بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی تشنگی بهانه بود آب رابا لیوان دهنی تو میخواستم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهى عجيب میکشم امشب بيادتو/خودرا صليب ميکشم امشب بيادتو/نعناوپرتقال كه هيچ است اى رفيق/دارم دوسيب ميکشم امشب بياد تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی یاد گرفتیم خلاف کار شیم/ فراری شیم / دعوا كنیم / بزنیم / بخوریم / ببریم / ببازیم / امایاد نگرفتیم كسي رافراموش كنيم.... << بیادتم>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه اشک هایم را خواهی دید نه التماس هایم را و نه احساسات این دل لعنتی را.....به جای ان احساساتی که کشتی درختی از غرور ساختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول خیلی دوستم داشت بعد از چند ماه کجا رفته آن عشق که دم میزد!!بوی جدای می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم چه تلخ شده٫هر که را دوست داشتم خیانت کرد!!!بهتر است دوست نداشته باشم تا دوست داشتنی باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرامشم را به هیچ فروختم!بهای سنگینی باید بدهم!!از الان گریه ام گرفته چه شیرین بود آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کرديد همه عاشق ها چه وقتي عشقشون باهاشون هست و چه وقتي ترکش ميکنه هميشه آهنگ هاي غمگين گوش ميدن؟يعني عشق نواي غمه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلید قلب را نداری قفلش نکن اگرکسی رادوست نداری خوردش نکن اکردستش راگرفتی رهاش نکن دفترکه بسته شد بازش نکن قلب که شکسته شد دیگه نازش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم.نه!!!فقط دلتنگی سنگین است.همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعداز رفتنت نمی دانم سیگارها کوچک شده اند،... یا کام های من سنگین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـخت است ، ميـدانی؟ اين هـمه دل در دنيـا است كه هيچـكدام بـرايم تـنگ نميشـوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری زیرا برای راضی نگه داشتنش حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم که اینا رو میخونی و اروم بهشون پوزخند میزی ولی یادت باشه یکی بخاطر تو از همه چی خودش گذشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از ما ها واقعا تنهاییم ولی بعضی محکومیم به تنهایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه،خسته،بی شکیب این همه ی چیزیست که برایم باقی گذاشته اند.... با من مدارا کن بعدا دلت برایم تنگ خواهد شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی تشنگی بهانه بود آب رابا لیوان دهنی تو میخواستم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهى عجيب میکشم امشب بيادتو/خودرا صليب ميکشم امشب بيادتو/نعناوپرتقال كه هيچ است اى رفيق/دارم دوسيب ميکشم امشب بياد تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی یاد گرفتیم خلاف کار شیم/ فراری شیم / دعوا كنیم / بزنیم / بخوریم / ببریم / ببازیم / امایاد نگرفتیم كسي رافراموش كنيم.... << بیادتم>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه اشک هایم را خواهی دید نه التماس هایم را و نه احساسات این دل لعنتی را.....به جای ان احساساتی که کشتی درختی از غرور ساختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول خیلی دوستم داشت بعد از چند ماه کجا رفته آن عشق که دم میزد!!بوی جدای می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم چه تلخ شده٫هر که را دوست داشتم خیانت کرد!!!بهتر است دوست نداشته باشم تا دوست داشتنی باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرامشم را به هیچ فروختم!بهای سنگینی باید بدهم!!از الان گریه ام گرفته چه شیرین بود آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کرديد همه عاشق ها چه وقتي عشقشون باهاشون هست و چه وقتي ترکش ميکنه هميشه آهنگ هاي غمگين گوش ميدن؟يعني عشق نواي غمه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلید قلب را نداری قفلش نکن اگرکسی رادوست نداری خوردش نکن اکردستش راگرفتی رهاش نکن دفترکه بسته شد بازش نکن قلب که شکسته شد دیگه نازش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم.نه!!!فقط دلتنگی سنگین است.همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعداز رفتنت نمی دانم سیگارها کوچک شده اند،... یا کام های من سنگین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـخت است ، ميـدانی؟ اين هـمه دل در دنيـا است كه هيچـكدام بـرايم تـنگ نميشـوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری زیرا برای راضی نگه داشتنش حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم که اینا رو میخونی و اروم بهشون پوزخند میزی ولی یادت باشه یکی بخاطر تو از همه چی خودش گذشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از ما ها واقعا تنهاییم ولی بعضی محکومیم به تنهایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه،خسته،بی شکیب این همه ی چیزیست که برایم باقی گذاشته اند.... با من مدارا کن بعدا دلت برایم تنگ خواهد شد