفرم..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات، که جاهای تاریک تنهات می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سهراب... کجایی که صدای سخن عشق صدای فاصله ها نیست... صدای فنر تخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی، همدم است!من...به خوش آمدگویی تابلوی خیابان هم دلخوشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ” او ” بگویید ! کمتر برایم بمیرد ! دیگر نمیدانم . . کجا خاکش کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي داشت ميرفت گفت توراهم ميبرم،گفتم کجا؟گفت"ازيادم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است اما هنوز هم تو در ان جا می شوی.. چقدر ابعاد بودنت عجیب است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفتن جان از بدن گویـــــــند هر نوعــــــی سخن من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت "اندازه " تن ما نشد حتی وقتیکه "خودمان" بریدیم و دوختیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هیچکس  افسانه امید نخواندیم عمریست همان بی کسی ماست کس ما...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خدا گریستم تا نوازشم کندخداوند پرسید فرزندم پس حوایت کو؟ اشکهایم را پاک کردم وگفتم در اغوش دیگریست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر شانه هايم ميزني تا "تنهايي" م را بتکاني ، به چه مي انديشي ؟ تکاندن برف از روي شانه آدم برفي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بزرگي پرسيدن:خوش ميگذره؟ گفت: خوش ميگذره مال قديم بود. الان ديگه فقط خوشيم كه ميگذره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین نوشیدنی رو که خوردم همان قهوه ترکی بود که باهام خوردیم با همه ی تلخیش با تو شیرین شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر...وقتایی که اتاقمون رو بهم میریختیمو مامانمون مرتبش میکرد...مامانم ...ببین..خیلی وقته بهم ریختم ...دیگه خودمو تو خودم گم کردم..مرتبم میکنی؟؟