بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبت به اندازه ى آسمان ها و دريا هاست... بايد منطقى باشم... حق دارى اگر دلت برايم تنگ نميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه میگفتن بغض اعترافه ولی اگه بشکنه دیگه التماسه.... التماس به کی... به کسی که ولت کرد و به همه ازت بد گفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی که اکنون دارم مدیون انتظاریست ؛ که دیگر از کسی ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دوست کاری می‌ کند که دلت بد‌جور برای دشمنت تنگ می‌شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این‌همه دل‌تنگی؟! نه، شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه ورق زده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاكجاي قصه بايدز دلتنگي نوشت؟تا ب كي بازيچه بودن توي دست سرنوشت تاب كي باضربه هاي دردبايدرام شديافقط باگريهاي بي قرارارام شدبهرديدار محبت تاب كي در انتظارخسته اين از زندگي باغصه هاي بي شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فریاد می زنم که باب میل اون نیست دلم زخمیه دیگه عاشق اسم اون نیست اینجوری نمی مونه, اگه یه روز خوشیا پا بده خط قرمزو می کشم دور اون و این رابطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمــــــــــــــــــــــــی بود درمانــــــــــــش که کردم زخمی ام کرد و ...... رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می رود خشک شود عرق قلبم دوباره نامی از تو..... و باز هم تب می کند قلبم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانده ام تنهاي تنها بي رفيق بي رفيق و يار و همدم بي شفيق مي روم سوي دلي نامهربان تا که همدم گردد او اين دل به تیغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز من تنها عبور از تار و پود رفته بر باد عمر هر آتش به دود عاري از هر گونه شوق زندگي آسمان هم بي تفاوت در سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین لحظه زندگیم وقتی نبود که کسی که دوسش داشتم بم گفت از یکی دیگه خوشش میاد وقتی بود که بم گفت فقط واسه اینکه ناراحت نشی در جواب دوست داشتنت بت گفتم منم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من دلم راصابون زدم به عشق او... چرا چشمانم می سوزند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته روز7 فرورودين تولده عشقتون باشه براش كادو بخرين،دعوتم باشين براي تولدش برين هديه رو بدين ولي نتونين بگين خيلي دوست دارم بترسين از اينكه عشقش ناراحت بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد تو حس قشنگيست که در دل دارم.چه تو باشي چه نباشي نگهش ميدارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبت به اندازه ى آسمان ها و دريا هاست... بايد منطقى باشم... حق دارى اگر دلت برايم تنگ نميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه میگفتن بغض اعترافه ولی اگه بشکنه دیگه التماسه.... التماس به کی... به کسی که ولت کرد و به همه ازت بد گفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی که اکنون دارم مدیون انتظاریست ؛ که دیگر از کسی ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دوست کاری می‌ کند که دلت بد‌جور برای دشمنت تنگ می‌شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این‌همه دل‌تنگی؟! نه، شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه ورق زده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاكجاي قصه بايدز دلتنگي نوشت؟تا ب كي بازيچه بودن توي دست سرنوشت تاب كي باضربه هاي دردبايدرام شديافقط باگريهاي بي قرارارام شدبهرديدار محبت تاب كي در انتظارخسته اين از زندگي باغصه هاي بي شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فریاد می زنم که باب میل اون نیست دلم زخمیه دیگه عاشق اسم اون نیست اینجوری نمی مونه, اگه یه روز خوشیا پا بده خط قرمزو می کشم دور اون و این رابطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمــــــــــــــــــــــــی بود درمانــــــــــــش که کردم زخمی ام کرد و ...... رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می رود خشک شود عرق قلبم دوباره نامی از تو..... و باز هم تب می کند قلبم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانده ام تنهاي تنها بي رفيق بي رفيق و يار و همدم بي شفيق مي روم سوي دلي نامهربان تا که همدم گردد او اين دل به تیغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز من تنها عبور از تار و پود رفته بر باد عمر هر آتش به دود عاري از هر گونه شوق زندگي آسمان هم بي تفاوت در سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین لحظه زندگیم وقتی نبود که کسی که دوسش داشتم بم گفت از یکی دیگه خوشش میاد وقتی بود که بم گفت فقط واسه اینکه ناراحت نشی در جواب دوست داشتنت بت گفتم منم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من دلم راصابون زدم به عشق او... چرا چشمانم می سوزند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته روز7 فرورودين تولده عشقتون باشه براش كادو بخرين،دعوتم باشين براي تولدش برين هديه رو بدين ولي نتونين بگين خيلي دوست دارم بترسين از اينكه عشقش ناراحت بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد تو حس قشنگيست که در دل دارم.چه تو باشي چه نباشي نگهش ميدارم