بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر من تمام خواستن را وجب کردم هیچکس… هیچکس به اندازه من عاشق تـو و بهانه هایت نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:من "بودنت"راتمرین کرده بودم،،،قرارنبود"نبودنت"را امتحان بگیری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درد منی تو ... غم دنیا که غمی نیست من ازت خاطــــــــــــــــره دارم ... خاطــــــــره درد کمــــی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم را خیابان های شهر میگیرند شب هایم را فکرهای تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بعد رفتنت ،ماندم ولی تامرگـــــــــــــــــ پیش رفتم... تــو که رفتی به کجا رسیـــــــدی...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميــבونـــے قشنگــتريــלּ حــس בنـــيا چيــــہ ؟  اينــڪـہ بـــבونـــــے هـموלּ بـلايــے ڪـہ ωــرت آورבـہ  ωــرش آوردלּ ...!  !مـتنفـــــرҐ ازتــــــــــ از عمـق وجـــــوב !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باشــــم وتــــو... سوارموتورشیـــــم..... من محکـــــــم توروبچســـبـــم.... بـــــری زیــــــرپُل... من جیغ بزنـــــــم.... تومــــث "همیشه" بگـــی اخرین بارمـــه... منــــــ^_^...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِشام اَ دَرد به زور وا میشه دَهَنَم خُشک شُده کاش لال میشُدَم و با هَمون شِکلَک خَنده اَلَکیا  و گِریه هایِ یَواشَکیِ پُشتِ مانیتور  سَرو تَهِشو هَم میاوُردُم مَن آدَم نِمیشَم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــن شَبـــــآ میگــــذَرَن ، وَلــــــی مَــــــن اَز ایــــــن شَبــــــآ نمیــــگذَرَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا وقتی که داری توی بی خیالی همه چیو فراموش میکنی یهو یه اهنگی یه نوشته ای یه اسمی  یا حتی یه حرفی.... همه خاطرات و میاره جلو چشمت...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوشي ميخواهد كه نه مرد باشد... نه زن...  خدايا زمين نمي آيي؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن تو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگـــــرد و زمـــــان را غــــافـــــلـــگیـــــر کـــــــــن مــــــن بـــا تـــک تـــک ثـــانــــیــــه هـــا شــــرط بــــســــتــه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی فک نکن تو خواسته هام فقیر هستم ... من به "حسین بن علی "دخیـــــــــــل بستم (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید مرگ همیشه که یک بار اتفاق نمی افتد! مثلا همین خودِ من؛ پیشِ پایِ هر پلک زدنش، هزار بار می میرم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن که تن بخواهد برآورده کردن ِ خواهش‌اش کار ساده‌ای است...، دل که تن بخواهد امّا ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر من تمام خواستن را وجب کردم هیچکس… هیچکس به اندازه من عاشق تـو و بهانه هایت نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:من "بودنت"راتمرین کرده بودم،،،قرارنبود"نبودنت"را امتحان بگیری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درد منی تو ... غم دنیا که غمی نیست من ازت خاطــــــــــــــــره دارم ... خاطــــــــره درد کمــــی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم را خیابان های شهر میگیرند شب هایم را فکرهای تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بعد رفتنت ،ماندم ولی تامرگـــــــــــــــــ پیش رفتم... تــو که رفتی به کجا رسیـــــــدی...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميــבونـــے قشنگــتريــלּ حــس בنـــيا چيــــہ ؟  اينــڪـہ بـــבونـــــے هـموלּ بـلايــے ڪـہ ωــرت آورבـہ  ωــرش آوردלּ ...!  !مـتنفـــــرҐ ازتــــــــــ از عمـق وجـــــوב !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باشــــم وتــــو... سوارموتورشیـــــم..... من محکـــــــم توروبچســـبـــم.... بـــــری زیــــــرپُل... من جیغ بزنـــــــم.... تومــــث "همیشه" بگـــی اخرین بارمـــه... منــــــ^_^...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِشام اَ دَرد به زور وا میشه دَهَنَم خُشک شُده کاش لال میشُدَم و با هَمون شِکلَک خَنده اَلَکیا  و گِریه هایِ یَواشَکیِ پُشتِ مانیتور  سَرو تَهِشو هَم میاوُردُم مَن آدَم نِمیشَم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــن شَبـــــآ میگــــذَرَن ، وَلــــــی مَــــــن اَز ایــــــن شَبــــــآ نمیــــگذَرَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا وقتی که داری توی بی خیالی همه چیو فراموش میکنی یهو یه اهنگی یه نوشته ای یه اسمی  یا حتی یه حرفی.... همه خاطرات و میاره جلو چشمت...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوشي ميخواهد كه نه مرد باشد... نه زن...  خدايا زمين نمي آيي؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن تو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــرگـــــرد و زمـــــان را غــــافـــــلـــگیـــــر کـــــــــن مــــــن بـــا تـــک تـــک ثـــانــــیــــه هـــا شــــرط بــــســــتــه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی فک نکن تو خواسته هام فقیر هستم ... من به "حسین بن علی "دخیـــــــــــل بستم (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید مرگ همیشه که یک بار اتفاق نمی افتد! مثلا همین خودِ من؛ پیشِ پایِ هر پلک زدنش، هزار بار می میرم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن که تن بخواهد برآورده کردن ِ خواهش‌اش کار ساده‌ای است...، دل که تن بخواهد امّا ...