بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانوهایم را در آغوش کشیده بودم..... وقتی تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوق پرواز؛ فقط شوق پرواز ************ حالا حرفهایمان بماند برای بعد .....دلخوری هایمان.....دلتنگی هایمان.....وتمام اشکهای من..... با او چگونه میگذرد که بامن نگذشت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی طعنه بر خاری من ای گل بی داد مزن  من به پای تونشستم که چنین خار شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی ادمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما میگزرند تا به ما درسهایی بیاموزند که اگر میماندند هرگز یاد نمیگرفتیم "خسرو شکیبایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به ديروزهايي كه بودي فكر ميكنم ... و نه به فرداهايي كه شايد بيايي ...  ميخواهم امروز را زندگي كنم ...  خواستي باش ... نخواستي نباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بعضی وقت ها گران بهاترین چیز در زندگی هست باید قدر این تنهایی ها را دونست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمم نکن..... در گوشه ای از حافظه ات آرام مینشینم فقط بگذار بماااااااااانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چشم انتظاری با پیامت دلخوشم، ای قرار بی قراری ساحل آرامشم گاه گاهی پر بزن تا خلوت تنهاییم، تا ببینی در فراقت من چه رنجی میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حتی واسه درد و دل کردنم، کسی رو ندارم که درکم کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها بودن خیلی قشنگتر از بایکی بودنه.سعی کن همیشه اول و اخر کسی باشی نه صدمی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت های که دیگر ندارم اینست که فقط یه بار دیگر بیبینمش  مگه چه میشه خـــــــــدایا که یه بار دیگر بیبینمش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها... نبودن هایت را در آغوش میفشارم! تا شاید آرام شود این دل بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم راببرم خانه.ببرم صورتش رابشوید.ببرم دراز بکشد.دلداری اش بدهم که فکر نکند.بگویم که میگذرد.غصه نخورد.باید خودم راببرم بخوابد .من خسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آنکه در تنهاترين،تنهايي،تنهاييم،تنهاي،تنهايم گذاشت . تو نيز در تنهاترين،تنهايي،تنهاييش،تنهاي تنهايش گذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرم رفت.. بگذار دیگری پرپرش کند..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید از مد افتاده باشد… شاید دیگر اندازه ام نباشد… اما همچنان عطر خاطره میدهد،پیراهنى که روى شانه هایش اشک ریخته اى!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانوهایم را در آغوش کشیده بودم..... وقتی تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوق پرواز؛ فقط شوق پرواز ************ حالا حرفهایمان بماند برای بعد .....دلخوری هایمان.....دلتنگی هایمان.....وتمام اشکهای من..... با او چگونه میگذرد که بامن نگذشت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی طعنه بر خاری من ای گل بی داد مزن  من به پای تونشستم که چنین خار شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی ادمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما میگزرند تا به ما درسهایی بیاموزند که اگر میماندند هرگز یاد نمیگرفتیم "خسرو شکیبایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به ديروزهايي كه بودي فكر ميكنم ... و نه به فرداهايي كه شايد بيايي ...  ميخواهم امروز را زندگي كنم ...  خواستي باش ... نخواستي نباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بعضی وقت ها گران بهاترین چیز در زندگی هست باید قدر این تنهایی ها را دونست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمم نکن..... در گوشه ای از حافظه ات آرام مینشینم فقط بگذار بماااااااااانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چشم انتظاری با پیامت دلخوشم، ای قرار بی قراری ساحل آرامشم گاه گاهی پر بزن تا خلوت تنهاییم، تا ببینی در فراقت من چه رنجی میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حتی واسه درد و دل کردنم، کسی رو ندارم که درکم کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها بودن خیلی قشنگتر از بایکی بودنه.سعی کن همیشه اول و اخر کسی باشی نه صدمی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت های که دیگر ندارم اینست که فقط یه بار دیگر بیبینمش  مگه چه میشه خـــــــــدایا که یه بار دیگر بیبینمش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها... نبودن هایت را در آغوش میفشارم! تا شاید آرام شود این دل بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم راببرم خانه.ببرم صورتش رابشوید.ببرم دراز بکشد.دلداری اش بدهم که فکر نکند.بگویم که میگذرد.غصه نخورد.باید خودم راببرم بخوابد .من خسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آنکه در تنهاترين،تنهايي،تنهاييم،تنهاي،تنهايم گذاشت . تو نيز در تنهاترين،تنهايي،تنهاييش،تنهاي تنهايش گذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرم رفت.. بگذار دیگری پرپرش کند..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید از مد افتاده باشد… شاید دیگر اندازه ام نباشد… اما همچنان عطر خاطره میدهد،پیراهنى که روى شانه هایش اشک ریخته اى!