بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن حساب عاشقا از همه آدما جداست ماکه عشقمون تنهامون گذاشت حساب ما چی میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی حرفش را ساده گفت: من لایق تو نیستم! نمیدانم خواست لیاقتم را یادآوری کند یا خیانتش را توجیه کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن خوبـم خسـته نیســتم فـقط گـاهـی دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دردم این است........ عشقش بودم,وقتهایی که عشقش نبود!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی سرت به همون سنگی بخوره که به سینه میزدی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که از تنهایی حرف میزنی یه جورایی داری کم لطفی میکنی چون حداقل یکی رو داشتی یا نه داری که بهش فک کنی من هربارخواستم اسم یار رو کنار اسمم بیارم طرف فرداش یارش رو اورد ونشونم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی همین......تکرار نا منظم من بی تو بدون انکه بدانی برای تو نفس مکشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس میکنم بازی را باخته ام !هیچکس حواسش نیست...من یار بودم نه حریف.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درون آتش گرفتم وقتي كه گفت ديگه بهم اس نده آخه ديگه تنها نيستم............!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شكسته اى كنار پنجره سیگار میكشید.خسته بود،آنقدرخسته كه یادش رفت درآخرین پوك، سیگارش را به پایین پرت كند نه خودش را...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتفاق میخواهد،یک تلفن ناآشنا،با بی میلی تمام جواب دهم وصدایش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا فک میکردم ادم فقط تاوان حرفایی رو که میزنه رو میده....اما حالا میبینم تاوان حرفایی که نزدم سنگین ترن...همین موهای سفید بین بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری ! اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی رفتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكی ازبدترين ظلم هايی كه ”عطرها ” و۰”آهنگها” به ما ميكنن اينه كه بدون اجازه هلمون ميدن وسط خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریبانه رفت آن پرنده کوچک وقتی از صدای گریه ام خسته شد !!! او حق داشت من خنده از یاد برده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی... قهوه ام را شیرین کن... انروزها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن حساب عاشقا از همه آدما جداست ماکه عشقمون تنهامون گذاشت حساب ما چی میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی حرفش را ساده گفت: من لایق تو نیستم! نمیدانم خواست لیاقتم را یادآوری کند یا خیانتش را توجیه کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن خوبـم خسـته نیســتم فـقط گـاهـی دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دردم این است........ عشقش بودم,وقتهایی که عشقش نبود!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی سرت به همون سنگی بخوره که به سینه میزدی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که از تنهایی حرف میزنی یه جورایی داری کم لطفی میکنی چون حداقل یکی رو داشتی یا نه داری که بهش فک کنی من هربارخواستم اسم یار رو کنار اسمم بیارم طرف فرداش یارش رو اورد ونشونم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی همین......تکرار نا منظم من بی تو بدون انکه بدانی برای تو نفس مکشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس میکنم بازی را باخته ام !هیچکس حواسش نیست...من یار بودم نه حریف.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درون آتش گرفتم وقتي كه گفت ديگه بهم اس نده آخه ديگه تنها نيستم............!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شكسته اى كنار پنجره سیگار میكشید.خسته بود،آنقدرخسته كه یادش رفت درآخرین پوك، سیگارش را به پایین پرت كند نه خودش را...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتفاق میخواهد،یک تلفن ناآشنا،با بی میلی تمام جواب دهم وصدایش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا فک میکردم ادم فقط تاوان حرفایی رو که میزنه رو میده....اما حالا میبینم تاوان حرفایی که نزدم سنگین ترن...همین موهای سفید بین بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری ! اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی رفتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكی ازبدترين ظلم هايی كه ”عطرها ” و۰”آهنگها” به ما ميكنن اينه كه بدون اجازه هلمون ميدن وسط خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریبانه رفت آن پرنده کوچک وقتی از صدای گریه ام خسته شد !!! او حق داشت من خنده از یاد برده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی... قهوه ام را شیرین کن... انروزها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود....